​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה לה כמטרה להגדיל את המספר הסטודנטים בני החברה הערבית, כחלק מחשיבות פיתוח הנגב, הנהלת האוניברסיטה החליטה להגדיל את מספר הסטודנטים הבדואים מהנגב. המטרה היא לשלב סטודנטים אלו  בלימודים בתחומים שונים שיאפשרו להם להתקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית.

הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יאפשרו למועמדים לבחור תחום לימוד ממגוון המחלקות המוצעות בפקולטות השונות.

בתוכנית המוצעת, מספר מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.


הצג הכל
הסתר הכל

​​
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה. זאת לפי שיקול דעתה, ובקבלת החלטה כזו לא יהיה משום הפרת כל התחייבות שהיא כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה. 

נתוני קבלה ללימודי תואר של בוגרי שער לאקדמיה בשנת הלימודים תשע-ט.

برنامج "بوابة للأكاديمية"