​לתשומת לבכם: פתיחת תוכנית שער לאקדמיה לשנת הלימודים תשפ"ג-תשפ"ד מותנית באישור ות"ת

​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה לה כמטרה להנגיש את ההשכלה הגבוהה לסטודנטים בני החברה הבדואית בנגב, כחלק מחשיבות פיתוח הנגב. המטרה היא לשלב סטודנטים אלו בלימודים בתחומים שונים אשר יאפשרו להם להתקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית.

הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יאפשרו למועמדים לבחור תחום לימוד ממגוון המחלקות המוצעות בפקולטות השונות.

בתוכנית המוצעת, מספר מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.

מטרת הלימודים בתוכנית היא להעלות את שיעורי ההצלחה של הסטודנטים מהחברה הבדואית בלימודי התואר הראשון במקצועות הנדרשים ולמנוע נשירה התוכנית מכוונת לחיזוק הביטחון העצמי, עזרה בהתמודדות מול מורה וכיתה, עמידה והצגת עמדה אקדמית, התמודדות עם קשיים בבית כמו הצורך לפנות זמן אישי להשלמת שיעורים והכנת עבודות וכן להכנה וביסוס היכולת והידע להתמודדות עם לימודים אקדמיים.


הצג הכל
הסתר הכל

​​
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה. זאת לפי שיקול דעתה, ובקבלת החלטה כזו לא יהיה משום הפרת כל התחייבות שהיא כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.


برنامج "بوابة للأكاديمية"


​​