​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​"נתיב לאקדמיה" - תכנית חלופה לציון הפסיכומטרי  

אינפורמציה עדכנית ומועדי רישום ולימודים לשנת הלימודים תשפ"ב ייפורסמו במהלך חודש ינואר 2021​

​​סמסטר אביב תשפ"א - הרשמה מאוחרת תפתח ב-21.1.21 בשע​ה 09:00 בבוקר לבעלי סיווג באנגלית בלבד. מספר המקומות מוגבל, ההרשמה תסגר עם מילוי המכסה. הרישום לכיתות לימוד לנרשמים אלה ייעשה על חשבון מקום פנוי בכל כיתה.

​סמסטר אביב תשפ"א בקמפוס אילת - ההרשמה פתוחה

 

עדכוני קורונה-


הלימודים בסמסטר סתיו ואביב תשפ"א יתקיימו בהוראה מרחוק, הבחינות ייערכו חלקן באופן מקוון וחלקן באופן פיזי, ובהתאם להנחיות במועדי הבחינות. אין שינוי בתאריכי ההרשמה, הלימודים או הבחינות.

הלימודים בסמסטר קיץ תשפ"א יתקיימו בהוראה מרחוק או באופן פרונטלי, ובהתאם להנחיות שיתקבלו המועדי הלימודים. אין שינוי בתאריכי ההרשמה, הלימודים או הבחינות. ברגע שתתקבל החלטה נפרסם עדכון בלוח המודעות באתר.

​ביטול הרשמה ייעשה בהודעת דואר אלקטרוני בלבד ל- pre@bgu.ac.il בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות.

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן​​

להרשמה לתכנית לחץ כאן

עדכונים ומידע לנרשמים, למתקבלים וללומדים בלוח המודעות באתר. לחץ כאן ללוח המודעות

מומלץ מאוד לקרוא את המידע המצורף ושנתון המרכז לפני ההרשמה

 

תאריכי התכ​נית לשנת הלימודים תשפ"א 

סמסטר​תאריכי לימודיםתאריכי בחינותתאריכי הרשמה *תאריך הרשמה מאוחרת על חשבון מקום פנוי **
סתיו18.10.20-17.01.2118.01.21-01.02.21

  27.02.20-20.06.20  

22.9.20
המכסות מלאות, לא תתקיים .הרשמה מאוחרת​

אביב10.02.21-03.06.21
מועד תחילת הלימודים 
הוקדם ביום
04.06.21-1​8.06.2101.07.20-30.09.20

 *הרשמה לקמפוס אילת 3.1.21-1.2.21 
 21.01.21
הרשמה מאוחרת תפתח ב-21.1.21 בשע​ה 09:00 בבוקר לבעלי סיווג באנגלית בלבד. מספר המקומות מוגבל, ההרשמה תסגר עם מילוי המכסה
קיץ ***20.06.21-08.08.2109.08.21-23.08.2101.11.20-28.02.2123.05.21
מסלול ייחודי ללומדים במכינה בשנת הלימודים תשפ"א08.11.20-03.06.21 01.09.20-15.09.2026.10.20


 * ההרשמה לכל הסמסטרים יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך מאוחר יותר, בהתאם למספר הנרשמים    

** הרשמה מאוחרת תתקיים על חשבון מקום פנוי, ולבעלי סיווג באנגלית. שבוע לפני מועד ההרשמה המאוחרת יפורסם באתר אם תפתח הרשמה מאוחרת או לא. הרישום לכיתות לימוד לנרשמים במועד זה על חשבון מקום פנוי בכל כיתה

*** בסמסטר קיץ המסלול מרוכז ושבוע הלימודים מלא, מספר השעות זהה למחזורים האחרים. השוקלים ללמוד במחזור זה, מתבקשים לקחת בחשבון, כי תהליך ההטמעה קצר והזמן הפנוי לתרגול מצטמצם. 

הלימודים בתכנית יתקיימו גם בקמפוס באילת במספר נרשמים מינימלי. מועדי הלימודים וההרשמה לקמפוס אילת יפורסמו בהמשך

​מידע כללי

תכנית "נתיב לאקדמיה", מיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אשר מעוניינים ללמוד קורס, אשר ציוניו

יוכרו כחלופה לציון הפסיכומטרי לשקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

במסגרת התכנית יילמדו שלושה קורסים, כמפורט מטה. בסיום ובמהלך הלימודים יתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מהמקצועות שייכתבו ע"י צוותי המקצוע.  ציונים אלו יעובדו בתום התכנית, ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. הציון הוא יחסי למחזור הלימודים.

מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על בסיס ציוני הבגרות, שישוקללו יחד עם הציון הסופי של התכנית, ובהתאם לתנאי ומועדי הקבלה לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה.

