להרשמה מקוונת » 

לבדיקת מצב הרשמה »

לפתיחת הרשאת מחשוב »


ההרשמה למכינה הינה אך ורק בהרשמה המקוונת


לאחר הרישום המקוון באחריותך להדפיס את ערכת הטפסים מטה ולהעלות רק את המסמכים הרלוונטיים לך  כפי שמפורט מטה.​
מועמדים שלא ישלימו את צירוף המסמכים הנדרשים לא יתקיים דיון בקבלתם.

מצ"ב קישור למערכת העלאת המסמכים: העלאת מסמכים​


דמי הרישום למסלול  הינם 422 ש"ח, יש לבחור סכום זה בתהליך הרישום. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא. 

בשלב זה אין אישור לפתיחת תכנית הישגים להייטק ולכן ההרשמה האינטרנטית לתכנית זו סגורה.

עם פתיחת הרישום, מעמדים לתכנית "הישגים להייטק" מתבקשים לבחור במסך בחירת עדיפות את המסלול המתאים. באחריותכם להרשם במקביל גם לאתר הישגים להייטק מצ"ב קישור: הישגים להייטק

למועמדים שידחו מתכנית "הישגים להייטק" מסיבה סוציואקונומית , תינתן אפשרות להעביר את הרשמתם למסלול ללא מימון, 


לידיעתכם, כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.

​​

הרשמה מקוונת

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".

מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.​