​​הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחייבים ידיעת השפה העברית.​

על הסטודנטים ללמוד קורסים בעברית, על פי רמת היע"ל, עד להוצאת פטור (סיום רמה ו' בציון של 65 לפחות).
ניתן להשלים את לימודי העברית, במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים בקיץ לפני תחילת הלימודים לתואר ועד לתום השנה הראשונה ללימודים.


​אינפורמציה עדכנית ומועדי רישום ולימודים לקיץ תשפ"א וסמסטר א' תשפ"ב יפורסמו במהלך פברואר 2021

מומלץ מאוד לקרוא את המידע בדף זה ואת שנתון המרכז​ לפני ההרשמה.

הצג הכל
הסתר הכל

​​