​​​​SpringSemesterCover2018-19_2.png

החלה ההרשמה לסמסטר אביב (סמסטר ב') תש"פ 

 

פתיחת ​​​סמסטר אביב: 8.3.2020​ | סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר אביב יכולים להשתלב במרבית הקורסים. בחלק מהמקרים ניתן לקחת קורסי קיץ ולקצר את משך הלימודים לתואר. 

​​

לימודים לתואר ראשון בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה:

להרשמה לתואר ראשון לחצו כאן >>​

 

מחלקה/תכנית לימודים קמפוס מצב ההרשמה          
​כלכלה חד מחלקתי במגמת מנהל עסקים​
כלכלה חד מחלקתי במגמת חשבונאות
באר-שב​ע 
​פתוחה 
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה 

חטיבות במדעי הרוח: מזרח תיכון, ספרות, אמנות

חטיבות במדעי החברה- תקשורת, גישה בינתחומית בסכסוכים ומו"מ,
ניהול משאבי אנוש​

אילת

פתוחה




​​לימודים לתואר שני בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה:


​מדעי הרוח והחברה - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
ספרות עברית
​פתוחה
לימודי המזרח התיכון 
​פתוחה
היסטוריה של עם ישראל
​פתוחה
פילוסופיה
​פתוחה
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
(למעט המגמה לתכנון עיר ואזור)
​פתוחה
מקרא, אר​כיאולוגיה והמזרח הקדום
​​פתוחה


​מדעי הטבע​ - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
כימיה
​פתוחה
מדעי הגיאולוגיה והסביבה
​פתוחה
מדעי החיים
​פתוחה
מדעי המחשב
​פתוחה
מתמטיקה
​פתוחה
פיסיקה
​פתוחה
אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע
​פתוחה


מדעי ההנדסה - 

​מחלקה /תוכנית
מצב הרשמה
הנדסת אלקטרואופטיקה פתוחה
הנדסת אנרגיה פתוחה
הנדסת ביוטכנולוגיה פתוחה
הנדסה ביורפואית פתוחה
הנדסה גרעינית פתוחה
הנדסת חומרים  פתוחה
הנדסת חשמל ומחשבים  פתוחה
הנדסה כימית פתוחה
הנדסת מכונות פתוחה
הנדסת מכטרוניקה פתוחה
הנדסת מערכות מידע פתוחה
הנדסת מערכות תקשורת פתוחה
הנדסה סביבתית פתוחה
הנדסת תעשיה וניהול - כל המסלולים והמגמות למעט מגמת ניהול  תעשייתי פתוחה
ניהול והנדסת בטיחות פתוחה
​הנדסת בניין

​פתוחה​ 



מדעי הבריאות - 

​מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה
לימודי הזיקנה - גרונטולוגיה
​פתוחה
מדעי הרפואה​ במגמות: מדעי הרפואה, אפידמולוגיה, ביוכימיה קלינית, וירולוגיה, מורפולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימנולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, אפידמולוגיה- ביוסטטיסטיקה יישומית
​פתוחה


​תחומי הניהול - 

מחלקה / תוכנית
​מצב הרשמה 
מנהל ומדיניות ציבורית
​פתוחה
מנהל עסקים
​פתוחה
ניהול מלונאות ותיירות
​פתוחה


קמפוס אילת - 


מחלקה / תוכנית ​
​מצב הרשמה 
מדעי החיים במגמת ביולוגיה ימית
​פתוחה


קריית האוניברסיטה בשדה בוקר - ​

​מחלקה / תוכנית​
פקולטה​ / בית ספר
​מצב הרשמה 
לימודי מדבר
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
​פתוחה
הידרולוגיה ואיכות מים
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
​פתוחה
אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע​​
​בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ
​פתוחה 

תוכנית בינלאומית ללימודי מדינת ישראל
​מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
​פתוחה



​​​לימודים קדם-אקדמיים בסמסטר אביב              

תוכנית

מצב ההרשמה          

נתיב לאקדמיה - תוכנית חלופה לפסיכומטרי

סגורה

   ​​​​​​​​​​​​​​​