SSCC_Cover.jpg

להוסיף סביבה וקיימות ללימודי התואר הראשון שלך​
​​
האתגרים הגדולים של האנושות כיום ובשנים הבאות מצויים בתחומי האקלים, הסביבה והקיימות. בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ייתן לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון את הכלים להתמודד עם אתגרים אלו בכל היבט של עשייה או תחום לימודים: החל מהזווית המדעית והאקולוגית, דרך נקודת המבט של התעשייה ועולמות הטכנולוגיה וכלה בזווית החברתית, הכלכלית, והאנושית.

מבנה ביה"ס והתפישה שביסודו מאפשרים גישה שלמה, הוליסטית להוראה ולמחקר ולפתרון בעיות בתחומי הקיימות ושינויי האקלים, נקודות מבט רחבות ושילוב תחומי ידע שונים. 

ההכשרה המגוונת והרב תחומית באה לידי ביטוי במבנה תוכנית הלימודים שבנויה בחטיבות השונות, כאשר בכל חטיבה מציעה מבחר רחב של קורסי בחירה, מעבר לקורסי החובה.​

איזו חטיבה להוסיף ללימודי התואר הראשון שלך?

הצג הכל
הסתר הכל
​​​
 


איך לומדים קיימות ושינויי אקלים לתואר ראשון?

הלימודים לתואר ראשון במסגרת בית הספר ניתנים במתכונת של חטיבות. כלומר עיקר הלימודים נעשים באחת ממחלקות מדעי הרוח, החברה, הטבע או הניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ללימודים אלו יתווספו לימודים בהיקף של חטיבה – 28 נקודות זכות (נק"ז) שיינתנו בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים.

אנחנו מציעים חמש חטיבות אותן ניתן להוסיף ללימודים במחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים והסטודנטיות, שיתמקדו בתחום הסביבה והקיימות, מהזווית שהכי מעניינת אותם. כל חטיבה מוצעת ללומדים במחלקות מסוימות ולכן למעוניינים לשלב חטיבה מסוימת, יש לוודא כי ניתן להוסיפה למחלקה הרלוונטית אליה נרשמו. תנאי הקבלה לחטיבות בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים הם בהתאם לתנאי הקבלה של המחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים.   ​​


איך נרשמים במערכת הרישום הממוחשבת של האוניברסיטה?


רוצים להירשם למחלקה ראשית מהפקולטה למדעי הטבע ולאחת החטיבות הר"מ? 
במעמד ההרשמה, יש להירשם לתוכנית ראשית בפקולטה למדעי הטבע ולחטיבה לסביבה בקיימות

אחרי שהתקבלתם, רוצים לשנות לחטיבה אחרת? ניתן לפנות בדוא"ל לענת בן הרוש ולבקש לשנות חטיבה. ​ רוצים להירשם למחלקה ראשית מהפקולטה לניהול ולאחת החטיבות הר"מ? 
במעמד ההרשמה, יש להירשם לתוכנית ראשית בפקולטה לניהול במחלקות ניהול או ניהול מלונאות ותיירות ולחטיבה לסביבה במדיניות וניהול סביבתי. 

​אחרי שהתקבלתם, רוצים לשנות לחטיבה אחרת? ניתן לפנות בדוא"ל לענת בן הרוש ולבקש לשנות חטיבה. ​


 

רוצים להירשם למחלקה ראשית מהפקולטה למדעי הרוח והחברה? 

במעמד ההרשמה, יש להירשם לתוכנית ראשית בפקולטה למדעי הרוח והחברה במחלקות כלכלה (ללא חשבונאות), ספרות עברית, לימודי המזרח התיכון וגיאוגרפיה ופיתוח ​סביבתי ולחטיבה סביבה במדעי הטבע

אחרי שהתקבלתם, רוצים לשנות לחטיבה אחרת? ניתן לפנות בדוא"ל לענת בן הרוש ולבקש לשנות חטיבה. ​


בשאר מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ניתן לצרף ​חטיבת סביבה​ במסגרת תוכנית דו-מחלקתית ​​יחד עם המחלקה ללימודים רב תחומיים. אחת משתי ​החטיבות ​במחלקה ללימודים רב תחומיים יכולה להיות אחת מחמש חטיבות הסביבה הקיימות. (לדוגמה- תואר דו חוגי באומנות ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה, כשהלימודים הרב תחומיים מורכבים מחטיבת סביבה וחטיבה נוספת) 

בתוכנית המחלקה ללימודים רב תחומיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה, ניתן לקחת אחת מארבע החטיבות ​בתוכנית יכולה להיות חטיבת סביבה (מתוך החמש שקיימות)