אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאמינה ביכולת בוגריה להיות מחוללי שינוי בחברה הבדואית בכלל, ובהשכלה אקדמית משמעותית לחברה זאת, בפרט.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה לה כמטרה להגדיל את המספר הכולל של סטודנטים בדואים באוניברסיטה. המטרה היא לשלב סטודנטים אלו  בלימודים בתחומים שונים שיאפשרו להם להתקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית.

הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יאפשר למועמדים לבחור תחום לימוד ממגוון מחלקות מוצעות, באחד מהאשכולות הבאים - אשכול מדעי ההנדסה, אשכול בריאות וטבע, אשכול מדעי החברה.

בתכנית המוצעת, מספר מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.

המועמדים בני החברה הבדואית בנגב (מקרית גת עד אילת) יוכלו להתקבל ללימודים בתנאים הבאים:

תנאים אלו ייבדו בתהליך הקבלה אחרי תוצאות בחינות הכניסה.

  1. ​סיום תיכון דובר השפה הערבית מאזור הנגב (מאזור קריית גת עד אילת).

  2. השלמת 12 שנות לימוד.

  3. זכאות לבגרות או אישור מבית הספר שהתלמיד ניגש לכלל בחינות הבגרות הנדרשות.

  4. בגרות באנגלית עם 4 יח"ל בציון עובר

  5. ציון גבוה בבחינות כניסה. (מועמדים אלה אינם נדרשים לציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה), הבחינות באחריות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

לבחינות הכניסה ניתן לגשת במהלך שנתיים ברציפות בלבד.

תוצאות בחינת הכניסה יהיו בתוקף עד שנתיים ממועד הבחינה האחרונה.

בחינות כניסה לתוכנית שער לאקדמיה:
נושאי חובה: מתמטיקה, אנגלית ועברית – בחינת סיווג בעברית.
נושאי בחירה: כימיה או פיזיקה או ביולוגיה בהתאם להחלטתו, וללימודיו של המועמד בבית הספר התיכון.

בחינות הכניסה בעברית ישמשו לסיווג לרמת לימודי העברית של המתקבלים.

נושא


תאריך מבחן כניסה לתוכנית

אנגלית

10/05/2019

מתמטיקה

24/05/2019

עברית

31/05/2019

פיזיקה

2/06/2019

כימיה

14/06/2019

ביולוגיה

30/06/2019​

להרשמה לבחינות יש להיכנס לאתר עמותת רואד​

תאריכי הרשמה: 01.03.2019 עד 05.04.2019

עלות הבחינות : 100 ₪  ניתן לשלם בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המחולק על ידי עמותת רואד.

נבחנים שיתקבלו לתוכנית שער לאקדמיה לאחר בחינות הכניסה יחולקו לשתי קבוצות:

קבוצה א' : עד 3% מהמועמדים עם הציונים הטובים ביותר ולא יותר מ -   30 מועמדים,  יתקבלו למחלקות השונות באוניברסיטה בתחומי הלימוד הנדרשים כתלמידי שנה א' נורמטיביים - תכנית "מצטיינים לאקדמיה".
מידע לגבי קבוצה זו ניתן לקבל בדיקנאט הסטודנטים, מרכזת התכנית קרין פרויד, כתובת דואר אל'קטרוני: freudk@bgu.ac.il, טלפון : 086472278

קבוצה ב'  עד -: 12% מהמועמדים עם הציונים הגבוהים ביותר (מעבר לקבוצה א'), אבל לא יותר מ-130 מועמדים יתקבלו למסלול "שנת שער לאקדמיה". שנה אקדמית נפרדת לבני החברה הבדואית.

המתקבלים לקבוצה ב' ילמדו מחודש יולי 2019 ועד חודש יולי 2020 במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

תכנית קיץ תשע"ט, תקופת הכנה, בתקופה זו יילמדו את הנושאים הבאים:

קורס עברית – לפי רמות

קורס במתמטיקה הכנה לקורסי האקדמיה

קורס כללי מרוכז באנגלית

בתום תקופת הקיץ כל הלומדים ייבחנו בבחינת אמירם, של המרכז הארצי לבחינות והארכה לקביעת הסיווג שלהם באנגלית, מתקבלים בעלי ציון פסיכומטרי קודם יהיו פטורים מבחינה זו.

שנת הלימודים תש"פ "שנת שער לאקדמיה":

המטרה לאפשר ללומדים בתכנית הזדמנות להצליח בלימודים אקדמיים, על ידי שיפור היכולות בעברית ובאנגלית, שיפור מיומנויות הלמידה, הכרת נושאים חדשים, וחיזוק ידע קיים.

מטרת הלימודים בתכנית, להעלות את שיעורי  ההצלחה בלימודי התואר הראשון במקצועות הנדרשים, ומניעת נשירה.  התכנית מכוונת לחיזוק הביטחון העצמי, עזרה בהתמודדות מול מורה וכיתה, עמידה והצגת עמדה אקדמית, התמודדות עם קשיים בבית כמו הצורך לפנות זמן אישי להשלמת שיעורים והכנת עבודות, וכן להכנה וביסוס היכולת והידע להתמודדות עם לימודים אקדמיים.

