​​​​​דיקנאט הסטודנטים - מאגר טפסים
דיקן הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים.
תוכלו למצוא כאן את המידע הדרוש לסיוע בבעיותיכם וכן טפסים לפניה בכל הנושאים.
למצגת הסבר והכוון של דיקאנט הסטודנטים לחצ/י ​כאן
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לרכזת דיקנאט הסטודנטים-

גב' רונית כהן, בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל : ronitco@bgu.ac.il ​​ 

מלגות

סוג
  
שם
  
טופס בקשה למלגת השלמה תשפד.pdfטופס בקשה למלגת השלמה תשפד
טופס ויתור סודיות.pdfטופס ויתור סודיות
תכנית משכילה 2020.pdfתכנית משכילה 2020

טפסים לחונכות

סוג
  
שם
  
טופס הרשמה לחונכות.pdfטופס הרשמה לחונכות
דוח סיכום חונכות.pdfדוח סיכום חונכות

בקשה לייעוץ

סוג
  
שם
  
העברת פרטי כרטיס אשראי.pdfהעברת פרטי כרטיס אשראי
טופס פניה והתחייבות לשירות פסיכולוגי.pdfטופס פניה והתחייבות לשירות פסיכולוגי
טופס בקשה להמשך טיפול בשירות פסיכולוגי.pdfטופס בקשה להמשך טיפול בשירות פסיכולוגי

טפסי הכרה בלקות למידה

סוג
  
שם
  
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מאגר טפסים דיקנאט הסטודנטים".

שונות

סוג
  
שם
  
פניה להכרה במגבלה רפואית.pdfפניה להכרה במגבלה רפואית
דף נוכחות - פעילות חברתית.pdfדף נוכחות - פעילות חברתית