​​

בשנת הלימודים תשפ"ב מתכוון המרכז להעביר את הקורסים באופן פרונטלי. יחד עם זאת, היות והלימודים יתקיימו בצל נגיף הקורונה, אין למרכז אפשרות להתחייב לכך שלא ייווצרו אילוצים שיחייבו מעבר להוראה מקוונת.  מכיוון שהחלטה על שינוי אופן הלימודים היא לפעמים מיידית ולא מאפשרת לנו תכנון, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון שנת הלימודים.
מובהר כי שינוי אופן ההוראה, במידה ויקרה, לא יזכה את הלומדים בביטול הלימודים ובקבלת החזר כספי. 

​בנוסף, נבחנת אפשרות לקיים הוראה מקוונת בקבוצות מסוימות או בימי לימוד מסוימים. רישום ללימודים שכוללים מראש הוראה מקוונת לא יהיה חובה אלא לבחירת הלומדים. 

הלימודים בכל קורסי הקיץ יתקיימו במתכונת מקוונת. הבחינות יתקיימו במתכונת פרונטלית או מקוונת, על פי הפירוט בטבלת הקורסים

קורסי הקיץ "מבוא לתכנות בשפת סי" 500.5.0009, "מבוא לתכנות בשפת פייתון" 500.5.0020 ו"קורס בקיאות במתמטיקה" 500.5.4110 לא ייפתחו עקב מיעוט נרשמים.

ההרשמה נסגרה לקורסי הקיץ: "מבוא לפיזיקה מכניקה" 500.5.0006, "רענון מתמטיקה" 500.5.0010​, "רענון מתמטיקה" 500.5.4010, "מבוא לשיטות כמותיות" 500.5.0008, "מבוא לשיטות כמותיות" 500.5.4008, "רענון כימיה" 500.5.0152

מומלץ מאוד לקרוא את המידע המפורסם בעמוד זה ובשנתון המרכז לפני ההרשמה.


הצג הכל
הסתר הכל

​​​