משך התוכנית - 13 שבועות לימודים. בקיץ יתקיים מחזור לימודים מקוצר של 7 שבועות. מספר שעות הלימוד בכל המחזורים שווה.


מסלול ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה למדעים מדוייקים והנדסה ובמכינה למדעי הטבע והחיים, ובמידה ויש מינימום נרשמים.

מצורף דף מידע, מומלץ לקרוא בעיון לפני ההרשמה

דף מידע - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תשפ"א


מקצועות הלימוד (נכון לתש"ף)

חשיבה מתמטית - 5 שעות בשבוע (10 שעות בשבוע בסמסטר קיץ)

אורינות באנגלית  -  4 שעות בשבוע (8 שעות בשבוע בסמסטר קיץ)

אוריינות אקדמית בעברית -  3 שעות בשבוע (6 שעות בשבוע בסמסטר קיץ)

​מקצועות הלימוד (נכון לתשפ"א)

חשיבה מתמטית -  6 שעות בשבוע (12 שעות בשבוע בסמסטר קיץ)

אורינות באנגלית  - 4-8 שעות בשבוע (8-16 שעות בשבוע בסמסטר קיץ). מספר השעות תלוי ברמת הסיווג

אוריינות אקדמית בעברית - 3 שעות בשבוע (6 שעות בשבוע בסמסטר קיץ)

 

סילבוס

תכנית הלימודים, הסילבוס, של כל מקצועות הלימוד נמצאים באתר המרכז. מומלץ לעיין בהם לפני ההרשמה.

לחץ כאן לתוכניות הלימוד

ימי לימוד ובחינות

הקורסים יתקיימו במספר קבוצות, בוקר ואחה"צ. הלימודים יתקיימו 2-3 ימים בשבוע. במסלול המקוצר הלימודים יתקיימו 4-5 ימים בשבוע.

מערכת השעות של כיתות הלימוד תפורסם כחודש לפני תחילת הלימודים באתר המרכז. לחץ כאן למערכת השעות

בחנים, מבחנים ושיעורי השלמה לא יתקיימו תמיד בימי הלימודים הקבועים. 

לוח הבחינות והחופשות מפורסם באתר המרכז. לחץ כאן ללוח בחינות וחופשות

 

​לימודי אנגלית (נכון לתשפ"א)

רמת הסיווג באנגלית תקבע על סמך ציון קודם בבחינה פסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/אמי"ר/אמיר"ם. מי שאין ברשותו ציון קודם, או מבקש לנסות ולשפר את הרמה, יוכל להיבחן בבחינת אמיר"ם לפני תחילת הלימודים.

פירוט רמות הסיווג באנגלית:

בחינות אמיר"ם למתקבלים לסמסטר סתיו תש"ף יתקיימו בתאריכים 9.9.2020, 23.9.20 ו- 30.9.20. מידע נוסף יישלח בדואר אלקטרוני לכל המתקבלים.

חלוקה לרמות לימוד הלימודים יתקיימו בקבוצות לפי רמת סיווג באנגלית. בתום הקורס כל לומד יבחן ברמת הסיווג האישית שלו. מקסימום הציון שאליו כל לומד יכול להגיע הוא של הרמה הבאה, בתנאי שציונו הסופי בקורס יהיה לפחות 56. בציון נמוך יותר יישאר ברמת הסיווג ההתחלתית שלו. 

בעלי פטור באנגלית  יוכלו להיבחן בבחינת פטור מלימודים במקצוע באנגלית בתכנית, לפי תחילת הלימודים של כל מחזור לימוד. ציון בבחינה של לפחות 85 יהווה פטור מלימודי אנגלית במסגרת התכנית. הציון שיתקבל בבחינה  הוא שיחושב ברכיב האנגלית וישפיע בהתאמה על הציון הכללי. ציון בבחינה של 84 ומטה יחייב לימודי אנגלית ברמה "מתקדמים ב'" ועמידה בכל מטלות הקורס, כולל נוכחות. הבחינה תתקיים במועד אחד לכל מחזור לימוד. הבחינה למתקבלים לסמסטר סתיו תש"ף תתקיים ב-30.9.20 בשעה 16:00. מידע נוסף יישלח בדואר אלקטרוני לכל המתקבלים.

נתיב לאקדמיה דף הסבר לימודי אנגלית ובחינת אמירם סמסטר סתיו תשפ-א לאתר.pdf

נתיב לאקדמיה דף הסבר לימודי אנגלית ובחינת אמירם סמסטר אביב תשפ-א לפרסום.pdf


שפת הלימוד והמבחנים

כל הלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית ואוריינות אקדמית יתקיימו בשפה העברית, ומתקיימים במועד אחד בלבד.

