​​​​​לרישום לקורסים לחץ כאן


מכינה להנדסה ומדעים מדוייקים/מכינה למדעי הטבע והחיים סמסטר א' תשפ"א

תאריכי הרישום לקורסים : מיום ד' 23.9.20 משעה 09:00 ועד יום ה' 24.9.20 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום ב' 12.10.20 משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום א' 18.10.20 משעה 09:00 ועד יום ד' 28.10.20 בשעה 23:59 ​

הנחיות לרישום לקורסים למכינות (כיתות לימוד) ייפורסמו בתחילת חודש ספטמבר


נתיב לאקדמיה סמסטר סתיו תשפ"א (אוקטובר 2020)

תאריכי הרישום לקורסים : מיום א' 13.9.20 משעה 09:00 ועד יום ב' 14.9.20 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום ד' 14.10.20 משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום א' 18.10.20 משעה 09:00 ועד יום ה' 22.10.20 בשעה 23:59 

הנחיות לרישום לקורסים (לכיתות לימוד) - נתיב לאקדמיה סתיו תשפ-א.pdf

נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תשפ"א (פברואר 2021)

תאריכי הרישום לקורסים : מיום ד' 20.1.21 משעה 09:00 ועד יום ה' 21.1.21 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום א' 7.2.21 משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום ה' 11.2.21 משעה 09:00 ועד יום ד' 17.2.21 בשעה 23:59 


נתיב לאקדמיה סמסטר קיץ תשפ"א (יוני 2021)

תאריכי הרישום לקורסים : מיום א' 23.5.21 משעה 09:00 ועד יום ב' 24.5.21 בשעה 23:59

רישום מאוחר לקורסים: ביום ד' 16.6.21 משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום א' 20.6.21 משעה 09:00 ועד יום ה' 24.6.21 בשעה 23:59 


נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה בשנת הלימודים תשפ"א

תאריכי הרישום לקורסים : ביום ב' 2.11.20 משעה 09:00 ועד שעה 23:59

תקופת שינויים: מיום א' 8.11.20 בשעה 09:00 ועד יום ה' 12.11.20 בשעה 23:59


 מדעים מדויקים והנדסה - סמסטר ב' תש"ף

תאריכי הרישום : יום ד' 19.2 משעה 09:00 ועד יום ה' ה-20.2 שעה 23:59 (ניתן לקבל   תמיכה טכנית ברישום עד שעה 15:00 בטלפון 08-6461060).

תקופת שינויים: יום ד' 4.3 משעה 09:00 ועד יום ב' ה-18.3  שעה 23:59

הסבר בנושא רישום לקורסים (עפ"י מסלול מכינה) בקישורים המצורפים:

רישום לקורסים סמסטר ב - מדעים מדויקים והנדסה. 

רישום לקורסים סמסטר ב - הישגים להייטק. 

רישום לקורסים סמסטר ב - עתידים לצה-ל. 


 


 


 

​​