​​​​​​​

הרשמה מאוחרת נפתחת בין התאריכים 20/8/2020 ועד 5/9/2020 פרטים נוספים מופיעים מטה.

ההרשמה למועמדים שעומדים בדרישות הקבלה או מעוניינים לגשת לבחינת כניסה במתמטיקה מבלי ללמוד בקורס תתקיים עד ה-31/7/20.


שנת הלימודים הקרובה תיפתח כסדרה, ב-18 באוקטובר 2020, ל' בתשרי תשפ"א. היות והלימודים יתקיימו בצל נגיף הקורונה, הלימודים בסמסטר א'  יתקיימו בלמידה מרחוק.


מתקבלים שמבקשים לבטל את הרשמתם  מתבקשים לפעול לפי ההוראות והמועדים בנוהל ביטול הרשמה המפורסם באתר. לחץ כאן לקישור לעמוד ( הודעה על ביטול חובה לשלוח למייל המרכז pre@bgu.ac.il)


למידע והנחיות על למידה מרחוק מומלץ לקרוא ולהתנסות לפני תחילת הלימודים​ לחץ כאן​


 
תאריכי הלימודים: 18/10/20-17/07/21
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים:15/10/20
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.
 
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הסבה למסלול ריאלי, הכנה ללימודים בפקולטה למדעי ההנדסה ושיפור הידע והיכולת במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית ואוריינות אקדמית.
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ופיזיקה ברמה מקבילה ל-5 יח"ל
אוריינות אקדמית  ברמה המקבילה ל-2 יח"ל
אנגלית רמה מקבילה ל-4 יח"ל/ 5 יח"ל
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון במרכיב אנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה. 
 
תנאי קבלה:  
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500 (לכל המאוחר: פסיכומטרי מועד יולי 2020/ נתיב לאקדמיה        2020 מחזור אביב)  
  סטודנטים שלמדו בפרוייקט קדם מכינה השגים להייטק פטורים מבחינת פסיכומטרי 
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ניתן לגשת למבחן יע"ל לא יאוחר ממועד יולי 2020
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או ציון של לפחות 60 בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל
 
מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 60 לפחות.​

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

 
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה במקצוע המתמטיקה ( סעיף 6) וחייבים בקורס מתמטיקה/בחינת      כניסה, הרשמתם למסלול תסתיים ב-15/7/20

 
 ​
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל תנאי הקבלה
לבעלי הנתונים הגבוהים ביותר תינתן עדיפות בקבלה.
(לא תתאפשר הרשמה מאוחרת למועמדים חסרי בגרות במתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל בציון 60 לפחות או ציון עובר ברמה מקבילה ל-5 יח"ל)​​​​
 דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.​
אין אפשרות להירשם למסלול מכינה למדעים מדויקים והנדסה על סמך פסיכומטרי ספטמבר 2020/ נתיב קייץ 2020

טיפול בקבלה יתבצע רק בתום המועד האחרון להרשמה המאוחרת, הודעות קבלה/דחיה יישלחו אחרי 13/9/2020.

מועמד שלא יעלה למערכת את כל הטפסים הנדרשים, מועמדותו תוסר.

הרישום לקורסים מותנה בעדכון קבלה במערכת ובהסדרת תשלום שכר לימוד ראשון. סטודנט שלא יבצע את הרישום לקורסים כפי שמפורסם בדף המידע, יבצע את הרישום ברישום המאוחר. הרישום לקורסים נעשה עצמאית ע"י הסטודנט על בסיס מקום פנוי.

 
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים:
כל הו​דעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.
דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא.

 
לנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים לחץ כאן

 

תיב לאקדמיה" ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה למדעים מדוייקים והנדסה ובמכינה למדעי הטבע והחיים, ובמידה ויש מינימום נרשמים.

סמסטרתאריכי לימודיםתאריכי הרשמה *תאריך הרשמה מאוחרת על חשבון מקום פנוי **
אביב08.11.20-03.06.21

מ- 01.09.20 בשעה 09:00 ועד 15.09.20 בשעה 12:00

26.10.20
* ההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך מאוחר יותר, בהתאם למספר הנרשמים    
** הרשמה מאוחרת תתקיים על חשבון מקום פנוי. שבוע לפני מועד ההרשמה המאוחרת יפורסם באתר אם תפתח הרשמה מאוחרת או לא

 

למידע על הרישום לחץ כאן


מצורף דף מידע על מסלול זה של שנה"ל תש"ף. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הדף לפני ההרשמה.

דף מידע של שנה"ל תשפ"א יתפרסם בהמשך.

דף מידע - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תש"פ 


 

קורס פסיכומטרי מותאם לסטודנטים במכינה

 
במסגרת לימודי המכינה מתוכנן להפתח קורס פסיכומטרי לקראת מועד אפריל 2021 מותאם עם שעות הלימוד במכינה , פתיחת הקורס מותנת במספר מנימלי של מתעניינים.

   
כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה בתום המכינה:

 
תעודת מכינה - השלים בהצלחה
​פיזיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
מתמטיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
אוריינות אקדמית  מקביל ל-2 יח"ל - ציון עובר 70
אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יח"ל / 5 יח"ל- ציון עובר 70
 
מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  מחשבונים למועמדים לחץ כאן​

 
בבדיקה יש לעדכן את הציונים במתמטיקה ופיזיקה שהושלמו במכינה.
לומדים המבקשים ללמוד במחלקה להנדסת תוכנה חייבים לעמוד בסכם הנדסה וסכם מדעי הטבע ,לצורך שקלול סכם מדעי הטבע יילקח בחשבון ממוצע המכינה.
 
בעלי זכאות לבגרות: שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הקבלה לפקולטה למדעי ההנדסה ישוקלל עבורם לפי ציוני בגרות/ציוני מכינה, הגבוה מבין השניים.
 
חסרי זכאות לבגרות:  שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הנדסה ישוקלל להם לפי ציוני המכינה בלבד. במחלקות שממוצע הבגרות מהווה חלק מדרישות הקבלה, ממוצע המכינה יחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול סכם הקבלה.
לחסרי זכאות לבגרות אין אפשרות לשלב בין הציונים מהבגרות לציונים במכינה.
  
לתשומת לב הלומדים במכינה,​
לכל פקולטה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למעמדים שסיימו את המכינה בהצלחה.
  
קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תשפ"א 
ניתן להרשם לקורס עד ה-25/7/20 בלבד

 תאריכי הקורס מתאריך 03.08.2020 עד 25.08.2020

 
הלימודים בקורס  יתקיימו במתכונת הוראה מרחוקכל המבחנים יתקיימו במועדם באופן פיזי ועל פי הנהלים, יתקיימו 2 קבוצות לימוד.
לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים בלוח הזמנים של הקורס
 
אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת (במידה ותתקיים) , לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס הכנה במתמטיקה רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.
 
מחיר הקורס:  1025 ₪​ +35 ש"ח דמי אבטחה .
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  

סילבוס קורס הכנה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א

מצ"ב קישור: רישום לקורס הכנה במתמטיקה לחץ כאן (רישום יתאפשר רק לאחר קבלת הודעת קבלה)
 
יש לבחור שנה: תש"ף סמסטר: קיץ קורס: הכנה במתמטיקה מספר קורס: 52950005​
 

 
בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א

הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.

​ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

 ​יתקיימו 2 מועדי בחינה, לתשומת לבכם הבחינה הינה פרונטלית (לא זום), חדרי הבחינה ייפורסמו ב-26/8/20:
30/8/20  שעה 09:00
15/9/20 שעה 09:00

לתשומת לבכם

בחינת מועד א' (בחינה פרונטלית)  תתקיים ביום א' ה-30/8 בשעה 09:00  בקמפוס מרקוס (באר שבע רכבת צפון)

הבחינה תתקיים בחדרים: 233,234,235,236,237,238,239 בניין 90 קמפוס מרקוס

כל נבחן יכול להשתבץ לבחינה באחד מהחדרים מעלה על בסיס מקום פנוי באותו חדר (אין בעיה של מקום לכל הנבחנים שנרשמו למועד זה) - אין צורך לעדכן אותנו בחדר הבחינה

​בבחינת כניסה  לא ניתן להשתמש במחשבון, בחומר עזר ובדפי נוסחאות – הנוסחאות שיש צורך לזכור בע"פ הינן  נוסחאות הבסיסיות.

משך בחינה - 3 שעות,  כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות,  הבחינה נכתבה בידיעה שישנם מועמדים שזכאים להארכת זמן, הנושא נלקח בחשבון. ​


​​ כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד),
מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.

​עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2018)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות
 
משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)​

על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי, ניתן יהיה להרשם לבחינות הכניסה החל מחודש מאי

​​מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קורס הכנה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א
נושאי הבחינה מפורסמים בסילבוס.

 
​ 
דוגמאות לבחינת כניסה משנים קודמות:
​​​מבחן כניסה 2.9.18 לחץ כאן. 

לטפסים ומידע על ההרשמה למכינה לחצו כאן

ההרשמה למועמדים שעומדים בדרישות הקבלה או מעוניינים לגשת לבחינת כניסה במתמטיקה מבלי ללמוד בקורס תתקיים עד ה-31/7/20.