הודעות לימודי אנגלית

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
אנגלית לתעודת המכינה - רמה מקבילה ל-5 יח"ל - חשיפת מחברותחדש02/08/2020
אנגלית רמה מקבילה ל-5 יח"ל - ציון סופי29/07/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
נתיב לאקדמיה - מדעים מדויקים - לימודי אנגלית - רמת פטור25/12/2019