אנו משתדלים לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו באמצעות מלגות והלוואות, כמו גם לתגמל סטודנטים מצטיינים על הישגיהם בלימודים ובמחקר.​​