​הפקולטה למדעי הנדסה

מטרת התכנית
התוכנית מאפשרת לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע להוכיח את יכולתם, במידה ויעמדו ברמה הנדרשת בסיום שנת לימודים אחת, יוכלו להמשיך את לימודיהם במחלקות השונות בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן-גוריון בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע.

מבנה הלימודים
שני הסמסטרים הנלמדים באילת מיועדים להקניית ידע בסיסי במדעים, במיוחד במתמטיקה, פיסיקה ותכנות. הקורסים הנלמדים מהווים את המכנה המשותף הרחב ביותר לכל 12 מחלקות הפקולטה להנדסה, ומאפשרים גמישות מקסימלית בבחירת המחלקה אליה רוצה הסטודנט להתקבל בשנה העוקבת. הקורסים הנלמדים בקמפוס אילת כוללים:  חדו"א, אלגברה ליניארית, פיסיקה, משוואות דיפרנציאליות, תכנות ועוד

בסיום השנה, הסטודנטים ימשיכו את לימודי התואר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המעבר לשנה ב' בקמפוס באר שבע נקבע בהתאם להישגי הסטודנט בסיום סמסטר ב' ובהתאם למכסה שנקבעה לכל מחלקה. כל מחלקה בהנדסה מציבה ספי מעבר, בהם הסטודנט צריך לעמוד בסיום לימודי הנדסה שנה א' (לחצו למעבר לדף ספי המעבר).

מכיוון שתוכנית הלימודים היא בעלת מכנה משותף לכל מחלקות הפקולטה להנדסה, עם הקבלה למחלקה מסוימת, ומעבר להמשך לימודים בקמפוס באר שבע, יחסרו לסטודנט מספר קורסים ייחודיים לאותה מחלקה, אשר לא נלמדו במשך הלימודים באילת. רשימה מפורטת של הקורסים החסרים בכל מחלקה מופיעה בתכנית הלימודים- שם גם מופיעים הקורסים אותם מחייבת כל מחלקה ללמוד, על מנת להתקבל אליה, ובתנאי שעמד הסטודנט בממוצע הסף המינימלי.

לאחר סיום סמסטר ב', והודעת קבלה לאחת המחלקות, יוכל הסטודנט ללמוד חלק מהקורסים החסרים לאותה מחלקה במסגרת סמסטר קיץ בבאר שבע, במידה והקורס מוצע בסמסטר קיץ. אם מתאפשר הדבר, מנגנון זה יכול לצמצם את רשי מת הקורסים החסרים לסטודנטים שמצטרפים לאותה מחלקה מקמפוס אילת.

    ​​לצפייה בחתכי הקבלה המעודכנים לקמפוס אילת - 
    ל​חצו כאן


*אנו ממליצים למועמדים ומועמדות להם ציון פסיכומטרי בין 500 ל-550 להירשם ללימודים באפיק המעבר, ומעמדם ייבחן על ידי ראש התוכנית פרופ' מיכאל סגל.
*מועמדים שיסיימו את לימודיהם בהנדסה שנה א' באילת יהיו מחויבים בקורסי קיץ בבאר שבע- בהתאם למחלקה שאליה הם עוברים ובהתאם לקורסים שקמפוס ב"ש יחליט לפתוח (הרשימה תתפרסם בהמשך), לקורסים אלו אין השפעה על ממוצע המעבר אליו תדרשו בסוף השנה.

לקבלת מידע נוסף:
מוקד מידע: 08-6304518/9
דוא"ל: eilat@bgu.ac.il
​​
רכזת לענייני סטודנטים:
הגב' עדי ברן 08-6304507
דוא"ל: baranad@bgu.ac.il