הלוואה מקרן דיקן הסטודנטים- 

באמצעות בנק הפועלים, לסטודנטים לתואר ראשון ושני (הלומדים חצי מערכת ויותר).
מועד ההגשה: כל השנה
גובה ההלוואה: 3000 ₪ עד 10000 ₪.
ההלוואה נושאת ריבית של 1.5 אחוזים לשנה וצמודה למדד המחירים לצרכן.

תחילת ההחזרים בחודש ינואר לאחר סיום הלימודים עפ"י שנים תקניות, ההחזרים יבוצעו ב-24 תשלומים שווים.
מימוש ההלוואה כרוך בתשלום דמי ביול ודמי עריכת מסמכים כמקובל בבנק (כ-120 ₪).

 סטודנט רשאי לבקש הלוואה אחת בלבד כל שנה וניתן להגיש בקשה במהלך שנת הלימודים. 
ההלוואות ניתנות באמצעות בנק וכרוכות בערבות של ערבים אשר יאושרו ע"י הבנק.(הבנק יהיה רשאי לסרב למתן ההלוואה, אם לא תינתנה לבנק בטוחות מתאימות לשביעות רצונו הבלעדית).

סטודנט שהינו עובד בשנת הלימודים יצרף לטופס הבקשה תלוש אחרון של משכורתו.
מי שלא יממש הלוואה שאושרה יצטרך לנמק היטב בקשה נוספת.

התשובה לבקשה תפורסם תוך שבועיים מיום הגשת הבקשה באתר זה בחוצץ "מידע אישי "כמו כן ניתן לבדוק התשובה במדור.

על מנת לקבל הפנייה לבנק יש לפנות לרונית כהן במשרד דיקנאט הסטודנטים.

כדאי לשים לב:
.1 מימוש- לכל הלוואה יש תאריך תפוגה

2 .ההלוואות מתבצעות אך ורק בסניף הרשום בטופס ההפניה.

להורדת טופס הלוואת קרן דיקן


קרן מגבית לוס אנג'לס, קרן גלר וקרן החינוך מגבית פהר, קרן מאיירס

מועד ההגשה : התאריך יפורסם באתר, על גבי לוחות מודעות ובלוח האלקטרוני.
קרן מגבית לוס אנג'לס- מיועדת לסטודנטים הלומדים מדעי רוח וחברה ומדעי הטבע, באמצעות בנק דיסקונט.
גובה ההלוואה 1000$-2500$ (יינתן בש"ח). ההלוואות נושאות ריבית של 1.5 אחוזים ללא הצמדה למדד!!!

תחילת ההחזרים- באוגוסט שנה לאחר סיום התואר (עפ"י שנים תקניות) ב-24 תשלומים.
ניתן להגיש בקשה לקרנות אלו בנוסף לקרן ההלוואות של האוניברסיטה.

טופס הלוואה מקרן מגבית לוס אנג'לס  

מאחר והאישור של ההלוואה נעשה בחו"ל התשובה צפויה להגיע בחודש פברואר. אנחנו מודיעים לסטודנטים כאשר מתקבלת ההלוואה.

ההפניה לבנקים תימסר ע"י רונית כהן במשרד דיקאנט הסטודנטים.
גם בהלוואות אלו יש תאריך תפוגה. ההלוואות מתבצעות אך ורק בסניף הבנק הרשום בטופס ההפניה.


הלוואה מקרן מאיירס לתואר ראשון בלבד דרך בנק לאומי

ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית של 1.5 אחוזים.
תחילת ההחזרים בחודש אוקטובר לאחר סיום התואר (עפ"י שנים תקניות) במשך 42 תשלומים

טופס הלוואה מקרן מאיירס

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA) הינה עמותה ללא מטרות רווח אשר מעניקה הלוואות ללא ריבית בסכום של עד 30,000 ₪ לסטודנטים בזמן לימודיהם. ההלוואה נועדה לסייע לסטודנטים לעמוד בהוצאות הלימודים והמחייה בתקופה זו מתוך הבנת החשש מפני הלוואות בנקאיות. 
מי זכאי להלוואה?
1. סטודנטים באחד ממוסדות האקדמיים הגבוהים בישראל
2.  גיל המועמד/ת – 22-67
3.  הסטודנטים או אחד מהוריהם הינם בעלי שכר של 20,000-3,000 שקלים נטו לחודש ובנוסף, בעלי ותק של לפחות 12 חודשים במקום עבודתם. 

לפרטים נוספים וטפסי הרשמה ניתן לפנות לאתר האגודה בכתובת www.freeloan.org.il
​​​​לטופס הגשת מועמדות

לכל שאלה, ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים, הגב' רונית כהן, 08-6304506, ​ronitco@bgu.ac.il​