חטיבות הלימודים בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד


הלימודים לתואר ראשון במסגרת בית הספר ניתנים במתכונת של חטיבות. כלומר עיקר הלימודים נעשים באחת ממחלקות מדעי הרוח, החברה, הטבע או הניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ללימודים אלו יתווספו לימודים בהיקף של חטיבה – 28 נקודות זכות (נק"ז) שיינתנו בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד.

אנחנו מציעים חמש חטיבות אותן ניתן להוסיף ללימודים במחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים והסטודנטיות, שיתמקדו בתחום הסביבה והקיימות, מהזווית שהכי מעניינת אותם. כל חטיבה מוצעת ללומדים במחלקות מסוימות ולכן למעוניינים לשלב חטיבה מסוימת, יש לוודא כי ניתן להוסיפה למחלקה הרלוונטית אליה נרשמו. תנאי הקבלה לחטיבות בבית הספר הם בהתאם לתנאי הקבלה של המחלקה הראשי​ת אליה יירשמו הסטודנטים.