​​e-learn.jpg


האוניברסיטה נערכת להמשיך בפעילות המחקר וההוראה וממשיכה לתפקד בהתאם לנסיבות.

החל מהשבוע, כל ההוראה הפרונטאלית המתקיימת בכיתות - תתקיים מרחוק, באופן מקוון. אנו בודקים אופציות שונות לקיום קורסים הדורשים מעבדות, הדרכות מקצועיות וסיורים ונעדכן בהמשך על אופן קיומם. המגבלות והאילוצים שהמצב כופה עלינו הם גם הזדמנות עבור האוניברסיטה. המעבר המהיר ללמידה מקוונת מאפשר לנו להעריך מחדש כיצד ומה אנו מלמדים.

אסור לנו להשלות את עצמנו, משבר מגפת הקורונה (COVID-19) לא יעבור במהירות ועלינו להסתגל לדרכי עבודה ותקשורת חדשים. אולם, לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש את החוסן לעבור תקופה מאתגרת זו. יש לנו אמון רב בחברי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני, בסטודנטים ובקהילה כולה ואנו מאמינים שיחדיו, חרף המצב הקשה, נוביל להישגים גדולים עוד יותר.

אנו מבקשים להודות ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה ולאגף מחשוב ומערכות מידע, ולעובדים מיחידות אחרות על ההתגייסות להכנת המעבר ל- ZOOM.

בתודה על שיתוף הפעולה ובאיחולי בריאות טובה לכולנו​

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא; פרופ' חיים היימס, רקטור​;כדאי לא לשכוח

  • בידקו את השמע והווידאו לפני מועד המפגש. הכינו מראש את החומרים שתרצו להציג וסיגרו את התוכנות שלא צריך

  • הקפידו לשתף אינטראקטיבית את הסטודנטים ע"י שימוש בסקרים; פנו זמן להצבעה ולשאלות בצ'אט

  • הקפידו להתחיל את המפגש בזמן המיועד ולקבוע מספר כללי התנהלות לגבי השיח במהלך המפגש, כדי למנוע כאוס ובזבוזי זמן

  • זיכרו לחייך כי רואים אתכם מקרוב. תיהנו! מתי יזדמן לכם שוב ללמד בנעלי בית ולהשתיק את כל הקבוצה בלחיצת כפתור?