​​​

נספח להודעות קבלה

​​מכתב נלווה להודעת הקבלה למסלולי המכינה.pdf

​​מכתב נלווה להודעה הקבלה הישגים להייטק.pdf

נספח להודעת הקבלה נתיב לאקדמיה סתיו 2021.pdf

נספח להודעת הקבלה נתיב לאקדמיה אביב 2021.pdf

כללי הפסקת לימודים ושכר לימוד

כללי ביטול הרשמה והפסקת לימודים תשפ-א 

כללי ביטול הרשמה והפסקת לימודים תש-ף ​
כללי הפסקת לימודים קדם מכינה הישגים להייטק תש-פ.

כללי הפסקת לימודים תשע"ט - עודכן בתאריך 13.8.18 
כללי הפסקת לימודים תשע"ט 

כללי נוכחות​

נוהל נוכחות בלימודים


 

נהלים לבוגרים

כללי הפסקת לימודים תשע"ו

נספח - כללי הפסקת לימודים תשע"ו - נתיב לאקדמיה

כללי הפסקת לימודים קדם מכינה הישגים להייטק -תשע"ו

כללי הפסקת לימודים תשע"ז

כללי הפסקת לימודים קדם מכינה הישגים להייטק תשע"ז

כללי הפסקת לימודים קדם מכינת הישגים להייטק תשע"ח 

כללי הפסקת לימודים וביטול הרשמה תשע"ח 

כללי הפסקת לימודים תשע"ח

כללי הפסקת לימודים תשע"ח​​