Dollarphotoclub_54748480.jpg
​​ננו-מדע וטכנולוגיה הם חקר חומרים ועיצובם בתחום שבין 1-100 ננומטרים. תופעות ייחודיות לתחום גדלים זה מאפשרות יישומים חדישים המשלבים מדע, הנדסה וטכנולוגיה. בננו-טכנולוגיה צופים, ממדלים ומתפעלים את החומר ותכונותיו בתחום הגדלים 1-100 ננומטרים בגישה בין-תחומית הכוללת כימיה, ביולוגיה, פיסיקה והנדסה.

תכנית הלימודים היא ייחודית בארץ ומתרכזת בתופעות ובחומרים כימיים השייכים לעולם המיזעור ("ננו-") ולתרכובות ולתהליכים כימיים שהינם בעלי חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחומים מגוונים - מאלקטרוניקה ועד לרפואה. 

התוכנית משלבת הכשרה מדעית עם הכשרה טכנולוגית ומכינה אתכם לאפשרויות השתלבות מחקר, בפיתוח וייצור מערכות ממוזערות בתעשיות שונות כולל בתעשיית ההיי-טק ובמחקר המשולב בה. 

במסגרת הלימודים תחשפו לבסיס הידע המדעי והטכנולוגי הדרוש אך גם למחקרים עדכניים בחזית המדע בתחום. הסטודנטים בתוכנית לומדים יחד עם סטודנטים משתי המחלקות ובנוסף לומדים גם קורסים ייחודיים, הכוללים ביקורים במעבדות ומפעלים בארץ וביצוע מחקרים. 

ליווי והנחיה אישית: במשך הלימודים מלווים הסטודנטים באופן צמוד ע"י חברי סגל משתי המחלקות השותפות במסלול זה.

התכנית מעניקה תואר כפול - תואר ראשון בכימיה ותואר ראשון בהנדסה כימית.

משך הלימודים הוא ארבע שנים. על הסטודנט לצבור 210 נקודות זכות בכדי לסיים את שני התארים.

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים.