נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
בעלי פטור באנגלית נתיב לאקדמיה - תשפ"א20/07/2020
בקשה למועד מיוחד - נתיב לאקדמיה28/06/2020
נתיב לאקדמיה - אפשרות להיבחן בבחינות הסופיות בסמסטר קיץ04/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
עדכון הרכב הציון בחשיבה מתמטית - נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תש"ף12/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
נתיב לאקדמיה - מדעים מדויקים - לימודי אנגלית - רמת פטור25/12/2019
דף מידע נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - תש"פ14/08/2019

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות28/07/2020
לוח בחינות וחופשות סתיו תשפ-א28/07/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
תאריכי רישום לכיתות לימוד תשפ"א20/07/2020
בעלי פטור באנגלית נתיב לאקדמיה - תשפ"א20/07/2020
לימודי אנגלית ובחינת אמיר"ם - תשפ"א20/07/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
שכר לימוד23/12/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות28/07/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
ערעורים ועדכוני ציונים מבחן סופי אנגלית - נכון ל 8.707/07/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
בקשה למועד מיוחד - נתיב לאקדמיה28/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
תשובות ערעורים/עדכונים בבוחן באנגלית - מעודכן ל- 8.710/06/2020
חשיפת בחינות וסריקת בחינות08/06/2020
נתיב לאקדמיה - אפשרות להיבחן בבחינות הסופיות בסמסטר קיץ04/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
עדכון הרכב הציון בחשיבה מתמטית - נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תש"ף12/05/2020
עדכון הרכב הציון הסופי באנגלית - נתיב לאקדמיה אביב תש"ף12/05/2020
עדכון הרכב הציון אוריינות אקדמית - נתיב לאקדמיה אביב תש"ף12/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
שימוש בדואר אלקטרוני אוניברסיטאי post.bgu06/02/2020
חישוב ציון סופי באנגלית - תקף ללומדים בתש"ף05/02/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
שכר לימוד23/12/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה" - תקף ללומדים בתש"ף22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מבחנים סופיים במסגרת תכנית "נתיב לאקדמיה"05/08/2020
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות28/07/2020
עדכון הרכב הציון במקצועות הלימוד בתכנית26/07/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
בוחן באנגלית יתקיים באופן פיזי, ביום ו' 24.7.2020 15/07/2020
בוחן בחשיבה מתמטית יתקיים באמצעות הזום, ביום א' 19.07.2020 09/07/2020
כיתה 4 - שינוי במערכת השעות02/07/2020
תיקון הרשמה לקורסי אנגלית29/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
בקשה למועד מיוחד - נתיב לאקדמיה28/06/2020
נהלי כניסת מרצים לבחינה28/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
מצגת סיכום שיחות פתיחה כיתתיות21/06/2020
אתרי הקורסים ב Moodle18/06/2020
הסבר ללמידה מרחוק18/06/2020
תקופת שינויים ברישום לקורסים18/06/2020
עדכון הרכב הציון באנגלית - נתיב לאקדמיה קיץ16/06/2020
עדכון הרכב הציון באוריינות אקדמית - נתיב לאקדמיה קיץ16/06/2020
עדכון לוח בחינות 14.06.2015/06/2020
ביטול כנס פתיחה ופגישות זום כיתתיות14/06/2020
רמה סיווג עדכנית באנגלית - מעודכן ל 29.06.2010/06/2020
חשיפת בחינות וסריקת בחינות08/06/2020
מעבר להוראה מקוונת ואפשרות לביטול הרשמה - סמסטר קיץ03/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
מערכת שעות12/05/2020
רישום לקבוצת לימוד12/05/2020
היערכות בשל מגיפת הקורונה05/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
שימוש בדואר אלקטרוני אוניברסיטאי post.bgu06/02/2020
חישוב ציון סופי באנגלית - תקף ללומדים בתש"ף05/02/2020
לימודי אנגלית ובחינת אמי"רם05/02/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
לוח בחינות וחופשות30/12/2019
שכר לימוד23/12/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה" - תקף ללומדים בתש"ף22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015