 

מיקום הלימודים

הלימודים והמבחנים יתקיימו בשני קמפוסי האוניברסיטה:

קמפוס קרית טוביהו, ברחוב הנרייטה סאלד 1, מול בית המלון "לאונרדו" (מרחק 10 דקות הליכה מהתחנה המרכזית ותחנת רכבת מרכז ב"ש).

קמפוס מרקוס, בכניסה הצפונית לבאר שבע (גשר הליכה לתחנת רכבת צפון ב"ש).

יש לשים לב במערכת השעות היכן מתקיימים הלימודים והמבחנים בכל יום.

​* במסלול הלימוד בקמפוס אילת - הלימודים והבחינות יקיימו באילת

עלות ותשלום

עלות התכנית לשנת הלימודים תש"ף  5,800 ₪ + 105 ₪ דמי הרשמה: סה"כ 5,905 ₪.

עלות התכנית לשנת הלימודים תש"ף בקמפוס אילת 5,895 ש"ח + 105 ₪ דמי הרשמה: סה"כ 6,000 ₪.

תלמידים שיש בידם ציון כללי בתכנית "נתיב לאקדמיה", החל משנת הלימודים תשע"ז, שירשמו ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וירשמו לקורסים בסמסטר  א' וב' בשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון , יהיו זכאים להנחה בשכר הלימוד בגין סמסטר ב' של שנת לימודים זו, בסך של 500 ₪, וזאת בתנאי שהחלו לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה בתוך  10  שנים ממועד סיום התכנית.

 עלות הקורס כוללת את הבחינות.

עלות הקורס אינה כוללת תשלום עבור מבחן אמי"רם של המרכז הארצי לבחינות, אשר יתקיים במסגרת הלימודים. הסבר על המבחן יופיע באתר עם תחילת ההרשמה.

את דמי ההרשמה יש לשלם במעמד ההרשמה. דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה, מכל סיבה שהיא.

שובר תשלום לתכנית יישלח לבית בדואר ישראל עם מכתב הקבלה.

ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

1. דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה, בכרטיס אשראי. לחץ כאן לתשלום בכרטיס אשראי​.

2. בבנק הדואר, ובהתאם לתנאים הרשומים על גבי השובר.

3. דרך הפיקדון הצבאי. לחץ כאן לקישור לתשלום דרך הפיקדון הצבאי.​

 

ביטול הרשמה והפסקת לימודים

· כל הודעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.

· דמי הרשמה בסך 105₪ לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה/הלימודים, מכל סיבה שהיא.

· לא תתקבל כל פניה על החזר תשלומים בגין אי השתתפות בשיעורים, או אי שימוש בפועל באתר המרכז או בלמידה המתוקשבת.

 

הרשמה

ההרשמה הינה הרשמה מקוונת.

לפרטים על ההרשמה -  לחץ ​כאן

 

התאמות בבחינות

התאמות בבחינות יידונו בוועדה מקצועית אוניברסיטאית, לבעלי אבחון תקף של מת"ל. בבחינת האמי"רם לא ניתן יהיה לקבל התאמות.

 

נוכחות בשיעורים

הנוכחות בשיעורים הינה חובה.

 

הרשמה לאוניברסיטה

מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהתאם לתנאי ומועדי הקבלה לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה.

הרישום לאוניברסיטה ובירור תנאי ומועדי ההרשמה באחריות הלומד. על הלומד לבדוק בידיעון ההרשמה את מועדי ההרשמה ותנאי הקבלה למחלקה אליה הוא רוצה להתקבל.

בוגרי התוכנית יהיה זכאים להנחה של 100 ₪ מדמי ההרשמה, בעת הרשמתם לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בוגרי המסלול הייחודי ללומדים במכינה אינם זכאים להנחה זו.

התכנית תקפה להגשת מועמדות לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לקבלת מועמדים על בסיס תכנית זו במוסדות אחרים.

 

תוקף הציון:

תוקף הציון ל- 10 שנים.

 

צור קשר:

באתר המרכז מפורסמים מידע והודעות. מומלץ להתעדכן מידי יום.

שעות קבלה במשרד המרכז:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-12:00
מספר הטלפון: 08-6461060
מספר הפקס: 08-6472962
דואר אלקטרוני pre@bgu.ac.il


  • · פתיחת התכנית תלויה במינימום מתקבלים לכל מחזור לימוד. ההרשמה לכל הסמסטרים יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך מאוחר יותר, בהתאם למספר הנרשמים    

· ההרשמה על בסיס מקום פנוי

· האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את התכנית, אם מספר הנרשמים לא יעמוד בדרישות הסף

 · הלומדים בתכנית זו הינם מועמדים ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ואינם סטודנטים, על כל המשתמע מכך