​​סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לקבל 50 צילומים עבור כל יום שבו נעדר מהלימודים. 

סטודנט לאחר שירות מילואים של 10 ימים ומעלה זכאי לקבל מדיקנאט הסטודנטים שיעורי עזר.להורדת טופס בקשה לוולת"ם​

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים הגב' רונית כהן

בטלפון: 08-6304506;  דוא"ל :ronitco@bgu.ac.il

 

 ​