​​

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א סמסמטר סתיו (אוקטובר 2020) ​|​

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ סמסטר אביב (מרץ 2020) נמשכת

טרם הרשמה קראו את ההנחיות המופיעות מטה תחת התואר/התוכנית אליה תרצו להירשם. 

​​ רשימת המחלקות הפתוחות להרשמה >>

​מס' המקומות בכל מחלקה מוגבל ולכן כל המקדים להירשם ולעמוד בתנאי הקבלה מבטיח את מקומו בשלב מוקדם. לפיכך, אנו ממליצים לכל המועמדים להקדים ולהירשם​​​​.​

הצג הכל
הסתר הכל