התוכנית מכשירה בעלי תואר ראשון וסטודנטים בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון*, להוראה במקצועות הנלמדים בביה"ס העל יסודי, ומאפשרת להם לקבל ממשרד החינוך והתרבות רישיון הוראה קבוע (בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך מספר ל"ז). משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רישיון הוראה לכיתות י"א-י"ב.


​בקמפוס אילת ניתן ללמוד :מסלול חד-שנתי, לבוגרי תואר ראשון ומעלה