​​הלמידה הא-סינכרונית היא למידה לפיה התלמידים נהנים מנגישות למקורות מידע, אולם לא מתבצע דיון בזמן אמת עם המרצה והסטודנטים/יות. חשוב להקפיד לקיים מפגשים סינכרוניים באמצעות המערכות של video conference גם במעבר למודל הוראה זה.

שיעורים שצולמו בעבר ע"י צלם – אם הקורס צולם בעבר ע"י צלם, ניתן להפנות את הסטודנטים.ות לשרת הווידאו.
את זמן המפגש הסינכרוני ניתן לנצל לדיון, לבדיקת ידע, לשעות קבלה וכדומה.

שיעורים מוקלטים – ניתן להיעזר בשיעורים שכבר הוקלטו בעבר, ולנצל את זמן המפגש הסינכרוני, לדיון, לבדיקת ידע, לשעות קבלה וכדומה.

הקלטת השיעור בסגמנטים – גם אם השיעורים לא הוקלטו בעבר, ניתן להקליט אותם במהלך הסמסטר, ולהסב את הקורס הפרונטאלי לקורס מקוון א-סינכרוני. מומלץ להקליט את ההרצאה בקטעים קצרים של 6-12 דקות כל קטע (ולא להקליט את כל ההרצאה ברצף של 90 דקות). לפרטים נוספים לפנות לעופר ברעם ממערך המחשוב: oferba@bgu.ac.il

צילום שיעורים – ניתן להשתמש בכיתת הצילום האוטומטית – ללמד מול לוח בכיתה רגילה. לפרטים נוספים לפנות לעופר ברעם ממערך המחשוב: oferba@bgu.ac.il

צילום שיעורים באמצעות צלם – ניתן לצלם שיעורים באולפן האוניברסיטה. לפרטים נוספים לפנות לעופר ברעם ממערך המחשוב: oferba@bgu.ac.il

לדף טיפים להוראה א-סינכרונית » ​