​​​​תכניות לימוד לשנת תשפ"ד - תואר שני

  
  
  
  
Master's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSFD_27.4.23.pdf
  
10/05/2023 15:22עומרי אילון
Master's_Degree_Conflict_Management_Curriculum_TSFD_20.04.23.pdf
  
20/04/2023 11:55עומרי אילון
Master's_Degree_Health_Systems_Management_Curriculum_TSFD_19.04.23.pdf
  
26/04/2023 11:43עומרי אילון
Master's_Degree_Hospitality_Hotel_And_Tourism_Management_Curriculum_TSFD_12.07.23.pdf
  
12/07/2023 11:59עומרי אילון
Master's_Degree_Management_and_Public_Policy_Curriculum_TSFD_27.06.23.pdf
  
27/06/2023 14:36עומרי אילון
Master's_Degree_Social_Sciences_Curriculum_TSFD_02.04.23.pdf
  
27/04/2023 20:58עומרי אילון

​​​​תכניות לימוד לשנת תשפ"ג - תואר ראשון

  
  
  
6.12.22_Curriculum_Social_Work_BSW_TSFG.pdfתכנית לימודים תשפג עבודה סוציאלית בשנתיים תשפג6.12.22_Curriculum_Social_Work_BSW_TSFG
Conditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFG.pdfתנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א קמפוס אילת לפקולטה להנדסה (ללומדים בתשפ"ג)Conditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFG
Engineering_Transition_Curriculum_TSFG.pdfתכני​ת​​ לימודים​ הנד​סה שנה א​​' ​לתשפ"גEngineering_Transition_Curriculum_TSFG
Humanities_Curriculum_TSFG_27.07.22.pdfתכנית לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשפ"גHumanities_Curriculum_TSFG_27.07.22
Information_for_first_year_engineering_TSFG.pdfמידע למתקבלים להנדסה שנה א' לתשפ"גInformation_for_first_year_engineering_TSFG
Management_Curriculum_TSFG_14.09.22.pdfתכנית לימודים ניהול תשפ"גManagement_Curriculum_TSFG_14.09.22
Psychology_Curriculum_TSFG_28.09.22.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ"גPsychology_Curriculum_TSFG_28.09.22
Social_Science_TSFG_30.06.2022.pdfתכנית לימודים רב תחומיים מדעי החברה תשפ"גSocial_Science_TSFG_30.06.2022

​​​​תכניות לימוד לשנת תשפ"ג - תואר שני​

  
  
  
Master's_Degree_Health_Systems_Management_Curriculum_TSFG_12.02.23.pdfתכנית לימודים לתואר שני ניהול מערכות בריאות תשפ"גMaster's_Degree_Health_Systems_Management_Curriculum_TSFG_12.02.23
Master's_Degree_Organizational_Sociology_Curriculum_TSPG.pdfתכנית לימודים לתואר שני סוציולוגיה ארגונית תשפ"גMaster's_Degree_Organizational_Sociology_Curriculum_TSPG
Master's_Degree_Social_Sciences_Curriculum_TSFG_04.04.22.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשפ"גMaster's_Degree_Social_Sciences_Curriculum_TSFG_04.04.22
Master's_Degree_Tourism_And_Hospitality_Management_Curriculum_TSPG_29.12.22.pdfתוכנית לימודים לתואר שני בניהול מלונאות ותיירות תשפ"גMaster's_Degree_Tourism_And_Hospitality_Management_Curriculum_TSPG_29.12.22

​​​תכניות לימוד לשנת תשפ"ב - תואר ראשון

  
  
  
Art_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים בתולדות האמנות ותרבות חזותית תשפ"בArt_Curriculum_TSFB
Conditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFB.pdfתנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א בקמפוס אילת לפקולטה להנדסה ללומדים בתשפ"בConditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFB
Engineering_Transition_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים הנדסה שנה א' תשפ"בEngineering_Transition_Curriculum_TSFB
Humanities_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשפ"בHumanities_Curriculum_TSFB
Information_for_first_year_engineering_TSFB.pdfמידע למתקבלים להנדסה שנה א' לתשפ"בInformation_for_first_year_engineering_TSFB
Management_Curriculum_TSFB_14.09.22.pdfתכנית לימודים ניהול תשפ"בManagement_Curriculum_TSFB_14.09.22
Psychology_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ"בPsychology_Curriculum_TSFB
Social_Science_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים רב תחומיים מדעי החברה תשפ"בSocial_Science_Curriculum_TSFB

