חדש! מכינה מסלול מדעי החברה, הרוח וניהול
חדש! מכינה מסלול מדעי החברה, הרוח וניהול

חדש! מכינה מסלול מדעי החברה, הרוח וניהול

​​המכינה מיועדת למעוניינים בלימודים בפקולטה למדעי הרוח והחברה ו/או בלימודים בפקולטה לניהול. ההרשמה פתוחה! * מותנה באישור הבקשה ממל"ג

חדש! מכינה מסלול מדעי החברה, הרוח וניהול

המכינה מיועדת למעוניינים בלימודים בפקולטה למדעי הרוח והחברה ו/או בלימודים בפקולטה לניהול. ההרשמה פתוחה! * מותנה באישור הבקשה ממל"ג