​תוכניות לימודים משנים קודמות

תכניות פסיכולוגיה, מדעי התנהגות ועו"ס

סוג
  
שם
  
psychology2019.pdfpsychology2019
חטיבת מדעי ההתנהגות תשעה.pdfחטיבת מדעי ההתנהגות תשעה
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעה.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעה
מדעי התנהגות דו מחלקתי.pdfמדעי התנהגות דו מחלקתי
סוציולוגיה אנתרופולוגיה.pdfסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סוציולוגיה אנתרופלוגיה תשעה.pdfסוציולוגיה אנתרופלוגיה תשעה
פסיכולוגיה תשעה.pdfפסיכולוגיה תשעה
שנתון תואר ראשון-מדעי ההתנהגות-תשעה.pdfשנתון תואר ראשון-מדעי ההתנהגות-תשעה
תוכנית הסבה בעבודה סוציאלית תשעה.pdfתוכנית הסבה בעבודה סוציאלית תשעה
תוכנית לימודים הסבה לעבודה סוציאלית תשעג.pdfתוכנית לימודים הסבה לעבודה סוציאלית תשעג
תוכנית לימודים מדעי התנהגות 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי התנהגות 2013
תוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעג.pdfתוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעג
תוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעד- קמפוס אילת.pdfתוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעד- קמפוס אילת
תוכנית לימודים עוס  אילת תשעה.pdfתוכנית לימודים עוס אילת תשעה
תוכנית לימודים פסיכולוגיה 2013.pdfתוכנית לימודים פסיכולוגיה 2013
תכנית לימודים עוס תשעו .pdfתכנית לימודים עוס תשעו
תכנית לימודים עוס תשעז.pdfתכנית לימודים עוס תשעז
תכנית לימודים פסיכולוגיה דו תשעד.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה דו תשעד
תכנית לימודים תשעח עוס.pdfתכנית לימודים תשעח עוס
תכנית מדעי ההתנהגות חד תשעד.pdfתכנית מדעי ההתנהגות חד תשעד

תכניות הנדסה שנה א'

סוג
  
שם
  
engineer prog .pdfengineer prog
הנדסה שנה א תשעו.pdfהנדסה שנה א תשעו
הנדסה שנה א תשעז.pdfהנדסה שנה א תשעז
ספי מעבר לשנה ב בבאר שבע.pdfספי מעבר לשנה ב בבאר שבע
תוכנית הנדסה שנה א - אילת תשעד.pdfתוכנית הנדסה שנה א - אילת תשעד
תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעג.pdfתוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעג
תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעה- 2014.pdfתוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעה- 2014
תוכנית מעבר - אילת תשעה.pdfתוכנית מעבר - אילת תשעה
תוכנית מעבר - אילת תשעו .pdfתוכנית מעבר - אילת תשעו
תוכנית מעבר מלימודי הנדסה שנה א באילת תשעג.pdfתוכנית מעבר מלימודי הנדסה שנה א באילת תשעג
תכנית מעברים מונגשת תשפ.pdfתכנית מעברים מונגשת תשפ

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סוג
  
שם
  
המחלקה ללימודי המזרח התיכון.pdfהמחלקה ללימודי המזרח התיכון
מדעי הרוח תשעב.pdfמדעי הרוח תשעב
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעח.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעח
רב תחומי מדעי החברה תשעז.pdfרב תחומי מדעי החברה תשעז
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעה.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעה
תוכנית לימודים מדעי החברה 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי החברה 2013
תוכנית לימודים מדעי החיים 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי החיים 2013
תוכנית לימודים מדעי הרוח 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי הרוח 2013
תוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי החברה  - תשעד.pdfתוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי החברה - תשעד
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח .pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח
תוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי הרוח  - תשעד.pdfתוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי הרוח - תשעד
תוכנית לימודים מזרח תיכון.pdfתוכנית לימודים מזרח תיכון
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעו.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעו
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעו.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעו
מדעי החברה תשעז.pdfמדעי החברה תשעז
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעז.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעז
מזרח תיכון תשעז.pdfמזרח תיכון תשעז
המחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה.pdfהמחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעז.pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעז
תכנית לימודים מדעי הרוח תשפ.pdfתכנית לימודים מדעי הרוח תשפ
תכנית לימודים מדעי החברה תשפ.pdfתכנית לימודים מדעי החברה תשפ

