​​​
בגלל מיעוט מתקבלים מסלול מדעי הטבע והחיים לא ייפתח בשנת הלימודים תש"ף

​​


תאריכי הלימודים: 27/10/19-26/7/20
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 24/10/19​
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.
 
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הכנה לקראת לימודים במחלקות בפקולטות: מדעי הטבע והבריאות.
 
תעודת המכינה (ממוצע) תחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול הקבלה, למחלקות הפקולטה למדעי הטבע  ומדעי הבריאות.
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ברמה מקבילה של 4 יח"ל (המעוניינים ללמוד מתמטיקה  ברמה מקבילה ל-5 יח"ל  חייבים להעביר פנייה במייל למשרד המרכז, בקשתם תועבר לבדיקה בוועדת חריגים)
כימיה/פיזיקה  ברמה מקבילה של 5 יח"ל .לתשומת לבכם, סמוך לתחילת הלימודים נפרסם את המקצוע שיילמד בשנה זו.
אוריינות אקדמית ברמה מקבילה של 2 יח"ל
אנגלית רמה מקבילה ל-4 יח"ל
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה 
 
תנאי קבלה:
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
    מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרותשקיבלו ציון 90 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ליסווגו לרמת          מתקדמים ב'. ​
5. עברית - מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים בציון של לפחות 84 בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יח"ל.

מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 60 לפחות.​

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

במידה ויוחלט על הרשמה מאוחרת הודעה תפורסם בלוח זה ב-26/9/19
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל כללי הקבלה, דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.​​
לתשומת לבכם, 
תנאי הקבלה למסלול בתקופת ההרשמה עלולים להשתנות.

מועמד שמתעתד לגשת לפסיכומטרי ספטמבר 2019 /נתיב לאקדמיה קייץ 2019 - קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הקבלה של ההרשמה המאוחרת , מועמדים אלו לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה​.​

נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים:
כל הודעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.
דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא.

לנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים לחץ כאן

מסלול נתיב לאקדמיה ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה למדעים מדוייקים והנדסה ובמכינה למדעי הטבע והחיים, ובמידה ויש מינימום נרשמים.

תאריכי המסלול בשנת הלימודים תש"פ: 

תאריכי לימודים, כולל בחינות 12.11.19-12.06.20

תאריכי רישום 08-22.09.19. 

ההרשמה על בסיס מקום פנוי, ולכן יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה והמקומות יתמלאו
מצורף דף מידע על מסלול זה של שנה"ל תשע"ט. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הדף לפני ההרשמה. דף מידע של שנה"ל תש"פ יתפרסם בהמשך

דף מידע מערכת שעות ורישום לקורסים - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תשע-ט.

קורס פסיכומטרי מכון קידום מותאם לסטודנטים במכינה

במסגרת לימודי המכינה מתוכנן להפתח קורס פסיכומטרי לקראת מועד אפריל 2020 מטעם מכון קידום  מותאם עם שעות הלימוד במכינה , פתיחת הקורס מותנת במספר מנימלי של מתעניינים.​כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הטבע והבריאות בתום המכינה:
תעודת מכינה - השלים בהצלחה
 
כימיה/פיזיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
מתמטיקה מקביל ל-  4/5  יח"ל - ציון עובר 56
אוריינות אקדמית  מקביל ל-2 יח"ל - ציון עובר 70
אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יח"ל / 5 יח"ל - ציון עובר 70

מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  מחשבונים למועמדים לחץ כאן​
 
בעלי זכאות לבגרות: שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה בהצלחה,
יכולים להתקבל על סמך ממוצע המכינה או ממוצע הבגרות, הגבוה מבין השניים.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למועמדים שסיימו את המכינה בהצלחה.
 
תלמיד המסיים את מסלול המכינה חייב לעמוד בתנאי הקבלה למחלקה אליה נרשם.

​​לתשומת לב הלומדים במכינה,
לכל פקולטה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
 
חלק ממחלקות הפקולטה למדעי הבריאות מבקשות את ציוני המכינה לפני תום שנת הלימודים, אי לכך אין באפשרותנו לספק ציונים שיגיעו בזמן הנדרש לרישום לתכנית זו, ציוני המכינה יהיו תקפים לשנה לאחר מכן.
 
מסיימי המסלול בהצלחה המעוניינים להרשם לביה"ס לרפואה חייבים בזכאות לתעודת בגרות. סכם הקבלה ייעשה על פי הכללים הבאים: 25% ממוצע הבגרות + 25% ממוצע המכינה + 50% הציון הרב תחומי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה וזאת בנוסף לתנאי הקבלה המפורסמים בידיעון ההרשמה.

קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תש"פ
תאריכי הקורס מתאריך 12.08.2019 עד 03.09.2019
הלימודים יתקיימו בקמפוס קריית טוביהו (באר שבע רכבת מרכז), חלק מהמפגשים יתקיימו בקמפוס מרקוס.
מערכת שעות מעודכנת ושיבוץ לקבוצת לימוד מפורסמים במידע למועמדים למכינה, מצ"ב קישור:


אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת (במידה ותתקיים) , לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס הכנה במתמטיקה רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.
​​
מחיר הקורס: 1004 ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
​​מצ"ב קישור:רישום לקורס הכנה במתמטיקה לחץ כאן (רישום לקורס יתאפשר רק לאחר קבלת הודעת קבלה)
 
יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​

בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תש"פ​

הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.

​ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

יתקיימו 2 מועדי בחינה:
05/09/2019 - שאלון בחינה + פתרון מפורסמים בסוף העמוד, תשובות בחינה יתקבלו עד יום א' ה-15/9.
22/09/2019
 
כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד),
מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.

​עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2018)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות

משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)​

על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה לחץ כאן​

​​​​מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קורס הכנה במתמטיקה 2019 לחץ כאן