מדעים מדויקים והנדסה

סוג
  
כותרת
  
Mechina adv 2 Syllabus - Keren Nusi.pdfאנגלית - מתקדמים ב' גב' נוסי תש-ף סמסטר א'
Mechina adv 2 Syllabus - Marina Saltevsky.pdfאנגלית - מתקדמים ב' ד"ר מרינה סלטבסקי תש-ף סמסטר א'
Mechina adv A Dori Gold.pdfאנגלית - מתקדמים א' ד"ר גולד תש"ף סמסטר א'
Mechina Basic Syllabus - Orly Taub.pdfאנגלית טרום בסיסי ב' - גב' טאוב תש-ף סמסטר א'
Mechina Basic Syllabus - Priel Cohanim.pdfאנגלית - בסיסי מר כהנים תש-ף סמסטר א'
Mechina Basic Syllabus - Tamar Nagan.pdfאנגלית - בסיסי גב' גב' נגן תש-ף סמסטר א'
Mechina Basic Syllabus - Ted Chertok.pdfאנגלית טרום בסיסי ב' - ד"ר שרתוק תש-ף סמסטר א'
אוריינות אקדמית (מכינה) - תש-ף.pdfאוריינות אקדמית - תש-ף
מתמטיקה רמה מקבילה ל-5 יחל - תש-ף.pdfמתמטיקה רמה מקבילה ל-5 יח"ל תש-ף
פיסיקה רמה מקבילה ל-5 יחל - תש-ף.pdfפיזיקה רמה מקבילה ל-5 יח"ל - תש-ף

מדעי הטבע והחיים

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".

קורסי קדם רענון והשלמה

סוג
  
כותרת
  
מבוא לכימיה - בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים.pdfמבוא לכימיה - בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים
מבוא לכימיה - הנדסה ביורפואית.pdfמבוא לכימיה - הנדסה ביורפואית
תשע-ב-תשע-ט- רענון פיזיקה.pdfתשע-ב-תשע-ט - רענון פיזיקה לפקולטה למדעי ההנדסה   
תשע-ו-תש-פ מבוא למתמטיקה.pdfתשע-ו-תש-פ מבוא למתמטיקה
תשע-ח - תשע-ט - רענון כימיה למדעי הבריאות ולהנדסת ביוטכנלוגיה.pdfתשע-ט - רענון כימיה למדעי הבריאות ולהנדסת ביוטכנולוגיה
תשע-ח - תש-פ - מבוא לפיזיקה- מכניקה.pdfתשע-ח - תש-פ - מבוא לפיזיקה- מכניקה
תשע-ח - תש-פ כתיבה אקדמית - עתידים.pdfתשע-ח - תש-פ כתיבה אקדמית - עתידים
תשע-ט - רענון מתמטיקה לפקולטה מדעי הבריאות.pdfתשע-ט - רענון מתמטיקה לפקולטה מדעי הבריאות
תשע-ט - רענון מתמטיקה.pdfתשע-ט - רענון מתמטיקה לפקולטות להנדסה, טבע וניהול
תשע-ט - רענון פיזיקה למדעי הבריאות.pdfתשע-ט - רענון פיזיקה למדעי הבריאות
תשע-ט כלי עבודת ידע.pdfתשע-ט כלי עבודת ידע
תשע-ט-מבוא לשיטות כמותיות בניהול.pdfתשע-ט-מבוא לשיטות כמותיות בניהול
תשע-ט-מבוא לתכנות בשפת C.pdfתשע-ט-מבוא לתכנות בשפת C
תשע-ט-מבוא לתכנות בשפת פייתון.pdfתשע-ט-מבוא לתכנות בשפת פייתון
תש-ף מבוא לכימיה הנדסת בנין.pdfתש-ף מבוא לכימיה הנדסת בנין

נתיב לאקדמיה

סוג
  
כותרת
  
תש-פ אורינות אקדמית נתיב לאקדמיה.pdfתש-פ אורינות אקדמית נתיב לאקדמיה
תש-פ אנגלית נתיב לאקדמיה.pdfתש-פ אנגלית נתיב לאקדמיה
תש-פ חשיבה מתמטית נתיב לאקדמיה.pdfתש-פ חשיבה מתמטית נתיב לאקדמיה

רב תחומי

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".

עתידים

סוג
  
כותרת
  
כתיבה אקדמית - עתודה סילבוס תשעח.pdfכתיבה אקדמית - עתודה סילבוס תשעח

רענון עתודה לטכנולוגיה לפקולטה למדעי ההנדסה

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".

הכנה לתואר ראשון בסיעוד לאוכלוסייה הבדואית בנגב

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".

רב תחומי לבני המגזר הערבי

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".

מסלול אחים ואחיות מוסמכים/30 פלוס

סוג
  
כותרת
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "סילבוסים".