​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תוכנית "נתיב לאקדמיה", מיועדת למועמדות.ים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שמעוניינות.ים ללמוד קורס, אשר ציוניו יוכרו כחלופה לצי​ון הפסיכומטרי לשקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מסיימות.י התוכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על בסיס ציוני הבגרות שלהן.ם, שישוקללו יחד עם הציון הסופי של התוכנית, בהתאם לתנאי ומועדי הקבלה לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה.


עדכונים ומידע לנרשמות.ים, למתקבלות.ים וללומדות.ים בלוח המודעות באתר. לחצו כאן לקישור לעמוד.​

מומלץ מאוד לקרוא את המידע בעמוד זה ואת שנתון המרכז לפני ההרשמה.


​סמסטר סתיו תשפ"ד (אוקטובר 2023) - ההרשמה פתוחה עד 31.7.23

​סמסטר אביב תשפ"ד (פברואר 2024) - ההרשמה פתוחה עד 30.11.23

הצג הכל
הסתר הכל

​​


​​