אוניברסיטת בן-גוריון באילת משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו.

למצגת הסבר והכוון של דיקאנט הסטודנטים לחצ/י כאן

להלן רשימת מקורות למלגות שונות אשר תסייע לך לממן את הוצאות שכר הלימוד ו/או הוצאות המחיה במהלך לימודיך:

מלגת משרד הביטחון לסטודנטים שנה א' על פי "חוק הפריפריה"

הזכאות למלגה הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.​​

  1. סכום המלגה לא יעלה על 10,198 ₪.
  2. ניתן לבצע התנדבות בפר"ח ולקבל 5200 ₪ בנוסף למלגה.
  3. אין כפל מלגות (מלבד מלגת דיקן הסטודנטים.​
  4. תהליך הרישום למלגה יעשה במהלך סמסטר א' ע"י הודעה שתישלח לסטודנטים במייל מרונית כהן, רכזת דקנאט הסטודנטים של קמפוס אילת.​
  5. המלגה תועבר לחשבון הפיקדון האישי של הסטודנטים במהלך חודש אוגוסט 2021.​
  6. לא נדרשת פעילות התנדבותית בתמורה למלגה.
  7. לתקנון המלא ניתן לפנות לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים​
  8. לבירורים נוספים ניתן לפנות לקרן לקליטת חיילים משוחררים בטל': 03-7776770 או לעדי גור אריה (מרכז צעירים) בטל: 08-6367583

מלגת השלמה​

 1. בתמורה להתנדבות בפר"ח, בהיקף של 120 שעות במהלך שנת הלימודים, יועברו 5200 ₪ ב-3 פעימות לחשבון הבנק של הסטודנט/ית.
 2. שכר לימוד מלא ( עד 10,198 ₪).
 3. יתרת המלגה שתשלים לשכר הלימוד המלא תינתן ע"י פדרציית טורונטו ואוניברסיטת בן-גוריון באילת ותועבר לחשבון הבנק האישי או לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט/ית.
 4. יש להירשם באתר פר"ח החל מ-1.9.​ 
 5. הטפסים למילוי הבקשה למלגה ישלחו במייל ע"י רכזת דקנאט הסטודנטים בתחילת סמסטר ב'.
 6. אין כפל מלגות (מלבד מלגת דיקן הסטודנטים).​​

מלגת דיקן הסטודנטים


מלגות סיוע לסטודנטים לתואר ראשון על בסיס סוציו-אקונומי. האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו. הסיוע ניתן באמצעות מלגה או הלוואה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה לסיוע ונקבעים על-פי הנחיות של ועדה ציבורית.​ 

מחוייבת פעילות התנדבות בתמורה למלגה, מלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית התנדבותית. סטודנטים לתואר ראשון המקבלים מלגה חייבים לעשות פעילות חברתית תמורת המלגה.

סטודנטים חדשים (אשר התקבלו לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"א) רשאים להגיש בקשה מתאריך ההודעה על קבלתם לאוניברסיטה ועד 25/10/2020.

הגשת בק​שה מקוונת למלגה  »


מלגת פרח

מלגה בגובה 5,200 ₪ בתמורה ל-120 שעות התנדבות.

יש להירשם באתר פר"ח.


מלגת ידידים

מלגה בגובה עד 10,000 ₪ תמורת התנדבות 140 שעות.הרשמה באתר עמותת ידידים​ עד 31.10.2020.​


תכנית משכילה - ליווי אימהות יחידניות להשכלה גבוהה. לפרטים נא ליצור קשר עם דיקאנט הסטודנטים: הגב' רונית כהן 08-6304506​.


מלגת מפעל הפיס - מלגה בסך 10,000 ₪ לשנה למשך 3 שנות הלימוד לתואר ראשון, מיועדת לסטודנטים אשר טרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם.   טל': 08-6494558/48.


מלגת אימפקט - מלגה בסך 4000$ לשנה, למשך 3-4 שנים. מיועדת ללוחמים ותומכי לחימה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה,החל מתחילת חודש מרץ ועד לתאריך 31.5. לפרטים:  טל'. 03-6968855.


קרן הישג - חיילים משוחררים ששרתו כחיילים בודדים.  גובה המלגה 10,000 ₪ שנתי לטובת שכ"ל ו-1,500 ₪ חודשי במהלך כל השנה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה, החל מחודש מרץ ועד לתאריך 30/06. לפרטים:  טל': 03-7113100.

קרן גרוס - מיועדת לחיילים משוחררים ע"פ חוק אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי, עד 5 שנים מיום השחרור. גובה המלגה הינו 5000 ₪ תמורת 65 שעות. לפרטים ניתן לפנות במרכז צעירים אילת, הגב' עדי גור אריה: 08-6367583.

משרד החינוך – גובה מלגה לפי רמת זכאות 4,000-6,300. ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט. ההרשמה למלגה באמצעות טופס מקוון באתר משרד החינוך במהלך סמסטר ב'. לפרטים: טל': 08-6776032​.


​​מלגת יו"ר הכנסת - מלגה בסך 1,500 ₪ המיועדת לסטודנטים בעלי קשיים כלכליים או בעלי צרכים מיוחדים. פרטים במשכן הכנסת, הקריה, ירושלים.  טל': 02-6496432.


מינהל הסטודנטים של משרד הקליטה - מלגת שכר לימוד לתקופה של עד 3 שנות לימוד המיועדת לסטודנטים עולים. הגשה במהלך כל השנה. לפרטים: מחוז דרום טל': 08-6341621.

מלגה מטעם נעמ"ת ​– מלגה בגובה 2,000 ₪ מיועדת לסטודנטיות שנה ב' ואילך, חברות הסתדרות. הגשת הבקשה תתבצע  עד לחודש ינואר. טל' משרד אילת08-6371517: 08-6372131.

*רשימת מלגות על-פי ארצות מוצא – מומלץ לחפש באופן חופשי באתרי האינטרנט.​לפרטים והבהרות נוספות ניתן לפנות אל גב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@bgu.ac.il ​​


 מידע נוסף:


קריטריונים לקבלת מלגה מגבית קנדה 

מלגות ופרסים לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים

מקומות לביצוע פעילות חב' תמורת מלגת דיקנאט 2015.pdf


*תקנוני המלגות במלואן מפורסמים באתר אוניברסיטת בן-גוריון -דיקנאט הסטודנטים 

*יש לשלם את שכ"ל כפי שנדרש ע"י מדור חשבונות סטודנטים. המלגות מתקבלות לקראת סוף שנה"ל ובהתאם לעמידה בקריטריונים הדרושים.​