אוניברסיטת בן-גוריון באילת משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו.


למצגת הסבר והכוון של דיקאנט הסטודנטים לחצ/י כאן

להלן רשימת מקורות למלגות שונות אשר תסייע לך לממן את הוצאות שכר הלימוד ו/או הוצאות המחיה במהלך לימודיך:

מלגת משרד הביטחון לסטודנטים שנה א' על פי "חוק הפריפריה"

הזכאות למלגה הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.​​

  1. סכום המלגה לא יעלה על 10,198 ₪.
   *סכום המלגה יחושב על סמך קורסים הנלמדים ומשולמים לאוניברסיטת בן-גוריון בלבד.
  2. ניתן לבצע התנדבות בפר"ח ולקבל 5200 ₪ בנוסף למלגה.
  3. אין כפל מלגות (מלבד מלגת דיקן הסטודנטים).​
  4. תהליך הרישום למלגה יעשה במהלך סמסטר א' ע"י הודעה שתישלח לסטודנטים במייל מרונית כהן, רכזת דקנאט הסטודנטים של קמפוס אילת.​
  5. המלגה תועבר לחשבון הפיקדון האישי של הסטודנטים בין החודשים דצמבר-ינואר בשנת הלימודים העוקבת.​​
  6. לא נדרשת פעילות התנדבותית בתמורה למלגה.
  7. לתקנון המלא ניתן לפנות לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים​
  8. לבירורים נוספים ניתן לפנות לקרן לקליטת חיילים משוחררים בטל': 03-7776770.
 • מעבר לאתר הא​גף והקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון​

מלגת השלמה​ לתואר ראשון

 1. בתמורה להתנדבות בפר"ח, בהיקף של 120 שעות במהלך שנת הלימודים, יועברו 6,500₪ ב-3 פעימות לחשבון הבנק של הסטודנט/ית.
 2. שכר לימוד מלא ( עד 10,198 ₪).
 3. יתרת המלגה שתשלים לשכר הלימוד המלא תינתן ע"י פדרציית טורונטו ואוניברסיטת בן-גוריון באילת ותועבר לחשבון הבנק האישי או לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט/ית.​
 4. יש להירשם באתר פר"ח החל מ-1.9.​ 
 5. הטפסים למילוי הבקשה למלגה ישלחו במייל ע"י רכזת דקנאט הסטודנטים בתחילת סמסטר ב'.​
 6. אין כפל מלגות (מלבד מלגת דיקן הסטודנטים).​​

מלגה לתואר שני

 1. מלגה לתואר שני תינתן ע"י קרן אילת.
 2. לפרטים והגשת בקשה למלגה יש לפנות למרכז צעירים.

מלגת דיקן הסטודנטים

מלגות סיוע לסטודנטים לתואר ראשון על בסיס סוציו-אקונומי. האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו. הסיוע ניתן באמצעות מלגה או הלוואה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה לסיוע ונקבעים על-פי הנחיות של ועדה ציבורית.​ 

מחוייבת פעילות התנדבות בתמורה למלגה, מלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית התנדבותית. סטודנטים לתואר ראשון המקבלים מלגה חייבים לעשות פעילות חברתית תמורת המלגה.

ההרשמה למלגות דיקנאט לשנה"ל תשפ"ג 2022/23 תיפתח ב-1 במרץ 2022.

סטודנטים ותיקים רשאים להגיש בקשה עד לתאריך 30/09/2022.​ וסטודנטים חדשים (אשר התקבלו לאונ​יברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ג) רשאים להגיש בקשה מתאריך ההודעה על קבלתם לאוניברסיטה ועד 23/10/2022. ​​

הגשת בק​​שה מקוונת למלגה דיקן הסטודנטים  ​​»

 

מלגות דיקאנט מיוחדות | לסטודנטים חדשים הרשמה עד 15/8/2022

מלגת Schwarz

מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון, במקצועות ההנדסה, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא + מעונות + מלגת מחייה לאורך כל שנות הלימודים ועד 4 שנים.

מלגת Ros man

מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון, במקצועות ההנדסה והמדעים. שירות צבאי חובה, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא + מעונות + מלגת מחייה באותה שנה בה הגישו את הבקשה למלגה.

​מלגת BB K

מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא לאורך כל שנות לימודיהם בתואר ראשון.

 

מדור סיוע כלכלי יצור קשר עם הסטודנטים שימצאו מתאימים, לאחר מילוי טופס הבקשה המקוון.

הגשת בקשה מקוונת​ למלגות דיקאנט מיוחדות (מדפדפן Chrome בלבד) » 


​מלגת משרד החינוך לשנת תשפ"ב – מועד אחרון 15/3/2022

סטודנטיות, סטודנטים? אולי אתם זכאים למלגה!

