​​​​​​​​​הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחייבים ידיעת השפה העברית.​

על הסטודנטים ללמוד קורסים בעברית, על פי רמת היע"ל, עד להוצאת פטור (סיום רמה ו' בציון של 65 לפחות).
ניתן להשלים את לימודי העברית, במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים בקיץ לפני תחילת הלימודים לתואר ועד לתום השנה הראשונה ללימודים.


מומלץ מאוד לקרוא את המידע בדף זה ואת שנתון המרכז​ לפני ההרשמה.
הלימודים בכל קורסי הקיץ יתקיימו במתכונת מקוונת. הבחינות יתקיימו במתכונת פרונטלית.

קורסי קיץ ברמה ה' ו-ו' המתקיימים בחודש אוגוסט - ההרשמה סגורה עקב מילוי המכסה.

קורס קיץ ברמה ה' יתקיים בתאריכים 29.8.21-11.10.21 - ההרשמה סגורה.​

קורס קיץ ברמה ו' יתקיים בתאריכים 29.8.21-11.10.21 - ההרשמה סגורה.


בשנת הלימודים תשפ"ב מתכוון המרכז להעביר את הקורסים באופן פרונטלי. יחד עם זאת, היות והלימודים יתקיימו בצל נגיף הקורונה, אין למרכז אפשרות להתחייב לכך שלא ייווצרו אילוצים שיחייבו מעבר להוראה מקוונת.  מכיוון שהחלטה על שינוי אופן הלימודים היא לפעמים מיידית ולא מאפשרת לנו תכנון, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון שנת הלימודים.
מובהר כי שינוי אופן ההוראה, במידה ויקרה, לא יזכה את הלומדים בביטול הלימודים ובקבלת החזר כספי. הצג הכל
הסתר הכל

​​