​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיימות מגוון מחלקות ללימודי תואר ראשון. לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית   למתקבלים. בנוסף לתנאי הקבלה הבסיסיים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש לעמוד גם בתנאי הקבלה הייחודיים לכל מחלקה.

מומלץ לבדוק את תנאי הקבלה לכל מחלקה​ ולעמוד בהם מוקדם ככל האפשר. ​ 

​תנאי קבלה כלליים:

הקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) תתבסס על:

​א. ציוני תעודת בגרות (לבעלי זכאות לתעודת בגרות)/מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית בהכרה הדדית:

הצג הכל
הסתר הכל

​ב. ציון המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה:

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית מועמדים העונים על הדרישות לקבלה אוטומטית על סמך ציוני בגרות​ בהתאם לתנאי המחלקות. מועמדים אלה נדרשים במבחן אמי"ר (הבחינה נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא יאוחר ממועד יולי 2021 ), לקביעת רמתם באנגלית כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. 

לפירוט המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי לחצו כאן >>

ג. בחינת SAT

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-(SAT (Scholastic Aptitude Test כתחליף לבחינה הפסיכומטרית, למעט בית-הספר לרפואה. 

הפרקים שיובאו בחשבון לשם המרת ציון ה-SAT לבחינה הפסיכומטרית הינם Math ו-Critical Reading. לצורך ההמרה יש להעביר מסמך רשמי של הציונים כולל פירוט Test scores בדואר אלקטרוני foreignreg@bgu.ac.il

מועמד שהגיש ציוני SAT וייבחן בבחינה הפסיכומטרית, תובא בחשבון התוצאה הגבוהה יותר.

רמת האנגלית של הנבחנים ב-SAT תיקבע לפי החלק המילולי (Critical Reading) של מבחן ה-SAT, או על-פי הציון במבחן אמי"ר הגבוה מבניהם.

מועמדים אשר נבחנו בבחינת ה-SAT החדשה (החל ממרץ 2016), ציוניהם יומרו לציוני ה-SAT הישנים בהתאם לטבלת ההמרה ב-College Board.

בחינת ACT

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-ACT (American College Testing) כתחליף לבחינה הפסיכומטרית למעט בית-הספר לרפואה.

ציוני ה-ACT יומרו לציוני ה-SAT לפי טבלאות ההמרה של ה-College Board.

על המועמד להגיש את ציוני המבחנים בכפוף ללוח הזמנים למסירת המסמכים בכל מחלקה.

ד. ראיונות - לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות. 

ה. רמה באנגלית - יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית"בסיסי" לפחות (ציון 85 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר) למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר. 

הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר.

​ מומלץ להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במרכז ללימודים קדם אקדמיים​, לשיפור הרמה באנגלית.

ו. רמה בעברית - הלימודים באוניברסיטה מחייבים ידיעת השפה העברית. נדרשת רמה ה' לפחות לפי בחינת ידע בעברית יע"ל (לביה"ס לרפואה, ביה"ס לרוקחות, ביה"ס רקנאטי למחלקות: פיזיותרפיה וסיעוד, ולמחלקות לספרות עברית ולשון עברית  נדרשת רמה ו') הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. חייבים  בסיווג עבריתמועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית (כולל פסיכומטרי משולב) או נבחנו במבחן SAT או ACT ולא למדו בתיכון בו שפת ההוראה עברית או מועמדים העומדים בתנאי הקבלה על סמך ממוצע בגרות ללא חובת פסיכומטרי, אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית.

ללימודים בקמפוס אילת נדרש רמת "פטור" למעט לתכנית הנדסה שנה א' ולמחלקה למדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.​

סיווג לרמה בעברית עפ"י בחינת יע"ל:


​רמה
​ציון במבחן יע"ל
​ד'
​59-83
​ה'
​84-106
​ו'
​107-131
​פטור
​​132 ומעלה 

מתקבלים שסווגו לרמה ה' לפחות יחוייבו לסיים בהצלחה קורס קיץ בעברית ברמה ה' במרכז ללימודים קדם אקדמיים​


​​