מסיימי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה- יקלטו כסטודנטים שנה א' בפקולטות השונות בתחומי הלימוד הנדרשים (שנה א' תפוצל לשנתיים).​

אשכול מדעי החברה:

במסגרת אשכול זה יועברו קורסים בעברית, בשלוב כתיבה אקדמית. קורס באנגלית כשפה זרה, קורס במתמטיקה, כלים בסיסים לתחום מדעי ההחברה וכהכנה לקורס בסטטיסטיקה. 
וכן קורסים אקדמיים כגון,  מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, סטטיסטיקה.

 היקף הנק"ז של הקורסים האקדמיים יעמוד על 8-12 נק"ז.

לאחר השלמת התכנית בהצלחה, ובציונים גבוהים, ניתן יהיה להתקבל למחלקות הבאות בפקולטה למדעי הרוח והחברה ובפקולטה לניהול  ע"ש גילפורד גלזר: עבודה סוציאלית, כלכלה, ספרויות זרות ובלשנות, ספרות עברית, פסיכולוגיה,  אמנות, חשבונאות, הוראת המדעים וניהול.

אשכול מדעים והנדסה:  

יינתנו קורס עברית בשילוב כתיבה אקדמית, קורס אנגלית כשפה זרה,  וכן קורסים בסיסיים משנה א' שיבחרו בהתאמה לתחומי הדעת האקדמיים.

היקף הנק"ז של הקורסים האקדמיים יעמוד על 8-12 נק"ז.

לאחר השלמת התכנית בהצלחה, ובציונים גבוהים, ניתן יהיה להתקבל למחלקות הבאות: בפקולטה למדעי ההנדסה –הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת מכונות, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת חומרים, הנדסה ביורפואית, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מערכות תקשורת, הנדסת מערכות תכנה ומידע, הנדסת תכנה, הנדסת בניין. בפקולטה למדעי הטבע – מדעי המחשב, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי הגיאולוגיה והסביבה. הקבלה למחלקות השונות מותנית בקבלת ציונים גבוהים בקורסים.

אשכול בריאות ומדעי הטבע:

במסגרת אשכול זה יועברו קורסים במתמטיקה שמותאמים למחלקות בפקולטות. קורס בעברית בשילוב כתיבה אקדמית. קורס באנגלית כשפה זרה. וכן קורסים בסיסיים משנה א' שיבחרו בהתאמה לתחומי הדעת האקדמיים.

לאחר השלמת התכנית בהצלחה, ובציונים גבוהים, ניתן יהיה להתקבל למחלקות הבאות: בפקולטה למדעי הטבע -  כימיה, מדעי החיים, מדעי הגיאולוגיה והסביבה. בפקולטה למדעי הבריאות – רוקחות, מעבדה רפואית, רפואת חרום, פיזיותרפיה, סיעוד, מדעי הבריאות שנה א.

תלמידים שיסיימו את לימודי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה ויבחרו ללמוד במחלקה אקדמית מאשכול אחר, ויעמדו בתנאי הסף לאותה מחלקה יוכלו להמשיך וללמוד בתכנית. ההכרה בקורסים האקדמיים תיבדק פרטנית.

כללי קבלה למחלקות האקדמיות בתום שנת שער לאקדמיה, ייקבעו על ידי הוועדה האקדמית שתלווה את התכנית, ההחלטות יתקבלו בשיתוף עם ועדת הקבלה העליונה של האוניברסיטה.


 

תשלומים באחריות הלומדים:

100 ₪ דמי רישום לבחינות הכניסה

252 ₪ בחינת סיווג באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה

1,900 ₪ דמי רצינות הכוללים דמי רווחה ואבטחה, סטודנטים שיתמידו בתכנית, יקבלו החזר כספי בתום התכנית, למעט דמי רווחה ואבטחה.
שובר התשלום יופק עם הודעת הקבלה לשנת שער לאקדמיה. מתקבלים שמבקשים לא לשלם לדמי רווחה מתבקשים להוריד טופס מאתר מדור חשבונות סטודנטים ולשלוח אותו לדוא"ל pre@bgu.ac.il


 

לרשות הסטודנטים יעמוד צוות שייתן מענה שוטף:

1.      קיום תגבורים/תרגולים בקבוצות קטנות על ידי לומדים לתארים מתקדמים.

2.      הפניה לתמיכה באמצעות יועצת לימודים או עובדת סוציאלית.

3.      מרכז אקדמי: אחראי על התחום האקדמי, נבחר ע"י הרקטור ומתמנה על ידו.

4.      לכל תכנית ומקצוע יש מרכז אחראי על תחומו וצוות מורים ותיק ומיומן.

5.      יועצת לימודים: עובדת סוציאלית שתלווה את הלומדים, תזהה ותסייע להם בהתמודדותם עם בעיות אישיות ו/או קבוצתיות.

6.      רכזת התכנית: טיפול בנושאי המנהלה, סיוע בהכנה ומעקב על התקציב, סיוע בקבלת הלומדים, סיוע ללומדים בתהליך ההרשמה, ריכוז ועדות חריגים, ריכוז ועדות הוראה, מעקב אחרי החלטות הועדות,  סיוע בהכנת מערכת השעות והבחינות, טיפול בנושא ציונים וערעורים, טיפול במינוי סגל ההוראה, מתן מענה לפניות סטודנטים, בדיקת נוכחות בנוסף לבדיקת סגל ההוראה, ועוד.

בתום שנת ההכנה יתקיימו דיונים פרטניים על כל לומד, בהתאם להישגים הלימודים בשיתוף הסגל משלב ההכנה לסגל של שלב המכשיר לגבי שילוב כל לומד בתכנית המשך לימודיו.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה, לפי שיקול דעתה, ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.​