​​​​​​

אינפורמציה עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב יפורסמו במהלך אוגוסט 2021

הרישום לסמסטר קיץ תשפ"א פתוח​

למידע על הקורסים לחץ כאן

מומלץ מאוד לקרוא את המידע המצורף ושנתון המרכז לפני ההרשמה​​


עדכוני קורונה

הלימודים בשנת הלימודים תשפ"א בכל הסמסטרים יתקיימו בהוראה מרחוק, הבחינות ייערכו חלקן באופן מקוון וחלקן באופן פיזי, ובהתאם להנחיות במועדי הבחינות. אין שינוי בתאריכי ההרשמה, הלימודים או הבחינות.

ביטול הרשמה ייעשה בהודעת דואר אלקטרוני בלבד ל- pre@bgu.ac.il בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות.

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן

הקישורים לשיעורים וחומר הלימוד יופיעו באתר הקורס, דרך Moodle לחץ כאן לקישור ל Moodle


הסבר מקדים לתהליך ההזדהות ברישום לקורסים

בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שברשותכם.

קיימת אפשרות לשחזר את פרטי המשתמש באמצעות שירות מקוון:

לשחזור פרטי המשתמש לחץ כאן


הרשמה לקורסי קיץ

ההרשמה לקורסים מקוונת. להרשמה לחץ כאן

יש לבחור סמסטר קיץ, לאשר את ההצהרה, ולאחר מכן לבחור קורס לרישום

ברישום למספר קורסים, יש לבחור כל קורס לרישום בנפרד

ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמים מתאים לפתיחת הקורס. ברגע שיתבצע אישור על הרישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.​


הרשמה לקורסים בסמסטר א'

ההרשמה לקורסים תעשה בשני שלבים:

שלב א – ניתן לבצע בכל עת מרגע הקבלה לאוניברסיטה.  יש לבחור סמסטר א' ושגר בקשה

לחץ כאן לביצוע שלב א' בהרשמה

שלב ב – ניתן לבצע מרגע פתיחת חלונות הזמן לרישום הקורסים במחלקה אליה כל אחד התקבל ועד תום תקופת השינויים. יש לבצע שלב זה לפחות 24 שעות לאחר ביצוע שלב א'.

ברישום לקורס יש לבחור מחלקה 500 ולהירשם לקורס המבוקש

לחץ כאן לביצוע שלב ב' בהרשמה