​​

עדכוני קורונה-

הלימודים בסמסטר סתיו ואביב תשפ"א יתקיימו בהוראה מרחוק או פרונטאלית, על פי ההנחיות במועדי כל מסלול. אין שינוי בתאריכי ההרשמה, הלימודים או הבחינות.

בסמסטר קיץ הקורסים יתקיימו במתכונת הוראה מרחוק. כל המבחנים יתקיימו במועדם באופן פיזי ועל פי הנהלים. ייתכנו שינויים במערכת השעות ובמספר כיתות הלימוד, יש להתעדכן בהודעות המפורסמות באתר ונשלחות בדואר אלקטרוני.

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן

מידע כללי

סמסטר א', ב' - יתקיימו קורסי אנגלית ברמות אקדמיות: טרום בסיסי ב' (לסטודנטים ולנרשמים חיצוניים, שאינם סטודנטים), בסיסי (לנרשמים חיצוניים בלבד, שאינם סטודנטים), מתקדמים א' (לנרשמים חיצוניים בלבד, שאינם סטודנטים). הרישום לקורסים על חשבון מקום פנוי. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים לכל רמת לימוד.

קיץ - יתקיימו קורסי אנגלית ברמות אקדמיות: טרום בסיסי ב' ובסיסי.  הרישום לקורסים על חשבון מקום פנוי. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים לכל רמת לימוד.

 

מועדי הקורס ומערכת שעות

סמסטר א', ב' לשנת הלימודים תשפ"א- הקורסים בסמסטר  א' יחלו בשבוע של ה- 18.10.20.  הקורסים בסמסטר ב' יחלו ב- 28.02.21. 

שעות וימי הקורס: בימים שני ו/או רביעי. מערכת שעות תתפרסם לקראת תחילת הקורס.

 

סמסטר קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - 

קורסי קיץ יתקיימו בתאריכים 1-26.8.21. הרישום יחל ב-3.5.21, קישור להרשמה בתחתית דף זה. שעות וימי הקורס: ימים א'-ה', מידי יום, בשעות הבוקר או אחר הצהריים. מערכת שעות תתפרסם עד חודשיים מיום פתיחת הקורס.

החלוקה לקבוצות לימוד תעשה באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת, לא ניתן יהיה לבחור קבוצת לימוד. הקורסים ייפתחו רק אם יהיה מספר מינמלי של נרשמים לכל רמה

 

מחירי הקורסים לשנת הלימודים תשפ"א

רמה אקדמית באנגליתמחיר בש"ח *
טרום בסיסי ב'​3,258​
בסיסי​3,258​
מתקדמים א'​2,171

* דמי אבטחה יתווספו למחיר הקורס, למי שאינו סטודנט פעיל בסמסטר בו מתבצע הקורס

 

חלוקה לרמות אקדמיות באנגלית

רמה אקדמית באנגלית

ניקוד ברכיב האנגלית מבחן בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה (הגבוה מביניהם)

ניקוד במבחן אמי"ר

טרום בסיסי ב'

70-84

170-184

בסיסי

85-99

185-199

מתקדמים א'

100-119

200-219

מתקדמים ב'

120-133

220-233

פטור

134-150

234-250

 

 

לתשומת ליבכם:

1.      הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה.

2.      ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס ייגבה באמצעות מדור חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס. ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים.

במידה ויוחלט לפתוח את הקורס - לא ניתן יהיה לבטל את התשלום לקורס לאחר ההרשמה. במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס.

במידה ויוחלט לא לפתוח את הקורס, בשל מיעוט נרשמים - שכר הלימוד, במידה ושולם, יוחזר במלואו.

 

להרשמה לחץ כאן