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, לתלמידי מכינות קדם אקדמיות, לסטודנטים הלומדים במכללות להכשרת מורים ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי. גובה מלגה לפי רמת זכאות 4,000-6,300. ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט. ​לפרטים: טל': 08-6776032​.​

מועדי הרשמה לקבלת קוד וסיסמה ופתיחת המערכת

ההרשמה לקבלת קוד וסיסמה בלבד תתקיים מיום חמישי, ב' באדר א' תשפ"ב, 3 בפברואר 2022, עד יום שני, כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022.

ההרשמה להגשת בקשה לסיוע תתקיים מיום ראשון, י"ב באדר א' תשפ"ב, 13 בפברואר 2022, עד יום שלישי, י"ב באדר ב' תשפ"ב, 15 במרץ 2022.

לתשומת ליבכם:

·         המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמה הוא יום שני, כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022. 

·         המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע הוא יום שלישי, י"ב באדר ב' תשפ"ב, 15 במרץ 2022. 

הגשת בקשה למלגה:​

לרשותכם מערכת ניהול מאובטחת המאפשרת הרשמה מקוונת להגשת מועמדות לקבלת מלגה. 

לא יתקבלו שינויים שחלו לאחר סגירת המערכת להגשת בקשה למלגה. אם חלו שינויים במסגרת תקופת הגשת הבקשות הרגילה לקרן הסיוע ועד תאריך האחרון בתוך תקופה זו, ניתן להגיש ערעור, בצירוף אישורים המעידים כי השינויים חלו טרם סגירת המערכת להגשת בקשות!

למידע מלא והרשמה באתר משרד החינוך »

מלגת פרח מלגה בגובה 6,500 ₪ בתמורה ל-120 שעות התנדבות. יש להירשם באתר פר"ח   >> למעבר לאתר​


מלגת ידידים מלגה בגובה עד 10,000 ₪ תמורת התנדבות 140 שעות.הרשמה באתר עמותת ידידים​ עד 31.10.2020.​


תכנית משכילה ליווי אימהות יחידניות להשכלה גבוהה. לפרטים נא ליצור קשר עם דיקאנט הסטודנטים: הגב' רונית כהן 08-6304506​. >> למעבר לפרטי התכנית

מלגת מפעל הפיס מלגה בסך 10,000 ₪ לשנה למשך 3 שנות הלימוד לתואר ראשון, מיועדת לסטודנטים אשר טרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם.   טל': 08-6494558/48.


מלגת IMPACT המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי. גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.

ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום לאונ') החל מ​ה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.

פרטים מלאים בפרסום​

לפרטים: אתר IMPACT​ טל. 03-9698855.


קרן הישג  - חיילים משוחררים ששרתו כחיילים בודדים.  גובה המלגה 10,000 ₪ שנתי לטובת שכ"ל ו-1,500 ₪ חודשי במהלך כל השנה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה, החל מחודש מרץ ועד לתאריך 30/06. לפרטים:  טל': 03-7113100.

קרן גרוס - מיועדת לחיילים משוחררים ע"פ חוק אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי, עד 5 שנים מיום השחרור. גובה המלגה הינו 5000 ₪ תמורת 65 שעות. לפרטים ניתן לפנות במרכז צעירים אילת, הגב' עדי גור אריה: 08-6367583.

קרן זאביק - מיועדת לתלמידי תואר ראשון ושני ליוצאי סיירת צנחנים. כל סטודנט משנה ראשונה ומעלה המתחיל או התחיל את לימודיו, לא יאוחר משלוש שנים מאז שהשתחרר מצה"ל, הן משירות סדיר והן משירות קבע רשאי להגיש. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: www.zevik.org.il​.


​​מלגת יו"ר הכנסת - מלגה בסך 1,500 ₪ המיועדת לסטודנטים בעלי קשיים כלכליים או בעלי צרכים מיוחדים.

פרטים במשכן הכנסת, הקריה, ירושלים.  טל': 02-6496432.


מינהל הסטודנטים של משרד הקליטה - מלגת שכר לימוד לתקופה של עד 3 שנות לימוד המיועדת לסטודנטים עולים. הגשה במהלך כל השנה. לפרטים: מחוז דרום טל': 08-6341621.

מלגה מטעם נעמ"ת ​- מלגה בגובה 2,000 ₪ מיועדת לסטודנטיות שנה ב' ואילך, חברות הסתדרות. הגשת הבקשה תתבצע  עד לחודש ינואר. טל' משרד אילת08-6371517: 08-6372131.

*רשימת מלגות על-פי ארצות מוצא - מומלץ לחפש באופן חופשי באתרי האינטרנט.


​לפרטים והבהרות נוספות ניתן לפנות אל גב' רונית כהן, רכזת דיקאנט הסטודנטים.

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@bgu.ac.il ​​

מידע נוסף:

*תקנוני המלגות במלואן מפורסמים באתר אוניברסיטת בן-גוריון -דיקנאט הסטודנטים 

*יש לשלם את שכ"ל כפי שנדרש ע"י מדור חשבונות סטודנטים. המלגות מתקבלות לקראת סוף שנה"ל ובהתאם לעמידה בקריטריונים הדרושים.​