​​הישגים להייטק 

התוכנית מיועדת לצעירים מהפריפריה החברתית-כלכלית המעוניינים ללמוד תארים מתחום מדעים מדויקים והנדסה.  

תוכנית הישגים להייטק מאושרת לתקופת קדם המכינה, המכינה ושנה א' בלימודים לתואר למימון שכ"ל, מלגת קיום ומעטפת אקדמית. 

המעוניינים ללמוד במסגרת תוכנית זו ,נדרשים לקרוא ולפעול עפ"י הקישור בדף מידע הישגים להייטק. ההרשמה באתר הישגים להייטק תיעשה במקביל להרשמה למכינה באוניברסיטת בן גוריון. 

 

האגף והקרן לחיילים משוחררים 

מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי שטרם חלף הזמן הקבוע בחוק ממועד שחרורם זכאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד/ קיום עפ"י כללי האגף והקרן לחיילים משוחררים.

הערה: תהליך הגשת הבקשה למלגה נעשה מול המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

 

עתידים בצה"ל 

התוכנית "עתידים בצה"ל" היא תוכנית עתודה לצה"ל, המאפשרת לבוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה ומאוכלוסיות ייחודיות ללמוד לתואר אקדמי בתחומים מגוונים ובמוסדות האקדמיים המובילים בישראל. 

במהלך הלימודים בתוכנית זוכים הסטודנטים לסיוע כלכלי, חברתי ואקדמי מקיף. עם סיום התואר, משתלבים הבוגרים ביחידות הטכנולוגיות והמקצועיות המובילות בצה"ל ומשרתים שירות משמעותי, המקנה להם ניסיון מקצועי בתחום אותו למדו.  

במסגרת התוכנית לומדים המיועדים לעתודה במכינה הקדם אקדמית במוסדות נבחרים, מטרת המכינה להכינם לקבלה ולימודים בתואר ראשון באוניברסיטה 

 

הערה: למידע אודות התוכנית יש לפנות לעתידים בצה"ל. תהליך המיון למועמדים ייעשה ע"י עתידים לצה"ל ואינו נעשה ע"י המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 


 

הזנק להייטק 

תכנית "הזנק להייטק" מציעה הזדמנות ייחודית לחיילות וחיילים משוחררים להשתלב במכינה קדם אקדמית באוניברסיטת בן גוריון.  

תכנית ייחודית זו נועדה לשפר משמעותית את סיכויי ההצלחה של חיילים משוחררים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לאוניברסיטה, ותלווה באמצעות מימון מורחב וליווי מקצועי וחברתי. כל זאת על מנת להגדיל את הסיכויים להשתלב בעתיד באחת מהפקולטות הנחשקות בתחומי: הנדסה ומדעי המחשב. 

 

הערה: תהליך המיון למועמדים ייעשה ע"י הזנק להייטק ואינו נעשה ע"י המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

 

מעטפת סיוע לאוכלוסיות מיוחדות 

קיימות מעטפות סיוע נוספות בהתאם לשיוך לאוכלוסייה כגון, בני העדה האתיופית, בני החברה הערבית, בוגרי החינוך החרדי. 

הסיוע כולל מימון שכר דירה / מעונות / נסיעות, מימון קורס פסיכומטרי, מימון אבחון מת"ל, שיעורי עזר ותגבורים בעברית בהתאם לזכאות על פי הכללים של ות"ת . 

למידע יש לפנות ליועצי המכינה. 

​​

קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך 

מלגת קרן הסיוע מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג 

הסיוע יינתן לסטודנטים הזכאים באמצעות מענקים, בהתאם לרמת הזכאות שתקבע. 

 מידע נוסף כאן​​


עמותת יוצאים לשינוי

סטודנטים יוצאי החברה החרדית זכאים לקבל שיעורי עזר במגוון מקצועות ללא עלות.

למידע אודות הזכאות