חדר הנקה והתאמות בעקבות הריון, לידה, טיפולי פוריות או אימוץ


לחדר הנקה בקמפוס אילת נא לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן. 

כללי התאמות לסטודנטים בעקבות הריון, ליד​​ה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה- בעקבות החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט- בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג.

לעיון בנוהל הזכויות לחץ כאן​​ 

לקבלת התאמות יש למלא טופס פנייה ולהגיש לגב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;פקס: 08-6304538   דוא"לronitco@bgu.ac.il