​​​תכניות לימוד לשנת תשפ"ב - תואר שני

  
  
  
Master's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים תואר שני מנהל עסקים תשפ"בMaster's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSFB
Master's_Degree_Health_Systems_Management_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים תואר שני ניהול מערכות בריאות תשפ"בMaster's_Degree_Health_Systems_Management_Curriculum_TSFB
Master's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSFB.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשפ"בMaster's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSFB

​​תכניות לימוד לשנת תשפ"א - תואר ראשון

  
  
  
Art_Curriculum_TSFA_16.06.20.pdfתכנית לימודים בתולדות האמנות ותרבות חזותית תשפ"אArt_Curriculum_TSFA_16.06.20
Conditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFA.pdfתנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א בקמפוס אילת לפקולטה להנדסה ללומדים בתשפ"אConditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSFA
Engineering_Transition_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים הנדסה שנה א' תשפ"אEngineering_Transition_Curriculum_TSFA
Hospitality_Management_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים ניהול מלונאות ותיירות תשפ"אHospitality_Management_Curriculum_TSFA
Humanities_Curriculum_TSFA_15.07.2020.pdfתכנית לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשפ"אHumanities_Curriculum_TSFA_15.07.2020
Information_for_first_year_engineering_TSFA.pdfמידע למתקבלים להנדסה שנה א' לתשפ"אInformation_for_first_year_engineering_TSFA
Management_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים ניהול תשפ"אManagement_Curriculum_TSFA
Psychology_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ"אPsychology_Curriculum_TSFA
Social_Science_Curriculum_TSFA_29.07.20.pdfתכנית לימודים רב תחומיים מדעי החברה תשפ"אSocial_Science_Curriculum_TSFA_29.07.20
Social_Work_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים עבודה סוציאלית תשפ"אSocial_Work_Curriculum_TSFA

​תכניות לימוד לשנת תשפ"א - תואר שני

  
  
  
Master's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSFA_3.6.20.pdfתכנית לימודים תואר שני מנהל עסקים תשפ"אMaster's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSFA_3.6.20
Master's_Degree_Conflict_Management_Curriculum_TSFA_3.6.20.pdfתכנית לימודים תואר שני ניהול וישוב סכסוכים תשפ"אMaster's_Degree_Conflict_Management_Curriculum_TSFA_3.6.20
Master's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSFA.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשפ"אMaster's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSFA

​תכניות לימוד לשנת תש"פ - תואר ראשון

  
  
  
Art_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים בתולדות האמנות ותרבות חזותית תש"פ
  
Conditions_for_moving_to_Beer_Sheva_Engineering_TSF.pdfתנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א בקמפוס אילת לפקולטה להנדסה ללומדים בתש"פ
  
Engineering_Transition_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים הנדסה שנה א' תש"פ
  
Hospitality_Management_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים ניהול מלונאות ותיירות תש"פ
  
Humanities_Curriculum_TSF_26.11.19.pdfתכנית לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תש"פ
  
Information_for_first_year_engineering_TSF.pdfמידע למתקבלים להנדסה שנה א' לתש"פ
  
Management_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים ניהול תש"פ
  
Psychology_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תש"פ
  
Social_Science_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים רב תחומיים מדעי החברה תש"פ
  

​תכניות לימוד לשנת תש"פ - תואר שני 

  
  
  
Master's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים תואר שני מנהל עסקים תש"פMaster's_Degree_Business_Administration_Curriculum_TSF
Master's_Degree_Conflict_Management_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים תואר שני ניהול ויישוב סכסוכים תש"פMaster's_Degree_Conflict_Management_Curriculum_TSF
Master's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSF.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תש"פMaster's_Degree_Social_Work_Curriculum_TSF

