בהצלחה
בהצלחה

בהצלחה

המרכז ללימודים קדם אקדמיים מאחל לכל הלומדות והלומדים במרכז שנת לימודים פוריה ומוצלחת ומקבל בברכה את הסטודנטים שעלו לאחרונה מאוקראינה ורוסיה ויצטרפו למרכז: Продуктивного и успешного учебного года

בהצלחה

המרכז ללימודים קדם אקדמיים מאחל לכל הלומדות והלומדים במרכז שנת לימודים פוריה ומוצלחת ומקבל בברכה את הסטודנטים שעלו לאחרונה מאוקראינה ורוסיה ויצטרפו למרכז: Продуктивного и успешного учебного года