​​​​SpringSemesterCover2018-19_2.png

ההרשמה לסמסטר אביב (סמסטר ב') תשפ"א תיפתח ביום 15.11.2020

אנו מאחלים הצלחה למועמדים הרבים שיחלו ללמוד בסמסטר אביב וירוויחו שנה אקדמית

 

פתיחת ​​​סמסטר אביב: 28.2.2021​ סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר אביב יכולים להשתלב במרבית הקורסים.
בחלק מהמקרים ניתן לקחת קורסי קיץ ולקצר את משך הלימודים לתואר. 

​​

לימודים לתואר רא​שון בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה:

מחלקה/תוכנית לימודים קמפוס
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה 

חטיבות במדעי הרוח - מזרח תיכון, ספרות, אמנות

חטיבות במדעי החברה - תקשורת, גישה בין-תחומית בסכסוכים ומו"מ. 

אילת


​​​לימודים קדם​-אקדמיים בסמסטר אביב              

נתיב לאקדמיה - תוכנית חלופה לפסיכומטרי ​

​​להרשמה לתוכנית נתי​​​ב לאקדמיה לחצו כאן » ​​​לא מפספס​ים שנה - לימודי תואר שני בסמסטר אביב »