בשל משבר נגיף הקורונה, נערכו התאמות בדרישות הקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. קראו עוד >>​

​​​​​​​​​​​​באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיימות מגוון מחלקות ללימודי תואר ראשון. לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית למתקבלים. הקבלה הינה עפ"י קריטריונים ייחודיים לכל מחלקה. מומלץ לבדוק את תנאי הקבלה לכל מחלקה​ ולעמוד בהם מוקדם ככל האפשר. ​ 

​תנאי קבלה כלליים:

הדיון בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) יתבסס על:

​א. ציוני תעודת בגרות:

הצג הכל
הסתר הכל

​ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה:

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית מועמדים העונים על הדרישות לקבלה אוטומטית על סמך ציוני בגרות​ בהתאם לתנאי המחלקות. מועמדים אלה נדרשים במבחן אמי"ר (הבחינה נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא יאוחר ממועד יולי 2020), לקביעת רמתם באנגלית כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. 

לפירוט המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי לחצו כאן >>

ג. בחינת SAT/ACT

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-(SAT (Scholastic Aptitude Test כתחליף לבחינה הפסיכומטרית, למעט בית-הספר לרפואה ורוקחות.

הפרקים שיובאו בחשבון לשם המרת ציון ה-SAT לבחינה הפסיכומטרית הינם Math ו-Critical Reading. לצורך ההמרה יש להעביר מסמך רשמי של הציונים כולל פירוט Test scores בדואר אלקטרוני foreignreg@bgu.ac.il

מועמד שהגיש ציוני SAT וייבחן בבחינה הפסיכומטרית, תובא בחשבון התוצאה הגבוהה יותר.

רמת האנגלית של הנבחנים ב-SAT תיקבע לפי החלק המילולי (Critical Reading) של מבחן ה-SAT, או על-פי הציון במבחן אמי"ר הגבוה מבניהם.

מועמדים אשר נבחנו בבחינת ה-SAT החדשה (החל ממרץ 2016), ציוניהם יומרו לציוני ה-SAT הישנים בהתאם לטבלת ההמרה ב-College Board.

מועמדים שנבחנו במבחן ACT

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-ACT (American College Testing) כתחליף לבחינה הפסיכומטרית למעט בית-הספר לרפואה.

ציוני ה-ACT יומרו לציוני ה-SAT לפי טבלאות ההמרה של ה-College Board.

על המועמד להגיש את ציוני המבחנים בכפוף ללוח הזמנים למסירת המסמכים בכל מחלקה.

ד. ראיונות - לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות. 

ה. רמה באנגלית - יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית"בסיסי" לפחות (ציון 85 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר) למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר. ללימודים בקמפוס אילת נדרשת רמת "טרום בסיסי ב" (ציון 70 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר).

הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר.

​ מומלץ להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במרכז ללימודים קדם אקדמיים​, לשיפור הרמה באנגלית.

ו. רמה בעברית - הלימודים באוניברסיטה מחייבים ידיעת השפה העברית.

נדרשת רמה ה' לפחות לפי בחינת ידע בעברית יע"ל (לביה"ס לרפואה נדרשת רמה ו') הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה לחייבים: 

מועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית (כולל פסיכומטרי משולב) או נבחנו במבחן S.A.T ולא למדו בתיכון בו שפת ההוראה עברית או מועמדים העומדים בתנאי הקבלה על סמך ממוצע בגרות ללא חובת פסיכומטרי, אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית.

סיווג לרמה בעברית עפ"י בחינת יע"ל:


​רמה
​ציון במבחן יע"ל
​ד'
​59-83
​ה'
​84-106
​ו'
​107-131
​פטור
​​132 ומעלה 

אנו ממליצים למתקבלים שסווגו לרמה ה' לפחות ללמוד קורסי קיץ בעברית במרכז ללימודים קדם אקדמיים​