​​​​​​​​המרכז ללימודים קדם אקדמיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועל כחלק מחזון האוניברסיטה להגדלת מספר המועמדים מהחברה הערבית והבדואית למקצועות המדעים וההיי טק. 

תכנית "מומנטום" הושקה בשיתוף משרד החינוך, מופעלת על ידי ארגון "בית-יציב", ומטרתה להעלות באופן משמעותי את שיעורם של בוגרי 4 ו-5 יחידות לימוד במתמטיקה ועברית בהיקף מוגבר בעיר רהט.

לאור השתלבותם המועטה של סטודנטים תושבי רהט באוניברסיטה ואחוז הנשירה הגבוה בקרב סטודנטים בדואים שהתקבלו לאוניברסיטה, פיתחו האוניברסיטה ו-SFI תוכנית ותהליך המשך לתוכנית מומנטום, אשר מיועדת להשיא את תוצאותיה של תכנית מומנטום ולדאוג שרבים מבוגריה יוכלו להשתלב באופן מיטבי בהשכלה גבוהה ובהמשך גם בתעסוקה איכותית. 
מטרת שנת המעבר במרכז ללימודים קדם אקדמיים היא לצמצם את הפערים ההתחלתיים עמם מגיעים הסטודנטים הבדואים לאקדמיה בכדי לחולל שינוי בעתידם, בקהילות שלהם, בעיר רהט ובדרום כולו. במהלך לימודיהם במרכז התלמידים ילמדו קורסי עברית, אנגלית, קורס תכנות, רענון במתמטיקה והכנה לפסיכומטרי ו/או קורס נתיב לאקדמיה.

התכנית מתפרסת על פני שלושה סמסטרים, החל מסמטר קיץ שלפני תחילת שנת הלימודים.

תנאי להתחלת הלימודים בתכנית הוא מעבר בחינת סיווג בעברית.

​​תמונות מהמפגש 15.08.jpg

קישורים חשובים

תקנון הבחינות האוניברסיטאי​​

לוח שנה אקדמי ​לשנת הלימודים תשפ"בה 2021-2022 

אזור אישי - מידע לסטודנט​ 


האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה. זאת לפי שיקול דעתה, ובקבלת החלטה כזו לא יהיה משום הפרת כל התחייבות שהיא כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.