תכניות לימוד תשפ"א

סוג
  
שם
  
כותרת
  
שנתון תשפא - ניהול מלונאות ותיירות.pdfשנתון תשפא - ניהול מלונאות ותיירות
שנתון תשפא - ניהול.pdfשנתון תשפא - ניהול
Public_Policy_Curriculum_3.6.20.pdfPublic_Policy_Curriculum_3.6.20תכנית לימודים תואר שני מנהל ומדיניות ציבורית תשפ"א

תכניות פסיכולוגיה, מדעי התנהגות ועו"ס

סוג
  
שם
  
כותרת
  
hasaba2019.pdfhasaba2019תכנית לימודים הסבה לעו"ס תש"פ
Psychology curriculum - Tsfb.pdfPsychology curriculum - Tsfbתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ"ב
psychology2019.pdfpsychology2019תכנית לימודים לשנת תש"פ
Social_Work_Curriculum_7.6.20.pdfSocial_Work_Curriculum_7.6.20תכנית לימודים עבודה סוציאלית תשפ"א
הסבה לעבודה סוציאלית תשעט.pdfהסבה לעבודה סוציאלית תשעט
הסבה לעוס תשעח.pdfהסבה לעוס תשעח
חוזר רישום לקורסים לסמסטר א תשעח - לסטודנטים חדשים.pdfחוזר רישום לקורסים לסמסטר א תשעח - לסטודנטים חדשים
חטיבת מדעי ההתנהגות תשעה.pdfחטיבת מדעי ההתנהגות תשעה
יום אוריינטציה-תשעח.pptיום אוריינטציה-תשעחמצגת של PowerPoint
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעה.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעה
מדעי התנהגות דו מחלקתי.pdfמדעי התנהגות דו מחלקתי
סוציולוגיה אנתרופולוגיה.pdfסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סוציולוגיה אנתרופלוגיה תשעה.pdfסוציולוגיה אנתרופלוגיה תשעה
עוס תשעח.pdfעוס תשעח
עוס תשעט.PDFעוס תשעט
פסיכולוגיה -תוכנית לימודים תשעו.pdfפסיכולוגיה -תוכנית לימודים תשעו
פסיכולוגיה -תוכנית לימודים תשעח.pdfפסיכולוגיה -תוכנית לימודים תשעח
פסיכולוגיה תשעה.pdfפסיכולוגיה תשעה
שנתון תואר ראשון-מדעי ההתנהגות-תשעה.pdfשנתון תואר ראשון-מדעי ההתנהגות-תשעה
תוכנית הסבה בעבודה סוציאלית תשעה.pdfתוכנית הסבה בעבודה סוציאלית תשעה
תוכנית לימודים הסבה לעבודה סוציאלית תשעג.pdfתוכנית לימודים הסבה לעבודה סוציאלית תשעג
תוכנית לימודים מדעי התנהגות 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי התנהגות 2013
תוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעג.pdfתוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעג
תוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעד- קמפוס אילת.pdfתוכנית לימודים עבודה סוציאלית תשעד- קמפוס אילת
תוכנית לימודים עוס  אילת תשעה.pdfתוכנית לימודים עוס אילת תשעה
תוכנית לימודים פסיכולוגיה 2013.pdfתוכנית לימודים פסיכולוגיה 2013
תכנית לימודים  מנהל חברה ומדיניות החינוך תשפ.pdfתכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך תשפ
תכנית לימודים הסבה לעוס תשפ.pdfתכנית לימודים הסבה לעוס תשפ
תכנית לימודים עוס תשעו .pdfתכנית לימודים עוס תשעו
תכנית לימודים עוס תשעז.pdfתכנית לימודים עוס תשעז
תכנית לימודים פסיכולוגיה דו תשעד.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה דו תשעד
תכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפ
תכנית לימודים פסיכולוגיה תשפא.pdfתכנית לימודים פסיכולוגיה תשפא
תכנית לימודים תשעח עוס.pdfתכנית לימודים תשעח עוס
תכנית מדעי ההתנהגות חד תשעד.pdfתכנית מדעי ההתנהגות חד תשעד

