​​ברית של 'שותפות קיימות' נרקמה לראשונה בין בית הספר לקיימות ושינויי אקלים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבין מרכז הקיימות של האוניברסיטה העברית במטרה לקדם תחומי מחקר משותפים שיאפשרו להתמודד טוב יותר עם אתגרי הסביבה.

תחום ה׳קיימות׳ עוסק בשמירת מערכות תומכות-חיים יציבות לדורות הבאים, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. משבר האקלים הפוקד את האנושות בשנים האחרונות, מאיים על כל אלו ועל כן מצריך שילוב כוחות, במיוחד בשדה המחקר, על מנת להבין את התהליכים המורכבים ולאתר פתרונות ליציבות סביבתית. 

במסגרת השותפות לקיימות הכריזו לראשונה בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יחד עם מרכז הקיימות של האוניברסיטה העברית​ על שיתוף פעולה מחקרי בתחום הקיימות. במסגרת זו נשיאי שתי האוניברסיטאות העניקו 100,000 דולר כל אחד, לטובת מחקרים משותפים בתחומי קיימות וסביבה. כמו כן התקיים כנס 'שותפות לקיימות', שנערך לראשונה אתמול (יום ב') בהשתתפות נציגים בכירים של האוניברסיטאות ופרופ׳ נגה קרונפלד-שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה.

סך הכל הוגשו כ-23 הצעות מקדמיות למחקרים משותפים, מתוכן זכו 5 מחקרים למימון בגובה 25,000-45,000 דולר, כל אחד, בנושאים כמו: השפעת מערכות פוטו-וולטאיות על שירותי המערכת האקולוגית החקלאית, מודל משולב לניהול מיטבי של מינים זרים, פיזור מרחב-זמן של אנרגיה מתחדשת בקרב המגזר הבדואי, קידום תשתית ירוקה לטובת צמצום שינויי האקלים בערים ומזעור פליטת פחמן דו חמצני ובזבוז מים. 

פרופ' ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב: "שילוב כוחות מחקרי יכול להבטיח התמודדות כלל-מערכתית של חברה, כלכלה וסביבה, הן בהבנה עמוקה של תהליכים והן במציאת הפתרונות הדרושים. מכאן תצא הבשורה למען הדורות הבאים". 

פרופ' יעל משאל, ראשת המרכז לקיימות של האוניברסיטה העברית: "בנושאים כל כך בוערים, שאנו עוסקים בהם, יש לאחד כוחות על מנת להגיע להבנה מעמיקה של האתגרים ולפיתוח פתרונות. השותפות כבר הניבה כיווניי מחקר חדשים ומרתקים".

פרופ' יעל משאל ופרופ' ירון זיו
פרופ' יעל משאל ופרופ' ירון זיו​