אוניברסיטת בן-גוריון באילת משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו.

להלן רשימת מקורות למלגות שונות אשר תסייע לך לממן את הוצאות שכר הלימוד 

ו/או הוצאות המחיה במהלך לימודיך: 

                

מלגת לימודים מלאה ללימודי התואר הראשון :

 


פר"חמלגת מגבית קנדהמלגת השלמה

 

גובה מל​גה בממוצע

5,200 ₪עד 2,500 ש"ח

עד 2,500 ₪

משלימה לגובה שכ"ל בסיסי

פעילות קהילתית4 שעות שבועיותאיןאין
קריטריוניםראיון קבלה

*פר"ח *שירות צבאי/לאומי

*העתקת הכתובת לאילת

*סיום התואר בקמפוס אילת (לא חל על מגמת הנדסה והתמחות בחשבונאות )

*זכאות לפר"ח +מגבית קנדה (חובה!)

*מערכת שעות מלאה ( 36 נק"ז)

*סטודנט מן המניין

*סיום התואר בקמפוס אילת (לא חל על מגמת הנדסה שנה א' והתמחות בחשבונאות)

מועד הגשת המלגהרישום החל מחודש אוג' באתר פר"ח במהלך סמסטר ב' ישלחו טפסי בקשה בדוא"לבמהלך סמסטר ב' ישלחו טפסי בקשה בדוא"ל
מועד קבלת המלגהפברואר, מאי, אוגוסטבמהלך חודש מאיברבעון האחרון ללימודים
אופן קבלת המלגההעברה בנקאיתהמחאה בנקאיתזיכוי בחשבון שכר הלימוד

 *תקנון המלגה המלאה במלואו מפורסם באתר אוניברסיטת בן-גוריון באילת-דיקנאט הסטודנטים 

*יש לשלם את שכ"ל כפי שנדרש ע"י מדור חשבונות סטודנטים. המלגות מתקבלות לקראת סוף שנה"ל ובהתאם לעמידה בקריטריונים הדרושים.​


מלגות נוספות:

                                                                                                                             

מלגת דיקן הסטודנטים

האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו. הסיוע ניתן באמצעות מלגה או הלוואה. 

הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה לסיוע ונקבעים על-פי הנחיות של ועדה ציבורית. לסטודנטים לתואר ראשון מלגות סיוע מטעם האוניברסיטה ובאמצעותה.מלגות לספורטאים מצטיינים מלגות לסטודנטים עם מוגבלויות פיזיות (מלגה ע"ש פנינה ושמעון קספו ז"ל). 

מלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית התנדבותית. סטודנטים לתואר ראשון המקבלים מלגה חייבים לעשות פעילות חברתית תמורת המלגה.


מועדי הגשת הבקשות למלגות: 


​לסטודנטים ותיקים – עד 31.07.19 


לסטודנטים חדשים – עד 31.8.19. סטודנטים שיתקבלו לאחר תאריך זה, יוכלו להגיש בקשה עד שבועיים מתאריך קבלתם.​


 הגשת בק​שה מקוונת למלגה  » 

                                                
מלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית התנדבותית       
פרטים נוספים וטפסי בקשה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה 


תכנית משכילה​ - ליווי אימהות יחידניות להשכלה גבוהה. לפרטים נא ליצור קשר עם דיקאנט הסטודנטים: הגב' רונית כהן 08-6304506

 

מלגת משרד הביטחון לסטודנטים שנה א' הלומדים בפריפריה

סטודנט אשר השתחרר משירות צבאי (חובה) או לאומי אשר טרם חלפו 5 שנים מיום שחרורו זכאי לקבל מלגת לימודים בגובה שכ"ל מלא ממשרד הביטחון. טל': 08-6494558/48

לתקנון המלא ניתן לפנות לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים

לבירורים נוספים ניתן לפנות לקרן לקליטת חיילים משוחררים בטל': 03-7776770 או לעדי גור אריה (מרכז צעירים) בטל: 08-6367583.

