למה ללמוד אצלנו?

  • ביה"ס לקיימות ולשינויי אקלים משתמש בניסיון ובידע יקרי הערך שהתפתחו באוניברסיטה במשך חמישה עשורים ובמקבץ המדענים היוצאים מן הכלל, מתחומים רבים ומגוונים בתחומי הסביבה, הקיימות ושינויי האקלים

  • מדעני סביבה טובים צריכים הבנה רחבה של ההשפעות וקשרי הגומלין בין תהליכים אקלימיים, ביטחון תזונתי, משאבי מים, מקורות אנרגיה ואנרגיה נקייה, תהליכי מדבור, בריאות הציבור וצדק חברתי

  • בית הספר משמש כמרכז להוראה אקדמית חוצה תחומים ולמחקר בנושאים קריטיים של שינויי אקלים וקיימות, תוך פיתוח וייזום של תחומים חדשניים שיקדמו את גבולות התחומים הללו הקריטיים להישרדות אנושית בעתיד

  • בזכות המיקום הגיאוגרפי, בין יבשות ובאקלים מדברי וצחיח, אפשר לחוקרי האוניברסיטה לפתח מומחיות בין-לאומית בהתמודדות עם התחממות כדור הארץ, צמצום משאבי מים וניצול מיטבי של אנרגיית השמש

  • מחקר שהוא חלק מאקוסיסטם: פארק היי-טק צמוד, רובע חדשנות שיתמקד גם בהיבטים של חקלאות חדשנית, אוכלוסייה מגוונת, קשרי שיתוף פעולה ותיקים ועמוקים עם גופי מו"פ, רשויות וגופים סביבתיים

  • בתואר הראשון, אפשרות להוספת לימודי סביבה במרבית מחלקות התואר הראשון; בתואר השני, מודל מהפכני של תואר בתפירה אישית לפי תחומי העניין האישים של כל סטודנט וסטודנטית

​​​​בית הספר לקיימות ושינויי אקלים - פתרונות אמיתיים לבעיות אמיתיות של העולם