​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ (אוקטובר 2019) למסלול מדעים מדויקים והנדסה סגורה. 
לא תתקיים הרשמה מאוחרת


 
תאריכי הלימודים: 27/10/19-26/07/20
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 24/10/19​
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.
 
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הסבה למסלול ריאלי, הכנה ללימודים בפקולטה למדעי ההנדסה ושיפור הידע והיכולת במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה אקדמית.
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ופיזיקה ברמה מקבילה ל-5 יח"ל
אוריינות אקדמית  ברמה המקבילה ל-2 יח"ל
אנגלית רמה מקבילה ל-4 יח"ל/ 5 יח"ל
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון במרכיב אנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה. 
 
תנאי קבלה:  
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500
(סטודנטים שלמדו בפרוייקט קדם מכינה השגים להייטק פטורים מבחינת פסיכומטרי)
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
    מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות, שקיבלו ציון 90 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל, יסווגו לרמת              מתקדמים ב'. 
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ניתן לגשת למבחן יע"ל לא יאוחר ממועד יולי 2019
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או ציון של לפחות 65 בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל
 
מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 65 לפחות.​

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

 ​
במידה ויוחלט על הרשמה מאוחרת הודעה תפורסם בלוח זה ב-26/9/19
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל כללי הקבלה
 (לא תתאפשר הרשמה מאוחרת למועמדים חסרי בגרות במתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל בציון 65 לפחות או ציון עובר ברמה מקבילה ל-5 יח"ל)
דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.​
​לתשומת לבכם, 
תנאי הקבלה למסלול בתקופת ההרשמה עלולים להשתנות.

מועמד שמתעתד לגשת לפסיכומטרי ספטמבר 2019 /נתיב לאקדמיה קייץ 2019 - קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הקבלה של ההרשמה המאוחרת , מועמדים אלו לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה​.​

 
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים:
כל הו​דעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.
דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא.

 
לנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים לחץ כאן

 

נתיב לאקדמיה ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה למדעים מדוייקים והנדסה ובמכינה למדעי הטבע והחיים, ובמידה ויש מינימום נרשמים.

תאריכי המסלול בשנת הלימודים תש"פ: 

תאריכי לימודים, כולל בחינות 12.11.19-12.06.20

תאריכי רישום 08-22.09.19. 

ההרשמה על בסיס מקום פנוי, ולכן יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה והמקומות יתמלאו
מצורף דף מידע על מסלול זה של שנה"ל תשע"ט. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הדף לפני ההרשמה. דף מידע של שנה"ל תש"פ יתפרסם בהמשך

דף מידע מערכת שעות ורישום לקורסים - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תשע-ט.

קורס פסיכומטרי מותאם לסטודנטים במכינה

 
במסגרת לימודי המכינה מתוכנן להפתח קורס פסיכומטרי לקראת מועד אפריל 2020 מותאם עם שעות הלימוד במכינה , פתיחת הקורס מותנת במספר מנימלי של מתעניינים.

 
  
כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה בתום המכינה:
תעודת מכינה - השלים בהצלחה
 
פיזיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
מתמטיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
אוריינות אקדמית  מקביל ל-2 יח"ל - ציון עובר 70
אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יח"ל / 5 יח"ל- ציון עובר 70
 
מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  מחשבונים למועמדים לחץ כאן​

 
בבדיקה יש לעדכן את הציונים במתמטיקה ופיזיקה שהושלמו במכינה.
לומדים המבקשים ללמוד במחלקה להנדסת תוכנה חייבים לעמוד בסכם הנדסה וסכם מדעי הטבע ,לצורך שקלול סכם מדעי הטבע יילקח בחשבון ממוצע המכינה.
 
בעלי זכאות לבגרות: שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הקבלה לפקולטה למדעי ההנדסה ישוקלל עבורם לפי ציוני בגרות/ציוני מכינה, הגבוה מבין השניים.
 
חסרי זכאות לבגרות:  שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הנדסה ישוקלל להם לפי ציוני המכינה בלבד. במחלקות שממוצע הבגרות מהווה חלק מדרישות הקבלה, ממוצע המכינה יחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול סכם הקבלה.
לחסרי זכאות לבגרות אין אפשרות לשלב בין הציונים מהבגרות לציונים במכינה.
  
לתשומת לב הלומדים במכינה,​
לכל פקולטה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למעמדים שסיימו את המכינה בהצלחה.
  
קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תש"פ
תאריכי הקורס מתאריך 12.08.2019 עד 03.09.2019
הלימודים יתקיימו בקמפוס קריית טוביהו (באר שבע רכבת מרכז), חלק מהמפגשים יתקיימו בקמפוס מרקוס.
מערכת שעות מעודכנת ושיבוץ לקבוצת לימוד מפורסמים במידע למועמדים למכינה, מצ"ב קישור:

 
אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת (במידה ותתקיים) , לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס הכנה במתמטיקה רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

 
מחיר הקורס: 1004 ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

מצ"ב קישור: רישום לקורס הכנה במתמטיקה לחץ כאן (רישום יתאפשר רק לאחר קבלת הודעת קבלה)
 
יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​
 
בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תש"פ​

הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.

 
​ציון עובר בבחינה 65 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

 
יתקיימו 2 מועדי בחינה:
05/09/2019 - שאלון בחינה + פתרון מפורסמים בסוף העמוד, תשובות בחינה יתקבלו עד יום א' ה-15/9.
22/09/2019
 
כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד),
מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.

 
​עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2018)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות

 
משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)​

 
על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה לחץ כאן​

​​מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קורס הכנה במתמטיקה קייץ 2019 לחץ כאן
נושאי הבחינה מפורסמים בסילבוס.

 
​ 
דוגמאות לבחינת כניסה משנים קודמות:
​​​מבחן כניסה 2.9.18 לחץ כאן.