!ההרשמה בעיצומה
​תכנית מקדימה ה​מהווה חלופה לתעודת הבגרות


אף פעם לא מאו​חר להתחיל ללמוד...

מכינת 30+ מהווה חלופה לתעודת הבגרות, מקנה כלים ללמידה אקדמית והיא אחד מתנאי הקבלה לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון באילת למי שעברו את גיל 30 ואינם זכאים לתעודת בגרות.​


תאריך פתיחה | 23.10.22

משך התכנית | סימסטר אחד (4.5 חודשים)

​מתווה הקורס | לימודי ערב למעט קורס "אוריינות אקדמית"- שיתקיים פעם בשבוע מ-8.00-10.30.
עלות | 6000 ₪ , לפי הפירוט הבא:

דמי רישום: 419 ₪

דמי אבטחה: 277 ₪.

שכ"ל: 5500 ₪.

תנאי קבלה | אישור על סיום 12 שנות לימוד. ​תכנית הלימודים

אנגלית אקדמית לפי סיווג אישי
4-8  שעות שבועיות

אשנב למתמטיקה
2 שעות שבועיות

הכרת המחשב
2 שעות שבועיות

משטר מדינת ישראל
2 שעות שבועיות

אוריינות אקדמית
3 שעות שבועיות


סיווג אנגלית

סיווג אנגלית ייקבע באופן אישי לכל סטודנט, בהתאם לציון מבחן אמי"ר /אמיר"ם / פסיכומטרי .​להלן חלוקה לרמות עפ”י ציון הבחינה
​​


שם הרמה
אמי”ר
פסיכומטרי / אמיר”ם
פטור
234+
134+

מתקדמים ב
​220-233
120-133
מתקדמים א
200-219
​100-119
בסיסי
185-199
​85-99

טרום בסיסי ב
170-184
​70-84
טרום בסיס​​י א’​
150-169
​50-69

*קבלה ללימודים אקדמיים לתואר ראשון, מותנית בסיווג אנגלית בציון 85 ומעלה. לפיכך, סטודנט המסווג ברמת טרום בסיסי א', יחויב להשלים קורס נוסף-  טרום בסיסי ב', טרם קבלתו ללימודים האקדמיים או להיבחן במבחן אמיר או אמיר"ם עם ציון של 85 ומעלה בתום המכינה.


מבחני סיום

קיימת חובת מעבר בחינה בציון  56 ומעלה.

מועד ב' – כלל הסטודנטים זכאים לגשת לבחינה במועד ב'.

הציון שייחשב הוא האחרון, גם אם הוא נמוך מהציון הראשון.

סיום המכינה בממוצע ציונים 75 ומעלה, בנוסף לעמידה בדרישות אנגלית,  מהווה עמידה בתנאי קבלה ללימודים אקדמיים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון באילת.

 

תשלום ותנאי ביטול

ניתן לשלם עבור המכינה  במגוון אמצעי תשלום, במשרדי הנהלת חשבונות.

לתיאום : 08-6304537.

ניתן לבטל הרשמה למכינה, עד שבוע מתחילת הלימודים, בניכוי דמי רישום ואבטחה.

לאחר מכן, לא יתאפשר ביטול ולא יינתן החזר כספי​.


מידע שימושי​

צרו קשר

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל צוות המכינה: Pre-eilat@bgu.ac.il , טלפון: 08-6304550


לפרטים בנושא הלימודים האקדמיים ניתן לפנות למוקד מידע:  08-6304518/9,  eilat@bgu.ac.il

 

להתראות באוניברסיטה,

צוות המכינה

​​