תכניות הנדסה שנה א'

סוג
  
שם
  
כותרת
  
11.10 -תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעו סופי.pdf11.10 -תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעו סופי
andasa2019.pdfandasa2019תכנית לימודים תשפ
Conditions for moving to Beer Sheva Engineering - Tsfb.pdfConditions for moving to Beer Sheva Engineering - Tsfbתנאי המעבר לתלמידי הנדסה שנה א קמפוס אילת לפקולטה למדע ההנדסה באוניברסיטת בן-גוריון לשנה לתשפג (ללומדים הנדסה שנה א בתשפ ב)
engineer prog .pdfengineer prog
Engineering_curriculum_tashapa.pdfEngineering_curriculum_tashapaתכנית לימוד הנדסה שנה א' תשפ"א
Engineering_Transition_Curriculum - Tsfb.pdfEngineering_Transition_Curriculum - Tsfbתכני​ת​​ מ​עבר​ הנד​סה שנה א​​' ​​​תשפ"ג
engn-prog.pdfengn-prog
הנדסה לאתר תשעח.pdfהנדסה לאתר תשעח
הנדסה שנה א- תכנית מעבר תשפ.pdfהנדסה שנה א- תכנית מעבר תשפ
הנדסה שנה א תשעו.pdfהנדסה שנה א תשעו
הנדסה שנה א תשעז.pdfהנדסה שנה א תשעז
מידע למועמדים לתלמידי הנדסה שנה א תשפ.pdfמידע למועמדים לתלמידי הנדסה שנה א תשפ
מידע למועמדים לתלמידי הנדסה שנה א.pdfמידע למועמדים לתלמידי הנדסה שנה א
מכתב למועמדים לשנת הלימודים תשפא.pdfמכתב למועמדים לשנת הלימודים תשפא
מכתב למועמדים לשנת הלימודים תשפב.pdfמכתב למועמדים לשנת הלימודים תשפב
ספי מעבר לבאר  שבע תשעט.pdfספי מעבר לבאר שבע תשעט
ספי מעבר לשנה ב בבאר שבע.pdfספי מעבר לשנה ב בבאר שבעספי מעבר לשנה ב בבאר שבע
ספי מעבר מקפוס אילת לבאר שבע תשפ.pdfספי מעבר מקפוס אילת לבאר שבע תשפ
ספי מעבר מקפוס אילת לבאר שבע.pdfספי מעבר מקפוס אילת לבאר שבע
פרופ' הבא- תכנית מעבר.pdfפרופ' הבא- תכנית מעבר
תוכנית הנדסה שנה א - אילת תשעד.pdfתוכנית הנדסה שנה א - אילת תשעד
תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעג.pdfתוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעג
תוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעה- 2014.pdfתוכנית לימודים הנדסה שנה א תשעה- 2014
תוכנית מעבר - אילת תשעה.pdfתוכנית מעבר - אילת תשעה
תוכנית מעבר - אילת תשעו .pdfתוכנית מעבר - אילת תשעו
תוכנית מעבר - אילת תשעו-29-10-15.pdfתוכנית מעבר - אילת תשעו-29-10-15
תוכנית מעבר מלימודי הנדסה שנה א באילת תשעג.pdfתוכנית מעבר מלימודי הנדסה שנה א באילת תשעג
תזכורת לבניית מערכת שעות לסטודנטים חדשים וותיקים-תשעח סמסטר ב.pdfתזכורת לבניית מערכת שעות לסטודנטים חדשים וותיקים-תשעח סמסטר ב
תכנית לימודים הנדסה שנה א תשפ.pdfתכנית לימודים הנדסה שנה א תשפ
תכנית לימודים הנדסה תשעח.pdfתכנית לימודים הנדסה תשעח
תכנית לימודים הנדסה תשעט.pdfתכנית לימודים הנדסה תשעט
תכנית מעבר אילת  תשעח- סופית.pdfתכנית מעבר אילת תשעח- סופית
תכנית מעברים הנדסה שנה א תשפא.pdfתכנית מעברים הנדסה שנה א תשפא
תכנית מעברים מונגשת תשפ.pdfתכנית מעברים מונגשת תשפ
תנאי מעבר הנדסה שנה א תשפ.pdfתנאי מעבר הנדסה שנה א תשפ
תנאי מעבר הנדסה שנה א.pdfתנאי מעבר הנדסה שנה א
תשעח מבנה התכנית.pngתשעח מבנה התכנית
תשע-ט - רענון מתמטיקה.pdfתשע-ט - רענון מתמטיקה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סוג
  
