​​​​​​​​​111.jpg

החל משנת הלימודים תשפ"ב נפתחת תכנית לימודים ראשית בגאוגרפיה בשילוב חטיבה מבית הספר החדש לקיימות ושינויי אקלים. 

הלימודים ​מאפשרים לסטודנטים למזג את הידע והכלים מתחומי הגאוגרפיה עם אחת ממגוון החטיבות שמציע בית הספר:

  1. חטיבת סביבה במדעי הטבע
  2. חטיבת סביבה בקיימות 
  3. חטיבת סביבה בשמירת טבע
  4. חטיבת סביבה במדיניות וניהול סביבתי
  5. חטיבת סביבה במשאבי טבע מתחדשים

 מידע נוסף על החטיבות, הקורסים ותכניות הלימודים ניתן למצוא בקישור זה.