​​​במהלך הלימודים באוניברסיטה יתכנו משברים אישיים על רקע של לימודים, בריאות, משפחה, בעיות כלכליות ואחרים.
מצבים כנ"ל דורשים השקעת אנרגיה נפשית גבוהה,  עובדה שעשויה להביא לפגיעה בהישגים בלימודים.
מומלץ לתת את הדעת ולא להזניח מצב נפשי משברי שמקורו בגורמים כנ"ל.

האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים המעוניינים בשרות ייעוץ ו/או טיפול פסיכולוגי פרטני או קבוצתי הניתן בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון באילת,באמצעות התחנה הפסיכולוגית חבל אילות ועל-ידי הפניה לאנשי מקצוע שהוכרו על-ידי האוניברסיטה.
האוניברסיטה משתתפת בסבסוד עלות שירותים אלה המוצעים לסטודנטים.
 
עלות למפגש 120 ₪ בלבד.
לזכות הסטודנט מוצעים 15 מפגשים במחיר מסובסד.
 
התשלום יתבצע ע"י הסטודנט/ת ישירות לתחנה הפסיכולוגית.
 
יש למלא את טופס ההתחייבות הנמצא במאגר הטפסים​

פרטים אצל גב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@bgu.ac.il