​​​​SpringSemesterCover2018-19_2.png

החלה ההרשמה לסמסטר אביב (סמסטר ב') תש"פ 

ההרשמה לסמסטר אביב תש"פ הסתיימה

אנו מאחלים הצלחה למועמדים הרבים שהחלו ללמוד בסמסטר אביב והרוויחו שנה אקדמית

 

פתיחת ​​​סמסטר אביב: 8.3.2020​ | סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר אביב יכולים להשתלב במרבית הקורסים. בחלק מהמקרים ניתן לקחת קורסי קיץ ולקצר את משך הלימודים לתואר. 

​​

לימודים לתואר ראשון בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה:

להרשמה לתואר ראשון לחצו כאן >>​

 

מחלקה/תכנית לימודים קמפוס מצב ההרשמה          
​כלכלה חד מחלקתי במגמת מנהל עסקים​
כלכלה חד מחלקתי במגמת חשבונאות
באר-שב​ע 
​סגורה 
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה 

חטיבות במדעי הרוח: מזרח תיכון, ספרות, אמנות

חטיבות במדעי החברה- תקשורת, גישה בינתחומית בסכסוכים ומו"מ,
ניהול משאבי אנוש​

אילת

סגורה
​​לימודים לתואר שני בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה:


​מדעי הרוח והחברה - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
ספרות עברית
סגורה
לימודי המזרח התיכון 
סגורה
היסטוריה של עם ישראל
סגורה
פילוסופיה
סגורה
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
(למעט המגמה לתכנון עיר ואזור)
סגורה
מקרא, אר​כיאולוגיה והמזרח הקדום
​​סגורה


​מדעי הטבע​ - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
כימיה
סגורה
מדעי הגיאולוגיה והסביבה
סגורה
מדעי החיים
סגורה
מדעי המחשב
סגורה
מתמטיקה
סגורה
פיסיקה
סגורה
אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע
סגורה


מדעי ההנדסה - 

​מחלקה /תוכנית
מצב הרשמה
הנדסת אלקטרואופטיקה סגורה
הנדסת אנרגיה סגורה
הנדסת ביוטכנולוגיה סגורה
הנדסה ביורפואית סגורה
הנדסה גרעינית סגורה
הנדסת חומרים  סגורה
הנדסת חשמל ומחשבים  סגורה
הנדסה כימית סגורה
הנדסת מכונות סגורה
הנדסת מכטרוניקה סגורה
הנדסת מערכות מידע סגורה
הנדסת מערכות תקשורת סגורה
הנדסה סביבתית סגורה
הנדסת תעשיה וניהול - כל המסלולים והמגמות למעט מגמת ניהול  תעשייתי סגורה
ניהול והנדסת בטיחות סגורה
​הנדסת בניין

סגורה​ מדעי הבריאות - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה
לימודי הזיקנה - גרונטולוגיה
סגורה
מדעי הרפואה​ במגמות: מדעי הרפואה, אפידמולוגיה, ביוכימיה קלינית, וירולוגיה, מורפולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימנולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, אפידמולוגיה- ביוסטטיסטיקה יישומית
סגורה


​תחומי הניהול - 

מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
מנהל ומדיניות ציבורית
סגורה
מנהל עסקים
סגורה
ניהול מלונאות ותיירות
סגורה


קמפוס אילת - 


מחלקה / תוכנית ​
​מצב הרשמה 
מדעי החיים במגמת ביולוגיה ימית
סגורה


קריית האוניברסיטה בשדה בוקר - ​

​מחלקה / תוכנית​
פקולטה​ / בית ספר
​מצב הרשמה 
לימודי מדבר
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
סגורה
הידרולוגיה ואיכות מים
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
סגורה
אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע​​
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
סגורה

תוכנית בינלאומית ללימודי מדינת ישראל
​מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
סגורה​​​לימודים קדם-אקדמיים בסמסטר אביב              

תוכנית

מצב ההרשמה          

נתיב לאקדמיה - תוכנית חלופה לפסיכומטרי

סגורה

   ​​​​​​​​​​​​​​​