אי פתיחת מסלול מדעי הטבע והחיים בשנת הלימודים תשפ"א

בעקבות מספר מינמלי של מתקבלים המסלול לא ייפתח​


לא יידונו בקשות של מועמדים :

ללא ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500, ללא ציון במרכיב האנגלית של לפחות 70. 

חסרי בגרות במתמטיקה, ציון בבגרות במתמטיקה של 3 יח"ל, בעלי ציון בגרות במתמטיקה 4 יח"ל עם ציון נמוך מ 60 או נכשל ב 5 יח"ל במתמטיקה.

למעמדים החייבים בבחינת יע"ל   יתקיים דיון רק לבעלי ציון של לפחות 84​​

דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.​

​​


להרשמה מקוונת » 

לבדיקת מצב הרשמה »

לפתיחת הרשאת מחשוב »


​ההרשמה למכינה הינה אך ורק בהרשמה המקוונת

העלאת ת.ז. בהרשמה המקוונת:

תעודת זהות רגילה:

העלאת צילום תעודת זהות, וצילום ספח תעודת הזהות (ניתן במסמך אחד).

תעודת זהות ביומטרית:

העלאת​  צילום של התעודה משני צידיה וצילום ספח תעודת הזהות (עד שני מסמכים) .


לאחר הרישום המקוון באחריותך להדפיס את ערכת הטפסים מטה ולהעלות רק את המסמכים הרלוונטיים לך  כפי שמפורט מטה.​
טפסי רישום יועלו לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב (פברואר 2021)
מועמדים שלא ישלימו את צירוף המסמכים הנדרשים לא יתקיים דיון בקבלתם.

​מצ"ב קישור למערכת העלאת המסמכים: העלאת מסמכים​


דמי הרישום למסלול  הינם 422 ש"ח, יש לבחור סכום זה בתהליך הרישום. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא. 

בשלב זה אין אישור לפתיחת תכנית הישגים להייטק ולכן ההרשמה האינטרנטית לתכנית זו סגורה.

עם פתיחת הרישום, מעמדים לתכנית "הישגים להייטק" מתבקשים לבחור במסך בחירת עדיפות את המסלול המתאים. באחריותכם להרשם במקביל גם לאתר הישגים להייטק מצ"ב קישור: הישגים להייטק

למועמדים שידחו מתכנית "הישגים להייטק" מסיבה סוציואקונומית , תינתן אפשרות להעביר את הרשמתם למסלול ללא מימון, 


לידיעתכם, כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.

​​

הרשמה מקוונת

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".

מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.​