​הנדסה ומדעים מדוייקים - תש"פ

תאריכי הרישום : יום א' 6.10 משעה 09:00 ועד יום ב' ה-7.10 שעה 23:59 (ניתן לקבל   תמיכה טכנית ברישום עד שעה 15:00 בטלפון 08-6461060).

​תאריכי רישום מאוחר: יום ד' 23.10 משעה 09:00  ועד שעה 23:59  (ניתן לקבל תמיכה טכנית ברישום עד שעה 15:00 בטלפון 08-6461060)

תקופת שינויים: יום א' 27.10 משעה 09:00 ועד יום ה' ה-7.11  שעה 23:59

רישום לקורסים מסלול מדעים מדויקים והנדסה - סמסטר א.

רישום לקורסים מסלול מדעים מדויקים והנדסה פרוייקט הישגים להיי-טק - סמסטר א.

רישום לקורסים מסלול מדעים מדויקים והנדסה פרוייקט עתידים לצה-ל - סמסטר א.

 

נתיב לאקדמיה סמסטר סתיו תש"פ

תאריכי הרישום לקורסים : מיום א', 22.09.19, משעה 09:00 ועד יום ב' 23.09.19 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום ד', 23.10.19, משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום א', 27.10.19, משעה 09:00 ועד יום א' 3.11.19, בשעה 23:59 

נתיב לאקדמיה - דף הסבר רישום לקורסים סתיו תשפ.pdf

לרישום לקורסים לחץ כאן

 

נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה בשנת הלימודים תש"פ

תאריכי הרישום לקורסים : ביום ה', 07.11.19, משעה 09:00 ועד שעה 23:59

תקופת שינויים: מיום ג', 12.11.19, בשעה 09:00 ועד יום ה', 21.11.19, בשעה 23:59

דף מידע - כולל רישום לקורסים נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תש-פ.pdf

 

נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תש"פ

תאריכי הרישום לקורסים : מיום א', 19.01.20, משעה 09:00 ועד יום ב' 20.01.20 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום א', 16.02.20, משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום ד', 19.02.20, משעה 09:00 ועד יום ד', 26.02.20, בשעה 23:59 

 

נתיב לאקדמיה סמסטר קיץ תש"פ

תאריכי הרישום לקורסים : מיום א', 24.05.20, משעה 09:00 ועד יום ב' 25.05.20 בשעה 23:59

רישם מאוחר לקורסים: ביום ד', 17.06.20, משעה 09:00 ועד 23:59

תקופת שינויים : מיום א', 21.06.20, משעה 09:00 ועד יום א', 28.06.20, בשעה 23:59 


 

​​