שם
  
כותרת
  
המחלקה ללימודי המזרח התיכון.pdfהמחלקה ללימודי המזרח התיכון
מדעי הרוח תשעב.pdfמדעי הרוח תשעב
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעח.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעח
רב תחומי מדעי החברה תשעז.pdfרב תחומי מדעי החברה תשעזרב תחומי מדעי החברה תשע"ז
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעה.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעה
תוכנית לימודים מדעי החברה 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי החברה 2013
תוכנית לימודים מדעי החיים 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי החיים 2013
תוכנית לימודים מדעי הרוח 2013.pdfתוכנית לימודים מדעי הרוח 2013
תוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי החברה  - תשעד.pdfתוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי החברה - תשעד
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח .pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח
תוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי הרוח  - תשעד.pdfתוכנית לימודים לימודים רב תחומיים במדעי הרוח - תשעד
תוכנית לימודים מזרח תיכון.pdfתוכנית לימודים מזרח תיכון
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעו.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעו
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעו.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעו
מדעי החברה תשעז.pdfמדעי החברה תשעז
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעז.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעז
מזרח תיכון תשעז.pdfמזרח תיכון תשעז
המחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה.pdfהמחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעז.pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעז
תכנית לימודים מדעי הרוח תשפ.pdfתכנית לימודים מדעי הרוח תשפתכנית לימודית מדעי הרוח תשפ
תכנית לימודים מדעי החברה תשפ.pdfתכנית לימודים מדעי החברה תשפ
תכנית לימודים מדעי הרוח תשפא.pdfתכנית לימודים מדעי הרוח תשפא
המחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה תשעט.pdfהמחלקה לתולדות האומנות ולימודי יצירה תשעט
לימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעט.pdfלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשעט
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעח
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעט.pdfלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשעט
תכנית לימודים אומנות תשפ.pdfתכנית לימודים אומנות תשפ
תכנית לימודים אקדמית מזרח תיכון תשעח.pdfתכנית לימודים אקדמית מזרח תיכון תשעח
madaei_haruh_tashapa.pdfmadaei_haruh_tashapaתכנית לימודית מדעי הרוח תשפ"א
social_science_tashepa.pdfsocial_science_tashepaתכנית לימודית מדעי החברה תשפ"א
Curriculum_BA+career09.02.21.pdfCurriculum_BA+career09.02.21
arts_sciences_tashapa.pdfarts_sciences_tashapaתכנית לימודים אומנות ומדעי היצירה תשפ"א
omanut_tashp.pdfomanut_tashpתכנית לימודים אומנות תשפ
ru_tashap.pdfru_tashapתכנית לימודים מדעי הרוח תשפ
social_science_tsfb_18.08.2021.pdfsocial_science_tsfb_18.08.2021תכנית לימודים מדעי החברה תשפ"ב
Humanities_Curriculum_Tsfb_14.02.22.pdfHumanities_Curriculum_Tsfb_14.02.22תכנית לימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשפ"ב