תוכניות לימודים תואר שני

סוג
  
שם
  
social_work_MA.pdfsocial_work_MA
תואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים תשעה.pdfתואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים תשעה
תואר שני בהוראת המתמטיקה תשעה.pdfתואר שני בהוראת המתמטיקה תשעה
תואר שני בייעוץ חינוכי.pdfתואר שני בייעוץ חינוכי
תואר שני במזרח תיכון תשעה.pdfתואר שני במזרח תיכון תשעה
תואר שני במזרח תיכון תשעו.pdfתואר שני במזרח תיכון תשעו
תואר שני במנהל עסקים תשעו.pdfתואר שני במנהל עסקים תשעו
תואר שני במקרא תשעו.pdfתואר שני במקרא תשעו
תואר שני במקרא תשעז.pdfתואר שני במקרא תשעז
תואר שני במקרא תשעח.pdfתואר שני במקרא תשעח
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעה.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעה
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעו.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעו
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעז.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעז
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעח (1).pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעח (1)
תואר שני מזרח תיכון תשעח.pdfתואר שני מזרח תיכון תשעח
תואר שני מזרח תיכון תשעט.pdfתואר שני מזרח תיכון תשעט
תואר שני מנהל עסקים תשעז.pdfתואר שני מנהל עסקים תשעז
תוכנית לימודים מנהל ומדיניות ציבורית תשעז.pdfתוכנית לימודים מנהל ומדיניות ציבורית תשעז
תוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעד.pdfתוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעד
תוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה.pdfתוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה
תוכנית לימודים תואר שני במנהל חברה ומדיניות החינוך 2013.pdfתוכנית לימודים תואר שני במנהל חברה ומדיניות החינוך 2013
תוכנית לימודים תואר שני מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה.pdfתוכנית לימודים תואר שני מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה
תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעה.pdfתכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעה
תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעו.pdfתכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעו
תכנית לימודים לתואר שני עוס תשעה .pdfתכנית לימודים לתואר שני עוס תשעה
תכנית לימודים לתואר שני עוס תשעו .pdfתכנית לימודים לתואר שני עוס תשעו
תכנית לימודים תשעח תואר שני עוס.pdfתכנית לימודים תשעח תואר שני עוס

תכניות לימודים בכלכלה

סוג
  
שם
  
כלכלה תשעא.pdfכלכלה תשעא
כלכלה תשעב.pdfכלכלה תשעב
כלכלה תשעד.pdfכלכלה תשעד
תוכנית לימודים כלכלה 2013.pdfתוכנית לימודים כלכלה 2013
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעז  .pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעז
תוכנית לימודים כלכלה תשעה.pdfתוכנית לימודים כלכלה תשעה

הפקולטה לניהול

סוג
  
שם
  
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעא.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעא
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעב.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעב
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעג.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעג
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעא.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעא
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעב.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעב
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעג.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעג
שנתון תשעד ניהול אילת.pdfשנתון תשעד ניהול אילת
שנתון תשעד ניהול מלונאות ותיירות אילת.pdfשנתון תשעד ניהול מלונאות ותיירות אילת
שנתון תשעה ניהול מלונאות ותיירות אילת.pdfשנתון תשעה ניהול מלונאות ותיירות אילת
שנתון תשעה ניהול אילת.pdfשנתון תשעה ניהול אילת
ניהול - שנתון תשעז אילת.pdfניהול - שנתון תשעז אילת
ניהול מלונאות ותיירות תשעז - .pdfניהול מלונאות ותיירות תשעז -
ניהול מלונאות ותיירות תשפ.pdfניהול מלונאות ותיירות תשפ
ניהול תשפ.pdfניהול תשפ