ה​פקולטה למדעי ההנדסה בבן-גוריון היא הגדולה מבין הפקולטות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בפקולטה לומדים מעל ל-6,000 סטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי, במגוון רחב של תחומי הנדסה, חלקם ייחודיים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

בפקולטה יותר מ-200 חוקרים אשר מחקריהם הציבו אותה בחזית העולמית במחקר ובטכנולוגיה.

הפקולטה מכשירה מהנדסים איכותיים במגוון מקצועות ההנדסה ומקנה להם כלים וידע המאפשרים להם להוביל ולהנהיג את התעשיות עתירות הידע והמחקר. בוגרי הפקולטה מבוקשים במגוון רחב של תפקידים בתעשייה, במכוני מחקר ובאקדמיה.​


eng-cover.jpg