​מפגשי המתקבלים וימי האוריינטציה המחלקתיים מיועדים לסטודנטים המתחילים ללמוד לראשונה באוניברסיטה. במפגשים תחשפו לדברים החשובים שעליכם לדעת עוד לפני תחילת שנת הלימודים.

 
 
מפגשי המתקבלים נערכים ברב המחלקות בחודשי הקיץ - התאריכים לשנת תש"פ יעודכנו כאן בהמשך. חלק הממחלקות עורכות במקום ימי אוריינטציה שמתקיימים החל מתחילת חודש ספטמבר ועד כשבוע לפני תאריכי הרישום לקורסים במחלקה. זוהי ההזדמנות להכיר את המרצים, צוות המחלקה וסטודנטים ותיקים. כמו כן תוצג בפניכם תכנית הלימודים, תקבלו הסבר על הרישום לקורסים, על חובותיכם וזכויותיכם כסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על אגודת הסטודנטים ועוד. 

הודעה על מפגש המתקבלים או על יום האוריינטציה המחלקתי תגיע אליכם באופן אישי בדואר האלקטרוני.

 

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

שם המחלקה תאריך שעה מיקום

​ניהול

​MBA תוכנית מנהלים (בעברית)


מנהל עסקים


​International MBA (Eng.)​ניהול מלונאות ותיירותתכנית מנדל: MBA  במנהיגות חברתית
מנהל ומדיניות ציבוריתניהול מערכות בריאות 

הפקולטה למדעי הטבע

שם המחלקה תאריך שעה מיקום

מדעי החיים​כימיה פיסיקהמדעי הגיאולוגיה והסביבהמדעי המחשב​מתמטיקה 

הפקולטה למדעי הבריאות

שם המחלקה תאריך שעה מיקום

כלל מחלקות הפקולטה למדעי הבריאות (תואר ראשון)
​בית הספר לרפואה ע"ש ג'ויס ואירווינג גולדמן​ניהול מערכות בריאות

​סיעוד 

​פיזיותרפיה 

​רפואת חירום​רוקחות
​מדעי המעבדה הרפואית

 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

שם המחלקה תאריך שעה מיקום

​המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדוםהמחלקה לפסיכולוגיה


​המחלקה לאומנויות​המחלקה למדעי הקוגניציה והמוחהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההמחלקה למדעי ההתנהגותהמחלקה לחינוך


​התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 ​המחלקה ללשון עבריתהמחלקה לספרות עברית

 


​ספרויות זרות ובלשנות


​המחלקה לכלכלה המחלקה לפוליטיקה וממשל המחלקה לגיאוגרפיה ולפיתוח סביבתי​המחלקה ללימודים רב תחומיים​המחלקה להיסטוריה של עם ישראל (ייעוץ והכוון עם חברי סגל המחלקה)


​המחלקה להיסטוריה כללית
המחלקה לתקשורתהמחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר​המחלקה לפילוסופיה ​​


הפקולטה למדעי ההנדסה

 שם המחלקה תאריך

שעה

מיקום

הנדסת מערכות תוכנה ומידעהנדסה כימיתהנדסת תוכנההנדסת תעשייה וניהולהנדסת מערכות תקשורת ​​הנדסה ביורפואית


​הנדסת חומרים


הנדסת חשמל ומחשבים


הנדסת בניין​