​​​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה לה כמטרה להגדיל את המספר הסטודנטים בני החברה הערבית, כחלק מחשיבות פיתוח הנגב, הנהלת האוניברסיטה החליטה להגדיל את מספר הסטודנטים הבדואים מהנגב. המטרה היא לשלב סטודנטים אלו  בלימודים בתחומים שונים שיאפשרו להם להתקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית.

מטרת הלימודים בתוכנית היא להעלות את שיעורי ההצלחה של הסטודנטים מהחברה הבדואית בלימודי התואר הראשון במקצועות הנדרשים ולמנוע נשירה.  התוכנית מכוונת לחיזוק הביטחון העצמי, עזרה בהתמודדות מול מורה וכיתה, עמידה והצגת עמדה אקדמית, התמודדות עם קשיים בבית כמו הצורך לפנות זמן אישי להשלמת שיעורים והכנת עבודות וכן להכנה וביסוס היכולת והידע להתמודדות עם לימודים אקדמיים.

הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יאפשרו למועמדים לבחור תחום לימוד ממגוון המחלקות המוצעות בפקולטות השונות.

בתוכנית המוצעת, מספר מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.


תנאי קבלה לתוכנית:​

המועמדים בני החברה הבדואית בנגב יוכלו להתקבל ללימודים בתנאים הבאים:

1. על המועמד להיות בדואי שגר באזור הדרום ברשויות המקומיות: רהט, תל שבע, חורה, לקייה, שגב שלום, כסייפה, ערערה בנגב, אל קסום ונווה מדבר.

2. השלמת 12 שנות לימוד.

3. זכאות לבגרות: במהלך הרישום לתוכנית לא תיבדק הזכאות לבגרות. לקראת סוף הקיץ, עם תום תוכנית לימודי הקיץ, הזכאות לבגרות תיבדק. לומד שלא יציג זכאות לבגרות – לימודיו יופסקו לאלתר.

4. ציון עובר בבגרות באנגלית בהיקף של לפחות 4 יח"ל.

תנאים אלו ייבדקו במהלך לימודי הקיץ, סטודנט שיתקבל ולא עומד בתנאי הקבלה לימודיו יופסקו לאלתר.

 

תה​ליך הקבלה לתוכנית:

» רישום באמצעות עמותת רואד 

» בחינות כניסה.

לבחינות הכניסה ניתן לגשת במהלך שנתיים ברציפות בלבד.

תוקפן של תוצאות בחינת הכניסה, יהיו בתוקף עד שנתיים ממועד הבחינה האחרונה. מועמד שנבחן בבחינות ולא מימש את לימודיו ומבקש לדון בקבלתו על סמך בחינות קודמות, מתבקש לעדכן בכתב את מזכירות התוכנית עד חודש לפני הבחינות החדשות. מועמדותו תיבחן עם הנבחנים של השנה שבה הוא מבקש ללמוד.


בחינות הכניסה:

​הבחינות יתקיימו בשלושה נושאים:

מתמטיקה – חומר הבחינה דומה לנלמד בתוכנית הלימודים בתיכון. הבחינה תתקיים בצמוד לבחינת הבגרות.

אנגלית – הבחינה בודקת ידע ויכולת להתמודד עם מאמר קצר באנגלית. אין צורך בהכנה מיוחדת, הלימודים בתיכון מאפשרים הכנה.

עברית – בחינת סיווג לרמת ידע בעברית. הבחינה מחולקת לשני חלקים, הבנת הנקרא וכתיבת חיבור קצר. בחינה זו מחליפה את בחינת הסיווג של המרכז הארצי לבחינות והערכה (בחינת יע"ל).

מבחן דוגמא לבחינת הכניסה בעברית שער לאקדמיה.pdf

משך הבחינה קוצר ולכן המבחן יהיה שונה במעט ממבחן הדוגמא הנ"ל.

על המעמדים לתוכנית להיבחן בשלוש הבחינות. לא יתקיים דיון בקבלה למי שלא נבחן בשלוש הבחינות.

נושא
תאריך מב​חני כניסה לתוכנית
אנגלית, עברית ומתמטיקה16.6.2020
אנגלית, עברית ומתמטיקה17.6.2020

 שלושת בחינות הכניסה באנגלית, עברית ומתמטיקה יתקיימו באותו היום. כל בחינה תתקיים במשך שעה וחצי ובין כל בחינה תהייה הפסקה. כל מועמד יקבל זימון למועד ולמיקום בו יבחן. 

להרשמה לבחינות הכניסה יש להיכנס לאתר​ עמותת רואד

תאריכי הרשמה:

תחילת הרשמה: 15.2.20

סיום הרשמה: 13.3.20

עלות הבחינות: 100 ניתן לשלם בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המחולק על־ידי עמותת רואד.

מפגש מתקבלים :   מועד מדויק ומיקום ישלח למתקבלים באמצעות הדואר האלקטרוני.

הלימודים בתכנית "שער לאקדמיה" יחלו עם סיום עיד אל אדחא.

תאריך תחילת הלימודים ומידע נוסף יישלחו עם הודעת הקבלה לתכנית.

