החטיבה מאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות להכיר את הבסיס הכמותי שעל פיו בוחנים את הלחץ האנושי שמופעל על הטבע. הלימודים בחטיבה מורכבים משני אשכולות קורסים: קורסי חובה שמטרתם ליצור בסיס חשיבתי משותף ולהגביר את השיח בין הסטודנטים שמגיעים מרקע לימודי שונה (אתיקה סביבתית; סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע; ופרויקט גמר "אימפקט סביבתי"). בנוסף, נועדו קורסי החובה להציג בפני הסטודנטים והסטודנטיות את הכוחות הביולוגיים והפיזיקליים המהווים את בסיס התהליכים הטבעיים שדורשים שימור ואת השיקולים התיאורטיים שמנחים את העוסקים במלאכה.

האשכול השני בחטיבה מכיל קורסי בחירה שירחיבו את הידע שקשור לשמירת טבע ומציג את מנעד הפתרונות לממשק וניתוח של תהליכים אלו. בין הקורסים המוצעים: עולם הצמחים, ביו-גיאוגרפיה, גמטיקה של שמירת טבע, מבוא למדיניות וסביבה, אגרו-אקולוגיה, מבוא לכלכלה וסביבה ועוד. 

לרשימת הקורסים בחטיבה שיפתחו בסמסטר ב' תשפ"ג​​​​

​פירוט הקורסים המלא בחטיבה


קורסי חוב​ה
 שם הקורס​
מספר קורסנק״זהערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א / מיועד לשנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב / מיועד לשנה ג
סביבתנות ואתיקה סבי​​בתית128-1-02012 
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012מקוון
אבולוציה**205-1-31713 
מבוא לאבולוציה ללא ביולוגים**001-1-30032 
שינויים גלובליים206-1-10211 
אקולוגיה של שמירת טבע001-1-30014 מיועד לתלמידי שנה ג
 סה״כ חובה15-16 
קו​רסי בחירה
עולם הצמחים205-1-21413.5 
פאוניסטיקה205-1-30214.5 
אקולוגיה ב205-1-32113 
מחנה אקולוגי א׳205-1-14713 
מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל205-1-92123 
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903 תלמידי שנה ב ו ג
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122 
גנטיקה של שמירת טבע001-1-30043 
התנהגות בע"ח בשמירת טבע001-1-30023שנה ג' בלבד
תהליכים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002 
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512 
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053 
שינויי אקלים128-1-01692 תלמידי שנה ב ו ג
​הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
​220-1-0002
​2
​הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב
​220-1-0003
​2

​מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא 
​001-1-4000
​3


 סה״כ חובה + בחירה28 
יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר
**יש לבחור אחד משני הקורסים​