​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הוראו​ת הרשמה למכינה 

ההרשמה החלה ב: 29.1.2023!

ההרשמה תסתיים ב: 31.7.23
 

מועמדים המעוניינים להתמיין לתוכנית "הישגים להייטק" נדרשים להירשם דרך אתר הישגים להייטק בלבד. ההרשמה מותנת באישור המל"ג. לאחר הרישום והשלמת המסמכים (דרך אתר הישגים )יישלח מייל למועמד על השלמת ההרשמה באתר בן גוריון


 

להרשמ​​ה מקוונת » ​ 

ההרשמה כוללת שני חלקים: רישום אינטרנטי והעלאת מסמכים למערכת 

הנחיות לרישום האינטרנטי: 


 

שלב ראשון - פתיחת משתמש ומילוי פרטים אישיים 

מועמדים חדשים - יש ללחוץ על "חדש" ולפעול אחר ההנחיות. לאחר קבלת פרטי המשתמש יש להיכנס שוב לקישור ההרשמה ולהקליד את נתוני ההזדהות. 

מועמדים שנרשמו בעבר לאוניברסיטת בן-גוריון - יש למלא את כל שדות ההזדהות.  

קיימת אפשרות לשחזר את פרטי המשתמש באמצעות שירות מקוון לשחזור פרטי המשתמש לחצו כאן 


 

לאחר הכניסה למערכת יש לבחור שנת תשפ"ד סמסטר סתיו ולמלא פרטים אישיים, נתוני בגרות, נתוני מכינה, מבחני מיון והשכלות קודמות. 


 


 

שלב שני - בחירת עדיפויות 


 

המעוניינים לשלב מכינה עם נתיב לאקדמיה מתבקשים להרשם לשתי מחלקות בשתי עדיפויות :
מכינה דו מחלקתי בעדיפות ראשונה ונתיב דו מחלקתי בעדיפות שנייה (הסבר בהמשך ).


 

בחירת מוסד - אוניברסיטת בן גוריון 

פקולטה - לימודים קדם אקדמיים 

מחלקה - ​מדעים מדויקים והנדסה/ ​מדעי הטבע והחיים/ מדעי החברה והרוח

מסלול/ מגמה 

אפשרות ראשונה: מכינה בלבד- מדעים מדויקים והנדסה / מדעי הטבע והחיים/ מדעי החברה והרוח תוכנית מלאה

אפשרות שנייה: מסלול דו מחלקתי (מכינה + נתיב לאקדמיה) : מצ"ב קובץ הסבררישום למכינה_ מסלול דו מחלקתי_


המשך הרשמה - העלאת ת.ז. 
תעודת זהות רגילה: יש להעלות צילום תעודת זהות בצירוף ספח                          

תעודת זהות ביומטרית: יש להעלות צילום של התעודה משני צדדיה בצירוף ספח  

 

שלב אחרון - תשלום דמי רישום וסיום הרשמה                                                   

 ​יש לבחור 451 ש"ח בתהליך ההרשמה המקוונת, דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא.

לאחר מכן יש לחזור למסך ההרשמה ולאשר תקנון והצהרת המועמד. 

הערה: יש לשים לב שהאפשרות ל"חלונות קופצים" פתוחה.

הערה:​ ​יש לוודא שהחשבון בנק להחזר שהוקלד בהרשמה מקוונת זהה לאסמכתא לחשבון שהועלתה למערכת העלאת מסמכים.


הנחיות להעלאת מסמכים למערכת: 

להלן טופס עם רשימת המסמכים והטפסים שיש להעלות.

מסמכים נלווים לטופסי הרישום.

יש לצרף מסמכים וטפסים הרלוונטיים לסטאטוס שלך.  רק בתום העלאת כל המסמכים בקשתך להרשמה תטופל. 

מועמדים שלא ישלימו את העלאתהמסמכים הנדרשים, תוך 21 יום מסיום תהליך ההרשמה המקוונת, מועמדותם תוסר.​ ​​​


טופס הנדרש להרשמה: 

טופס הרשמה למכינה.docx

בן עובד אוניברסיטה.docx


יש לשמור את הטופס בסיום ההקלדה כקובץ PDF ולהעלות למערכת לפי הקטגוריה המתאימה. 

מועמדים המעוניינים שידונו בבדיקת זכאותם למלגת שכ"ל ומלגת קיום, יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים עפ"י ההנחיות ב טופס הרשמה למכינה.docx​ ולעלות מסמכים ​ע"פ ההנחיות בטופס מסמכים נלווים לטופסי הרישום.docx​​​​


 

 

קישור למערכת העלאת מסמכים​


 מועמדים שלא ישלימו את העלאת כל המסמכים הנדרשים לקבלת מלגה עד ה-15.8.23 בקשתם למלגה לא תידון.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/ אזרחי תיבדק זכאותם למלגות עפ"י כלליהיחידה להכוונת חיילים משוחררים, בהתאם להגשת בקשת מלגה. יתר המועמדים, זכאותם למלגה תיבדק עפ"י כללי ות"ת.

​ועדת המלגות תתקיים כחודש לאחר פתיחת שנת הלימו​​דים. ​


 

​​