​ 

מסלולי התוכנית​​:

​באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש שני מסלולי לימוד בתוכנית "שער לאקדמיה":

מסלול ​​​ראשון – תוכנית המצטיינים עד 30 מתקבלים כל שנה:

1. למסלול זה יתקבלו מועמדים שקיבלו את הציונים הגבוהים בבחינות הכניסה. ניתן ללמוד במחלקות השונות באוניברסיטה בתחומי הלימוד הנדרשים כתלמידי שנה א' נורמטיביים.

2. קבלה ישירות לתואר ראשון – למסלול זה ניתן להתקבל ללא בחינות כניסה, ישירות ללימודים לתואר. מותנה בעמידה בתנאי הקבלה של המחלקה שאליה הוא מבקש להתקבל.

כדי להביא את הלומדים להצלחה הוחלט לפצל את  שנה א לשנתיים.

מידע על קבוצה זו אפשר לקבל בדיקנאט הסטודנטים.

מרכזת התוכנית – גב' מיה פנקר, כתובת דואר אלקטרוני:mpanker@bgu.ac.il,  טלפון : 086472111

מסלול שני​ - שנת "שער לאקדמיה" – תוכנית של שלושה סמסטרים במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים:

עד 12% מהנבחנים עם הציונים הגבוהים ביותר (מעבר לתוכנית המצטיינים), אבל לא יותר מ-130 מועמדים יתקבלו למסלול" שנת שער לאקדמיה" שנה אקדמית ייחודית לבני החברה הבדואית.

המתקבלים לשנת "שער לאקדמיה" ילמדו (שלושה סמסטרים) מחודש יולי 2020 ועד חודש יולי 2021 במרכז ללימודים קדם אקדמיים.

המתקבלים למסלול תוכנית "מצטיינים לאקדמיה" על סמך בחינות הכניסה, ילמדו בסמסטר הקיץ במרכז ללימודים קדם אקדמיים, ובתום הסמסטר יתקבלו למחלקות לתואר ראשון.

תוכנית הלימודים עפ"י סמסטרים כפי שהתקיימה בשנת הלימודים תשע"ט - תש"ף.

מסיימי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה – יתקבלו בתור סטודנטים בשנה א' בפקולטות השונות בתחומי הלימוד הנדרשים – שנה א' תפוצל לשנתיים.

בתום שנת שער לאקדמיה יתקיים תהליך הקבלה ללימודים לתואר ראשון. 

התהליך יתקיים בשני מועדים:

מועד ראשון: על סמך ציוני מועדי א'.

מועד שני: על סמך ציוני מועדי ב' ועל בסיס מקום פנוי.

מחלקות ותנאי קבלה לתואר בסיום שנת שער לאקדמיה (נכון לשנת הלימודים תש-ף).

תשלו​מים לתוכנית "שער לאקדמיה" (באחריות המתקבלים):

100 ₪ בעבור בחינת סיווג באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

1,900 ₪ דמי רצינות הכוללים דמי רווחה ואבטחה, סטודנטים שיתמידו בתוכנית, יקבלו החזר כספי בתום התוכנית, למעט דמי רווחה ואבטחה.

שובר התשלום יופק עם הודעת הקבלה לשנת שער לאקדמיה. מתקבלים שמבקשים לא לשלם את דמי הרווחה מתבקשים להוריד טופס מאתר האוניברסיטה (מדור חשבונות סטודנטים) ולשלוח אותו לדוא"ל pre@bgu.ac.il


לרשות הסטודנטים יעמוד צוות שייתן מענה שוטף:

1. הפניה לתמיכה באמצעות יועצת לימודים או עובדת סוציאלית.

2. מרכז אקדמי:  אחראי על התחום האקדמי, נבחר על־ידי הרקטור ומתמנה על ידו.

לכל מקצוע יש מרכז אחראי על תחומו וצוות מורים ותיק ומיומן.

3. יועצת לימודים: עובדת סוציאלית שתלווה את הלומדים, תזהה בעיות אישיות ו/או קבוצתיות ותסייע להם בהתמודדותם עימן. כמו כן תעניק היועצת הכוונה וייעוץ אקדמי.

4. רכזת התוכנית: טיפול בנושאי המנהלה, סיוע בהכנה ומעקב על התקציב, סיוע בקבלת הלומדים, סיוע ללומדים בתהליך ההרשמה, ריכוז ועדות חריגים, ריכוז ועדות הוראה, מעקב אחרי החלטות הוועדות, סיוע בהכנת מערכת השעות והבחינות, טיפול בנושא ציונים וערעורים, טיפול במינוי סגל ההוראה, מתן מענה לפניות סטודנטים, בדיקת נוכחות ועוד.

בתום שנת ההכנה, יתקיימו דיונים פרטניים על כל לומד, בהתאם להישגים הלימודים, בשיתוף הסגל משלב ההכנה והסגל מהשלב המכשיר, באשר לשילוב כל לומד בתוכנית והמשך לימודיו.

כללי ההתנהגות ותקנון הבחינות חלים על כל הלומדים בתכנית שער לאקדמיה כולל כל המשתמע מכך.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה. זאת לפי שיקול דעתה, ובקבלת החלטה כזו לא יהיה משום הפרת כל התחייבות שהיא כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.

נתוני קבלה ללימודי תואר של בוגרי שער לאקדמיה בשנת הלימודים תשע-ט.

برنامج "بوابة للأكاديمية"