הודעות כלליות ללומדים

כותרת
  
תאריך פרסום
  
מידע על התאמות ללומדים במרכז ללימודים קדם אקדמיים18/07/2023
בחינות חסויות צפיה ואופן הגשת ערעור - עברית/ אנגלית כשפה זרה03/05/2023
נוהל בחינות אוניברסיטת בן גוריון12/06/2022

הודעות למועמדים/מתקבלים למכינה - תשפ"ג

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "לוח הודעות".

​בחר את המסלול אליו אתה משתייך לצפייה בלוח המודעות: