​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בקשה להוספה/החלפה של תחומי לימוד מבוקשים בהרשמה תשלח למדור רישום באמצעות טופס הפנייה.
לבקשת ביטול הרשמה יש לצרף לפנייה טופס הודעה על ביטול הרשמה
​​לנוהל ביטול הרשמה​