תוכניות לימודים תואר שני

סוג
  
שם
  
כותרת
  
Business Administration Curriculum - Tsfb 6.7.pdfBusiness Administration Curriculum - Tsfb 6.7תכנית לימודים תואר שני סוציולוגיה אנתרופולוגיה תשפ"ב
Business_Administration_Curriculum_3.6.20.pdfBusiness_Administration_Curriculum_3.6.20תכנית לימודים תואר שני מנהל עסקים תשפ"א
Education curriculum-Tsfb.pdfEducation curriculum-Tsfbתכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך תשפ"ב
Education_Curriculum_2.6.20.pdfEducation_Curriculum_2.6.20תכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך תשפ"א
ma_conflict2020.pdfma_conflict2020תכנית לימודים תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשפ
ma_hinu2020.pdfma_hinu2020תכנית לימודים תואר שני מנהל חברה ומדיניות החינוך תשפ
MBA EILAT.pdfMBA EILATתכנית לימודים לתואר שני בניהול תשפ
mikra_ma_2018.pdfmikra_ma_2018תכנית לימודים לתואר שני במקרא תשעט
mikra2020 2.pdfmikra2020 2תכנית לימודים לתואר שני במקרא – תש"פ
Social Sciences curriculum tsfb 18.8.21.pdfSocial Sciences curriculum tsfb 18.8.21תכנית לימודים עבודה סוציאלית תשפ"ב
social_work_MA.pdfsocial_work_MAתכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשע"ה
Sociology_Anthropology_Curriculum_4.6.20.pdfSociology_Anthropology_Curriculum_4.6.20תכנית לימודים תואר שני סוציולוגיה אנתרופולוגיה תשפ"א
Sociology_Anthropology_Curriculum-Tsfb.pdfSociology_Anthropology_Curriculum-Tsfb
ידיעון סופי.pdfידיעון סופי
מערכת שעות - תעודת הוראה אילת.pdfמערכת שעות - תעודת הוראה אילת
תואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים תשעה.pdfתואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים תשעה
תואר שני בהוראת המתמטיקה תשעה.pdfתואר שני בהוראת המתמטיקה תשעה
תואר שני בייעוץ חינוכי.pdfתואר שני בייעוץ חינוכי
תואר שני במזרח תיכון תשעה.pdfתואר שני במזרח תיכון תשעה
תואר שני במזרח תיכון תשעו.pdfתואר שני במזרח תיכון תשעו
תואר שני במזרח תיכון תשעט להפצה.pdfתואר שני במזרח תיכון תשעט להפצה
תואר שני במנהל חברה ומדיניות החינות תשעט להפצה.pdfתואר שני במנהל חברה ומדיניות החינות תשעט להפצה
תואר שני במנהל עסקים תשעו.pdfתואר שני במנהל עסקים תשעו
תואר שני במקרא תשעו.pdfתואר שני במקרא תשעו
תואר שני במקרא תשעז.pdfתואר שני במקרא תשעז
תואר שני במקרא תשעח.pdfתואר שני במקרא תשעח
תואר שני במקרא תשעט להפצה.pdfתואר שני במקרא תשעט להפצה
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעה.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעה
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעו.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעו
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעז.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעז
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעח (1).pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעח (1)
תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעט להפצה.pdfתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים תשעט להפצה
תואר שני מזרח תיכון תשעח.pdfתואר שני מזרח תיכון תשעח
תואר שני מזרח תיכון תשעט.pdfתואר שני מזרח תיכון תשעט
תואר שני מנהל עסקים תשעז.pdfתואר שני מנהל עסקים תשעז
תוכנית לימודים מנהל ומדיניות ציבורית תשעז.pdfתוכנית לימודים מנהל ומדיניות ציבורית תשעז
תוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעד.pdfתוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעד
תוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה.pdfתוכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה
תוכנית לימודים תואר שני במנהל חברה ומדיניות החינוך 2013.pdfתוכנית לימודים תואר שני במנהל חברה ומדיניות החינוך 2013
תוכנית לימודים תואר שני מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה.pdfתוכנית לימודים תואר שני מנהל חברה ומדיניות חינוך תשעה
תכנית לימודים בייעוץ חינוכי תשעח.pdfתכנית לימודים בייעוץ חינוכי תשעח
תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעה.pdfתכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעה
תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעו.pdfתכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית תשעו
תכנית לימודים לתואר שני עוס תשעה .pdfתכנית לימודים לתואר שני עוס תשעה
תכנית לימודים לתואר שני עוס תשעו .pdfתכנית לימודים לתואר שני עוס תשעו
תכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך.pdfתכנית לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך
תכנית לימודים תואר שני מקרא תשפ.pdfתכנית לימודים תואר שני מקרא תשפ
תכנית לימודים תואר שני ניהול ויישוב סכסוכים תשפ.pdfתכנית לימודים תואר שני ניהול ויישוב סכסוכים תשפ
תכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשעט להפצה.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשעט להפצה
תכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשפ.pdfתכנית לימודים תואר שני עבודה סוציאלית תשפ
תכנית לימודים תשעח תואר שני עוס.pdfתכנית לימודים תשעח תואר שני עוס
תכנית מנהל החינוך תשעח.pdfתכנית מנהל החינוך תשעח

