​​​​​​​​החל משנת תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית במהלך שנת הלימודים.

מעורבות חברתית 2.jpgמעורבות חברתית 3.jpg

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית​:

1.פעילות חברתית וקהילתית בארגון המפעיל פעילות התנדבותית באילת של 40 שעות לפחות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.
2.סטודנט יפנה באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שיפורסמו ברשימה על ידי דיקנאט הסטודנטים מידי שנה. לרשימת הארגונים​ המאושרים לשנת תשפ"ד>>​​

3.לאחר ביצוע פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב, על גבי "טופס פעילות התנדבותית​". האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות ומהות הפעילות בכל מפגש.

4.להגשת הבקשה לזיכוי 2 נק"ז יש להגיש את הטפסים הבאים: טופס פעילות התנדבותית + טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים/ פעילות חברתית.

5.את הטפסים יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים, ronitco@bgu.ac.il​.

6.למגישים בסמסטר א' – עד לתאריך תחילת מועדי בחינות סמסטר א' תשפ"ד.
למגישים 
בסמסטר ב' – עד לתאריך תחילת מועדי בחינות סמסטר ב' תשפ"ד.

7.הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומד הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

8.ניתן להגיש בקשה להכרה בפעילות בשנה האקדמית בה בוצעה הפעילות,
ולא יאוחר מתאריך 30.9.2024.

9.הזיכוי של 2 נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון.

10.ניתן לקבל הכרה בעבור שירות מילואים או בעבור פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית.

11.להנחיות לגבי הכרה בשירות מילואים ל 2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית.

12.בגין 2 נק"ז אלה יחוייב הסטודנט בתשלום שכר לימוד.

13.נק"ז אלה יהיו במסגרת לימודי בחירה כלליים בהתאם לכללים הנהוגים במחלקה ובכל פקולטה. 

טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים / פעילות חברתית >>


לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן

בטלפון: 08-6304506​; בדוא"לronitco@bgu.ac.il

​ מעורבות חרבתית 1.jpgמילואים 2.jpg

למעבר לעמוד על שירות מילואים>>​


לעמוד מידע לקהילה הסטודנטיאלית - חרבות ברזל​ >>