​​​​​​​​​להוסיף סביבה וקיימות ללימודי התואר הראשון שלך​

​​האתגרים הגדולים של האנושות כיום ובשנים הבאות מצויים בתחומי האקלים, הסביבה והקיימות. בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ייתן לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון את הכלים להתמודד עם אתגרים אלו בכל היבט של עשייה או תחום לימודים: החל מהזווית המדעית והאקולוגית, דרך נקודת המבט של התעשייה ועולמות הטכנולוגיה וכלה בזווית החברתית, הכלכלית, והאנושית.

מבנה ביה"ס והתפישה שביסודו מאפשרים גישה שלמה, הוליסטית להוראה ולמחקר ולפתרון בעיות בתחומי הקיימות ושינויי האקלים, נקודות מבט רחבות ושילוב תחומי ידע שונים. 

ההכשרה המגוונת והרב תחומית באה לידי ביטוי במבנה תוכנית הלימודים שבנויה בחטיבות השונות, כאשר בכל חטיבה מציעה מבחר רחב של קורסי בחירה, מעבר לקורסי החובה.

 

איך לומדים קיימות ושינויי אקלים לתואר ראשון?


הלימודים לתואר ראשון במסגרת בית הספר ניתנים במתכונת של חטיבות. כלומר עיקר הלימודים נעשים באחת ממחלקות מדעי הרוח, החברה, הטבע או הניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ללימודים אלו יתווספו לימודים בהיקף של חטיבה – 28 נקודות זכות (נק"ז) שיינתנו בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד.

אנחנו מציעים חמש חטיבות אותן ניתן להוסיף ללימודים במחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים והסטודנטיות, שיתמקדו בתחום הסביבה והקיימות, מהזווית שהכי מעניינת אותם. כל חטיבה מוצעת ללומדים במחלקות מסוימות ולכן למעוניינים לשלב חטיבה מסוימת, יש לוודא כי ניתן להוסיפה למחלקה הרלוונטית אליה נרשמו. תנאי הקבלה לחטיבות בבית הספר הם בהתאם לתנאי הקבלה של המחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים.   

הסבר על אופן הרישום לחטיבות בית הספר - בהמשך העמוד

רשימת המחלקות שלאחר קבלה אליהן, ניתן להירשם לחטיבות ביה"ס: 


בפקולטה למדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ והסביבה. 

בפקולטה לניהול: ניהול, ניהול מלונאות ותיירות. 

במדעי החברה: כלכלה, גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי​.

במדעי הרוח: לימודי המזרח התיכון, ספרות עברית, לימודים רב-תחומיים. 


איך נרשמים במערכת הרישום הממוחשבת של האוניברסיטה?


✔ רוצים להירשם למחלקה ראשית מהפקולטה למדעי הטבע או מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר?
במעמד ההרשמה, יש להירשם לתוכנית ראשית בפקולטה למדעי הטבע או בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ובנוסף, להירשם לאחת החטיבות בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד (ואם אחרי שהתקבלתם, התחרטתם וברצונכם להחליף חטיבה, יש לפנות לפקולטה לביצוע ההחלפה)
 
✔ רוצים להירשם למחלקה ראשית מהפקולטה למדעי הרוח והחברה? 
במחלקות כלכלה (ללא חשבונאות), ספרות עברית, לימודי המזרח התיכון – הרישום למחלקה ראשית ולאחת החטיבות של בית הספר, נעשה במעמד ההרשמה.
בשאר המחלקות הפקולטה, יש להירשם למסלול דו מחלקתי - למחלקה לפי בחירתכם ולמחלקה ללימודים רב תחומיים. לאחר הקבלה הללימודים, תתבקשו לבחור את החטיבה המבוקשת מבין חטיבות בית הספר. המעבר למסלול לימודים של תוכנית ראשית וחטיבה ייעשה בתום שנה א'.
 ​​

לאתר ההרשמה »​