​​​ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה ותסתיים בתאריך 31.7.22!

שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח  ב-23 באוקטו​​בר 2022​​​, כ"ח תשר​י תשפ"ג​


לבדיקת תנאי הקבלה למסלולמדעים מדוייקים והנדסה.

לבדיקת תנאי הקבלה למסלולמדעי הטבע והחיים. 


חדש - מסלול נתיב ומכינה משולב 

החל משנה זו הרישום לתוכנית "נתיב לאקדמיה" ללומדים במכינה נעשה במקביל לרישום למכינה במסלול דו מחלקתי, יש לפעול על פי הוראות ההרשמה המפורטות מטה. דמי הרישום הינם עבור הרישום למכינה בלבד. אין תוספת תשלום עבור רישום למסלול דו-מחלקתי משולב "נתיב לאקדמיה". 

המעוניינים להירשם למכינה במסגרת תוכנית הישגים להייטק מתבקשים לקרוא ולפעול עפ"י הקישור:דף מידע הישגים להייטק ​ 


הוראו​ת הרשמה למכינה 

ההרשמה כוללת רישום אינטרנטי והעלאת מסמכים למערכת 

הנחיות לרישום האינטרנטי: 


שלב ראשון - פתיחת משתמש ומילוי פרטים אישיים 

מועמדים חדשים - יש ללחוץ על "חדש" ולפעול אחר ההנחיות. לאחר קבלת פרטי המשתמש יש להיכנס שוב לקישור ההרשמה ולהקליד את נתוני ההזדהות. 

מועמדים שנרשמו בעבר לאוניברסיטת בן-גוריון - יש למלא את כל שדות ההזדהות.  

קיימת אפשרות לשחזר את פרטי המשתמש באמצעות שירות מקוון לשחזור פרטי המשתמש לחצו כאן 


לאחר הכניסה למערכת יש לבחור שנת תשפ"ג סמסטר סתיו ולמלא פרטים אישיים, נתוני בגרות, נתוני מכינה, מבחני מיון והשכלות קודמות. שלב שני - בחירת עדיפויות 


ניתן להרשם ל-4 עדיפויות הרשמה לכל היותר.
המעוניינים לשלב מכינה עם נתיב לאקדמיה מתבקשים להרשם לשתי מחלקות בשתי עדיפויות :
מכינה דו מחלקתי בעדיפות ראשונה ונתיב דו מחלקתי בעדיפות שנייה (הסבר בהמשך ).


בחירת מוסד - אוניברסיטת בן גוריון 

פקולטה - לימודים קדם אקדמיים 

מחלקה - מדעים מדוייקים והנדסה/ מדעי הטבע והחיים 

מסלול/ מגמה 

למכינה בלבד- מדעים מדוייקים והנדסה תוכנית מלאה/ מדעי הטבע והחיים תוכנית מלאה 

מסלול דו מחלקתי (מכינה + נתיב לאקדמיה) : מצ"ב קובץ הסבררישום למכינה_ מסלול דו מחלקתי_


המשך הרשמה - העלאת ת.ז. 
תעודת זהות רגילה: יש להעלות צילום תעודת זהות בצירוף ספח                          

תעודת זהות ביומטרית: יש להעלות צילום של התעודה משני צדדיה  

 

שלב אחרון - תשלום דמי רישום וסיום הרשמה                                                   

 ​יש לבחור 429 ש"ח בתהליך ההרשמה המקוונת, דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא.

לאחר מכן יש לחזור למסך ההרשמה ולאשר תקנון והצהרת המועמד. קישור להרשמה: להרשמ​​ה מקוונת » ​ 

 
הנחיות להעלאת מסמכים למערכת: 

במקביל להרשמה המקוונת באחריותך לפעול עפ"י ההנחיות מטה, רק בתום העלאת כל המסמכים בקשתך להרשמה תטופל. 

מועמדים שלא ישלימו את העלאתהמסמכים הנדרשים תוך 21 יום מסיום תהליך ההרשמה המקוונת מועמדותם תוסר.​ 


טפסי החובה הנדרשים​ להרשמה: 

מועמדים המעוניינים שידונו בבדיקת זכאותם למלגת שכ"ל ומלגת קיום, יש לפעול עפ"י ההנחיות מטה. 


יש לשמור את הטופס תחילה, ובסיום ההקלדה יש לשמור כקובץ PDF ולהעלות למערכת לפי הקטגוריה המתאימה.  


קישור למערכת העלאת מסמכים​


 מועמדים שלא ישלימו את העלאת כל המסמכים הנדרשיםעד ה-15.8.22 בקשתם למלגה לא תידון.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/ אזרחי תיבדק זכאותם למלגות עפ"י כלליהיחידה להכוונת חיילים משוחררים. יתר המועמדים, זכאותם למלגה תיבדק עפ"י כללי ות"ת.

​ועדת המלגות תתקיים כחודש לאחר פתיחת שנת הלימו​​דים. קישורים חשובים:​

למידע על המכינה ועל תנאי הקבלה »