​​​

​​​בקשה להוספה/החלפה של תחומי לימוד מבוקשים בהרשמה תישלח למדור רישום באמצעות טופס פנייה מקוון.
יש לבחור בטופס נושא פנייה מתאים (שינוי ​​עדיפויות או ביטול הרשמה).

לנוהל ביטול הרשמה​ לשנה"ל תשפ"ג סמסטר סתיו ואביב 

אייקון טופס 

לטופס פנייה למדור רישום »