להגשת הבקשה למלגה, יש למלא את טופס ההתחייבות שנשלח בתחילת שנה"ל לדוא"ל של כלל הסטודנטים  ולמסור אותו במשרדה של רכזת דיקנאט הסטודנטים, רונית כהן.

המלגה תועבר ב-2-3 פעימות עד גובה שכר הלימוד ששולם ע"י הסטודנט.

בנוסף למלגה זו ניתן לקבל מלגות מגורמים פרטיים כגון: אימפקט, מפעל הפיס ופר"ח.

לא ניתן לקבל בנוסף את מלגת קרן גרוס, משרד החינוך או את המלגה המלאה של קמפוס אילת (מגבית קנדה+השלמה).


מלגת מפעל הפיס - מלגה בסך 10,000 ₪ לשנה למשך 3 שנות הלימוד לתואר ראשון, מיועדת לסטודנטים אשר טרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם.   טל': 08-6494558/48.


מלגת אימפקט - מלגה בסך 4000$ לשנה, למשך 3-4 שנים. מיועדת ללוחמים ותומכי לחימה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה,החל מתחילת חודש מרץ ועד לתאריך 31.5. לפרטים:  טל'. 03-6968855.


קרן הישג - חיילים משוחררים ששרתו כחיילים בודדים.  גובה המלגה 10,000 ₪ שנתי לטובת שכ"ל ו-1,500 ₪ חודשי במהלך כל השנה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה, החל מחודש מרץ ועד לתאריך 30/06. לפרטים:  טל': 03-7113100.


קרן גרוס - מיועדת לחיילים משוחררים ע"פ חוק אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי, עד 5 שנים מיום השחרור. גובה המלגה הינו 5000 ₪ תמורת 65 שעות. לפרטים ניתן לפנות במרכז צעירים אילת, הגב' עדי גור אריה: 08-6367583.


משרד החינוך – גובה מלגה לפי רמת זכאות 4,000-6,300. ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט. ההרשמה למלגה באמצעות טופס מקוון באתר משרד החינוך במהלך סמסטר ב'. לפרטים: טל': 08-6776032​  

מלגת פר"ח – פרוייקט פר"ח  מנהלת פר"ח דרום טל':  08-6461578/9. הרשמה מתבצעת דרך האתר.


מלגת יו"ר הכנסת - מלגה בסך 1,500 ₪ המיועדת לסטודנטים בעלי קשיים כלכליים או בעלי צרכים מיוחדים. פרטים במשכן הכנסת, הקריה, ירושלים.  טל': 02-6496432.


מינהל הסטודנטים של משרד הקליטה - מלגת שכר לימוד לתקופה של עד 3 שנות לימוד המיועדת לסטודנטים עולים. הגשה במהלך כל השנה. לפרטים: מחוז דרום טל': 08-6341621


מלגה מטעם נעמ"ת ​– מלגה בגובה 2,000 ₪ מיועדת לסטודנטיות שנה ב' ואילך, חברות הסתדרות. הגשת הבקשה תתבצע  עד לחודש ינואר. טל' משרד אילת08-6371517: 08-6372131


*רשימת מלגות על-פי ארצות מוצא – מומלץ לחפש באופן חופשי באתרי האינטרנט.​

קרנות מלגות לסטודנטים לפי עיר מוצא 

מלגות נוספות של רשם הקרנות​ 

בכל הקשור למלגות המיועדות לחיילים משוחררים ואינן מטעם האוניברסיטה, 

מומלץ לפנות לרכזת השכלה גבוהה במרכז צעירים אילת: הגב' עדי גור אריה 08-636758

hesegim.eilat@aluma.org.il​

או לאגף והקרן לחיילים משוחררים.

 

לפרטים והבהרות נוספות ניתן לפנות אל גב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@bgu.ac.il ​​


  מידע נוסף:


קריטריונים לקבלת מלגה מגבית קנדה 

מלגות ופרסים לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים

מקומות לביצוע פעילות חב' תמורת מלגת דיקנאט 2015.pdf

 

 ​


 ​