מחויבותה של אוניברסיטת בן גוריון בתחומי הסביבה למחקר, להוראה ולהנגשת המידע לציבור בארץ ובעולם קידמה את הקמתו של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד (The Goldman Sonnenfeldt School of Sustainability and Climate Change), כמרכז אקדמי על-פקולטי המלכד את כלל חוקרי אב״ג העוסקים בתחומי הסביבה והקיימות.
 
בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד באב״ג שואף להיות מרכז מוביל למחקר והוראה בינתחומיים, המקדם פתרונות חיוניים, אסטרטגיות מותאמות ומדיניות להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים בהווה ובעתיד.
 
אנו מאמינים כי הרס הסביבה, הפגיעה במערכות אקלים והדלדול של בתי גידול ומערכות אקולוגיות, המפחיתים משמעותית את יכולתנו לקיים מערכות חיים תומכות, מחייבים אותנו ערכית ומוסרית לעסוק בסוגיות אלו. יותר מכך, מורכבות הסביבות הפיזיקליות והביוטיות דורשת שיתופי פעולה ואינטראקציות בין תחומי דעת אקדמיים מגוונים מעולמות הטבע, ההנדסה, הבריאות החברה והרוח, ומחיבת אותנו, כמוסד אקדמי, לחקור וללמד תחומים אלו. באב״ג אנו חותרים לסינרגיה מחקרית והוראתית, איגום משאבים ושיתופי פעולה בין חוקרים היכולים להגביר את המצוינות המחקרית ולקדם תוכניות לימודים מובילות, לחיזוק התרומה הלאומית והבינלאומית של אב״ג.
 
מטרות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד:

back.pngלקדם ידע ע״י חיבור מדענים.ות מתחומים שונים לעבוד יחד על נושאים סביבתיים.
back.pngלשמש כמשאב מרכזי לאנשי ונשות סגל, פוסט-דוקטורטים.יות, תלמידים ובוגרי.ות האוניברסיטה המעוניינים.ות בחקר הסביבה והקיימות.
back.pngללמד תלמידי.ות תואר ראשון ותלמידי.ות מחקר בתחומי סביבה וקיימות ולהכשירם.ן כמנהיגים עתידיים בתחומים אלו, ע״י יצירת תכניות מצוינות בינתחומיות, בנושאים מגוונים ומקיפים.
back.pngלהשתלב בתהליכים לאומיים ובינלאומיים לקביעת מדיניות וקבלת החלטות הקשורות בקיימות.
back.png לקדם מעורבות ועבודה משותפת עם השלטון המרכזי (משרדי ממשלה ורשויות), השלטון המקומי (ערים, מועצות מקומיות ואזוריות) ומוסדות בינלאומיים בתהליכי ניתוח נתונים, קביעת מדיניות וקבלת החלטות.
back.pngלקדם שיתופי פעולה עם התעשייה, המגזר הציבורי והמגזר העסקי בקידום פעולות ופתרונות לבעיות סביבתיות.  
back.pngלשתף ידע, מידע, ניסיון ורעיונות חדשים עם הקהילה להבטחת חיים בריאים ומקיימים בעתיד.​