​מפגשי המתקבלים וימי האוריינטציה המחלקתיים מיועדים לסטודנטים המתחילים ללמוד לראשונה באוניברסיטה. במפגשים תחשפו לדברים החשובים שעליכם לדעת עוד לפני תחילת שנת הלימודים.


  

המחלקות האקדמיות עורכות למתקבלים אליהן ימי אוריינטציה שמתקיימים החל מתחילת חודש ספטמבר ועד כשבוע לפני תאריכי הרישום לקורסים​ במחלקה. זוהי ההזדמנות להכיר את המרצים, צוות המחלקה וסטודנטים ותיקים. כמו כן תוצג בפניכם תוכנית הלימודים, תקבלו הסבר על הרישום לקורסים, על חובותיכם וזכויותיכם כסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על שירותי אגודת הסטודנטים ודיקנאט ועוד. 

הודעה על מפגש המתקבלים או על יום האוריינטציה המחלקתי תישלח אליכם באופן אישי בדואר האלקטרוני.


יום אוריינטציה למתקבלים החדשים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א 9.9.2020


ימי אוריינטציה למתקבלים לתואר ראשון לשנת תש"ף:


» יום שני, 9.9.2019 
יום אוריינטציה לכלל המתקבלים לתואר ראשון, למעט המחלקות המצוינות מטה
לתוכנית המלאה של יום האוריינטציה »​

» ימים ראשון-חמישי, 22-26.9.2019
סדנת הכנה למתקבלים למחלקה למתמטיקה, כולל הרצאות ריענון במתמטיקה, הסבר על המחלקה ועל תוכנית הלימודים, מפגש עם דיקנאט הסטודנטים ושיחות עם חברי סגל וסטודנטים. פרטים נוספים נשלחו למתקבלים בדוא"ל. 

» יום שלישי, 24.9.2019 
יום אוריינטציה למתקבלים לפקולטה למדעי הבריאותלתוכנית היום >>

» יום ראשון, 27.10.2019 
יום אוריינטציה למתקבלים למחלקה להנדסת תעשייה וניהול

» יום חמישי, 24.10.2019 בשעה 11:00 | אולם 01, בניין 98 
יום אוריינטציה למתקבלים למחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, כולל הנדסת נתונים