תכניות לימודים בכלכלה

סוג
  
שם
  
כותרת
  
כלכלה תשעא.pdfכלכלה תשעא
כלכלה תשעב.pdfכלכלה תשעב
כלכלה תשעד.pdfכלכלה תשעד
תוכנית לימודים כלכלה 2013.pdfתוכנית לימודים כלכלה 2013
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעו.pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעו
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעז  .pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעז
תוכנית לימודים כלכלה דו תשעח.pdfתוכנית לימודים כלכלה דו תשעח
תוכנית לימודים כלכלה חשבונאות תשעו.pdfתוכנית לימודים כלכלה חשבונאות תשעו
תוכנית לימודים כלכלה תשעה.pdfתוכנית לימודים כלכלה תשעה

הפקולטה לניהול

סוג
  
שם
  
כותרת
  
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעא.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעא
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעב.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעב
שנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעג.pdfשנתון ניהול מלונאות ותיירות קמפוס אילת - תשעג
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעא.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעא
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעב.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעב
שנתון ניהול קמפוס אילת - תשעג.pdfשנתון ניהול קמפוס אילת - תשעג
שנתון תשעד ניהול אילת.pdfשנתון תשעד ניהול אילת
שנתון תשעד ניהול מלונאות ותיירות אילת.pdfשנתון תשעד ניהול מלונאות ותיירות אילת
שנתון תשעה ניהול מלונאות ותיירות אילת.pdfשנתון תשעה ניהול מלונאות ותיירות אילתשנתון תשעה ניהול מלונאות ותיירות אילת
שנתון תשעה ניהול אילת.pdfשנתון תשעה ניהול אילתשנתון תשעה ניהול אילת
ניהול - שנתון תשעז אילת.pdfניהול - שנתון תשעז אילת
ניהול מלונאות ותיירות תשעז - .pdfניהול מלונאות ותיירות תשעז -
ניהול מלונאות ותיירות תשפ.pdfניהול מלונאות ותיירות תשפ
ניהול תשפ.pdfניהול תשפ
תכנית לימודים ניהול מלונאות ותיירות תשפ.pdfתכנית לימודים ניהול מלונאות ותיירות תשפ
תכנית לימודים ניהול תשפ.pdfתכנית לימודים ניהול תשפ
ניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעז אילת.pdfניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעז אילת
ניהול - שנתון תשעו אילת.pdfניהול - שנתון תשעו אילת
ניהול - שנתון תשעח אילת.pdfניהול - שנתון תשעח אילת
ניהול - שנתון תשעט אילת.pdfניהול - שנתון תשעט אילת
ניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעו אילת.pdfניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעו אילת
ניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעח אילת.pdfניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעח אילת
ניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעט אילת.pdfניהול מלונאות ותיירות - שנתון תשעט אילת
nihul_malon2019.pdfnihul_malon2019שנתון ניהול מלונאות ותיירות תשפ
nihul2019.pdfnihul2019שנתון ניהול תשפ