סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.

סטודנטים ששרתו במילואים 10 ימים ומעלה ברציפות, זכאים ל-4 שעורי עזר עבור כל שבוע מילואים או לכרטיסי צילום בהיקף של 50 צילומים ליום לימודים, למעט חופשות או סופי שבוע.

שירות במילואים מ- 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית לצורך קבלת מלגה באוניברסיטה.

​שירות מילואים של 14 ימים ומעלה במהלך שנת הלימודים האקדמית ובתנאי שיהיו לפחות 5 ימים ברצף – מזכים ב-2 נק"ז קורס כללי.


את הזכאויות ניתן לממש באמצעות פניה לדקנאט הסטודנטים בקמפוס אילת

להורדת טופס בקשה לוולת"ם​

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל :ronitco@bgu.ac.il

 

 ​