סוג
  
כותרת
  
מסלול
  
כיתה 1.pdfכיתה 1 - מסלול הנדסה ומדעים מדויקים - פרויקט הישגים להייטק - סמסטר ב'תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 2.pdfכיתה 2 - מסלול הנדסה ומדעים מדויקים - סמסטר ב' - תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 3.pdfכיתה 3 - מסלול הנדסה ומדעים מדויקים - סמסטר ב' - תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 4.pdfכיתה 4 - מסלול הנדסה ומדעים מדויקים - סמסטר ב' - תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 5.pdfכיתה 5 מסלול הנדסה ומדעים מדויקים / עתידים לצה-ל  -סמסטר ב' - תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 6.pdfכיתה 6 - הנדסה ומדעים מדויקים  -סמסטר ב' -תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 7.pdfכיתה 7 הנדסה ומדעים מדויקים /עתידים לצה-ל - סמסטר ב' -  תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 8.pdfכיתה 8 הנדסה ומדעים מדויקים - פרויקט הישגים להייטק - סמסטר ב' - תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
כיתה 9.pdfכיתה 9 - מסלול הנדסה ומדעים מדויקים - סמסטר ב' -תש-ףמדעים מדוייקים והנדסה
נתיב לאקדמיה קיץ תש-ף - כל הכיתות.pdfנתיב לאקדמיה קיץ תש-ף - כל הכיתותנתיב לאקדמיה
נתיב לאקדמיה קיץ תש-ף לימודי אנגלית.pdfנתיב לאקדמיה קיץ תש-ף לימודי אנגליתנתיב לאקדמיה
מערכת שעות בין התאריכים 2.6-14.6-.pdfקדם הישגים להייטק בין התאריכים: 2-14/6/19קדם הישגים להייטק
קדם הישגים מערכת שעות החל מ-23.6.pdfקדם הישגים להייטק מערכת שעות מה-23.6.19קדם הישגים להייטק
מערכת שעות סמסטר קיץ עברית כשפה.pdfמערכת שעות סמסטר קיץ עברית כשפהקורסי עברית
מערכת שעות סמסטר קיץ קורסי קדם רענון והשלמה.pdfמערכת שעות סמסטר קיץ קורסי קדם רענון והשלמהקורסי קדם ורענון
אשכול הנדסה עברית רמה ה.pdfאשכול הנדסה עברית רמה ה שער לאקדמיה סמסטר ב תש"ףשער לאקדמיה
אשכול הנדסה עברית רמה ו קבוצה 1.pdfאשכול הנדסה עברית רמה ו קב' 1 שער לאקדמיה סמסטר ב תש"ףשער לאקדמיה
אשכול הנדסה עברית רמה ו קבוצה 2.pdfאשכול הנדסה עברית רמה ו קב' 2 שער לאקדמיה סמסטר ב תש"ףשער לאקדמיה
אשכול טבע ובריאות עברית רמה ה.pdfאשכול טבע ובריאות עברית רמה ה' שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
אשכול טבע ובריאות עברית רמה ו קבוצה 1.pdfאשכול טבע ובריאות עברית רמה ו קב' 1 שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
אשכול טבע ובריאות עברית רמה ו קבוצה 2.pdfאשכול טבע ובריאות עברית רמה ו' קב' 2 שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
אשכול מדהר וניהול עברית רמה ה.pdfאשכול מדה"ר וניהול עברית רמה ה' שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
אשכול מדהר וניהול עברית רמה ו קבוצה 1.pdfאשכול מדה"ר וניהול עברית רמה ו' קב' 1 שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
אשכול מדהר וניהול עברית רמה ו קבוצה 2.pdfאשכול מדה"ר וניהול עברית רמה ו' קב' 2 שער לאקדמיה סמסטר ב' תש"ףשער לאקדמיה
מבוא לתכנות בשפת  C- מעודכן ל-25.3.20.pdfמבוא לתכנות בשפת C - מעודכן ל-25.3.20שער לאקדמיה