חובה לכלל המתקבלים להנדסה שנה א'​​

מספר קורס | 500-5-006​
מספר שעות לקורס​ |​​ 52

מעונות  
ישנה אפשרות ללינה במעונות הסטודנטים במהלך כל ימי הקורס. עלות הלינה תפורסם בהמשך

מערכת שעות
הלימודים יתקיימו במהלך סמסטר א'​​
שעות הקורס יפורסמו חודש לפני פתיחת הקורס

רישום לקורס
ההרשמה תתקיים במהלך הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"א, ותעשה בשני שלבים:
שלב א' לחץ כאן לקישור ההרשמה שלב א' , בחירה​ "סמסטר א", שגר בקשה. ניתן לבצע שלב זה בכל עת.
שלב ב'רישום לקורסי קדם סמסטר א'​, יש לבצע שלב זה לפחות 24 שעות לאחר ביצוע שלב א'.
לתשומת לבכם, ניתן לבצע את שלב ב' החל מספטמבר ועד לתום תקופת השינויים.


מבחני סיום
תאריך מועד א' | ייקבע בהמשך
תאריך מועד ב' | ייקבע בהמשך
לומדים שעבורם הקורס הינו חובה - קיימת חובת מעבר בחינה בציון  56 ומעלה.
לומדים שעבורם הקורס אינו חובה יוכלו לגשת למבחן לצורך בדיקה אישית של הטמעת החומר, אך אינם חייבים בבחינה מסכמת.
מועד ב' - זכאים לגשת כלל הסטודנטים, ובתנאי שיבצעו רישום מוקדם ב"קיוסק מידע", עד 72 שעות לפני מועד הבחינה.
הציון שייחשב הוא האחרון, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

תשלום ותנאי ביטול
מחיר הקורס | 1,275​ ש​"ח

בתום הרישום לקורס יישלח לכתובתך שובר תשלום.

שובר זה הינו אסמכתא לתשלום מזומן בבנק הדואר, או באמצעות הפיקדון הצבאי באחד משני הבנקים, פועלים או לאומי.

בנוסף ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באוניברסיטה. יש להפקיד לשלם את השובר עד לתאריך הנקוב עליו ולפני תחילת הקורס.​​​​


שימו לב – כי לא​חר ההרשמה לקורס - לא ניתן לבטל, ולא לקבל החזר כספי על הקורס.
הרשמה לקורס מהווה אישור לתשלום מלוא שכר הלימוד.

הרשמה לקורסי קדם ורענון בסמסטר קיץ תש"ף ובסמסטר א' תשפ"א 

להרשמה לחץ כאן​​

3.jpg5.jpg2.jpg
מבוא לשיטות כמותיות
למתקבלים לפקוטלה לניהול
רענון מתמטיקה​
למתקבלים להנדסה שנה א'
​מבוא לפיסיקה מכניקה​
למתקבלים להנדסה שנה א'