​​​​​​​​ההרשמה לקורסי הקיץ - אוגוסט 2023 תחל ב- 12.2.23 ותסתיים עם מילוי המכסה.​​

​​מומלץ מאוד לקרוא את המידע על הקורסים ואת שנתון המרכז​ לפני ההרשמה​​


​הסבר מקדים לתהליך ההזדהות ברישום לקורסים:

בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שברשותכן.ם.

קיימת אפשרות לשחזר את פרטי המשתמש.ת באמצעות שירות מקוון: לשחזור פרטי המשתמש לחצו כאן


הרשמה לקורסי קיץ:

ההרשמה לקורסי הקיץ באוגוסט-ספטמבר 2022 הסתיימה

ההרשמה לקורסים מקוונת. להרשמה לחצו כאן

יש לבחור סמסטר קיץ, לאשר את ההצהרה, ולאחר מכן לבחור קורס לרישום

ברישום למספר קורסים, יש לבחור כל קורס לרישום בנפרד

ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמות.ים מתאים לפתיחת הקורס. ברגע שיתבצע אישור על הרישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.​


הרשמה לקורסים בסמסטר א':

ההרשמה במועדי הרישום לקורסים לסמסטר א' במחלקה של כל סטודנט.ית

ההרשמה לקורסים תעשה בשני שלבים:

שלב א – ניתן לבצע בכל עת מרגע הקבלה לאוניברסיטה.  יש לבחור סמסטר א' ושגר בקשה

לחצו כאן לביצוע שלב א' בהרשמה

שלב ב – ניתן לבצע מרגע פתיחת חלונות הזמן לרישום הקורסים במחלקה אליה כל אחת.ד התקבל.ה ועד תום תקופת השינויים. יש לבצע שלב זה לפחות 24 שעות לאחר ביצוע שלב א'.

ברישום לקורס יש לבחור מחלקה 500 ולהירשם לקורס המבוקש

לחצו כאן לביצוע שלב ב' בהרשמה