למה ללמוד אצלנו?

  • הידע והניסיון שנצברו במשך 5 עשורים, עומדים לרשות הסטודנטים והסטודנטיות בחטיבות הלימוד השונות: משאבי טבע מתחדשים, מדיניות וניהול סביבתי, שמירת טבע וקיימות

  • מדעני סביבה טובים צריכים הבנה רחבה של ההשפעות וקשרי הגומלין בין תהליכים אקלימיים, ביטחון תזונתי, משאבי מים, מקורות אנרגיה ואנרגיה נקייה, תהליכי מדבור, בריאות הציבור וצדק חברתי

  • בית הספר משמש כמרכז להוראה אקדמית חוצה תחומים ולמחקר בנושאים קריטיים של שינויי אקלים וקיימות, תוך פיתוח וייזום של תחומים חדשניים שיקדמו את גבולות התחומים הללו הקריטיים להישרדות אנושית בעתיד

  • בזכות המיקום הגיאוגרפי, בין יבשות ובאקלים מדברי וצחיח, אפשר לחוקרי האוניברסיטה לפתח מומחיות בין-לאומית בהתמודדות עם התחממות כדור הארץ, צמצום משאבי מים וניצול מיטבי של אנרגיית השמש

  • מחקר שהוא חלק מאקוסיסטם: פארק היי-טק צמוד, רובע חדשנות שיתמקד גם בהיבטים של חקלאות חדשנית, אוכלוסייה מגוונת, קשרי שיתוף פעולה ותיקים ועמוקים עם גופי מו"פ, רשויות וגופים סביבתיים

  • בתואר הראשון, אפשרות להוספת לימודי סביבה במרבית מחלקות התואר הראשון; בתואר השני, לימודים באחת ממחלקות האוניברסיטה, לפי תחומי העניין האישיים של כל סטודנט וסטודנטית