נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
שינוי בלוח הזמנים נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - כל הכיתות19/04/2021
עדכון שנתון המרכז לשנת הלימודים תשפ"א12/04/2021
בחינה סופית באוריינות "נתיב לאקדמיה", למבקשים לדחות את מועד הבחינה08/04/2021
הנחיות התו הירוק ובחינות במסגרת "נתיב לאקדמיה"05/04/2021
כניסה לקמפוסים החל מ- 4.4.21 תו ירוק או בדיקת קורונה25/03/2021
אוריינות עברית במסגרת נתיב לאקדמיה - נבחנים עם סמסטר אביב17/03/2021
בקשות למועד מיוחד14/03/2021
זכאות להארכת זמן בבחינות עברית, כתיבה ואנגלית במסגרת המרכז02/02/2021
הדרכה לקראת בחינות מקוונות - הורדת דפדפן והתנהלות במהלך הבחינה09/12/2020
עדכון לוח הזמנים נתיב-מכינה03/12/2020
דף מידע מעודכן "נתיב לאקדמיה" ללומדים במכינה01/11/2020
מערכת שעות של נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה14/10/2020
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד22/09/2020
שינוי מועד בחינה לבעלי פטור באנגלית14/09/2020

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
כניסה לקמפוסים החל מ- 4.4.21 תו ירוק או בדיקת קורונה25/03/2021
אוריינות עברית במסגרת נתיב לאקדמיה - נבחנים עם סמסטר אביב17/03/2021
ציוני נתיב לאקדמיה סתיו תשפ"א16/03/2021
בקשות למועד מיוחד14/03/2021
תאריכי מועדים מיוחדים02/03/2021
בקשה למועד מיוחד נתיב לאקדמיה סמסר סתיו16/02/2021
מעבר לבחינה מקוונת - נתיב לאקדמיה בחינה סופית באוריינות עברית 11.2.2108/02/2021
זכאות להארכת זמן בבחינות עברית, כתיבה ואנגלית במסגרת המרכז02/02/2021
שינוי בציוני בוחן באוריינות עברית05/01/2021
נוהל רישום למועד מיוחד05/01/2021
שימוש במילון בבחינה הסופית באוריינות אקדמית04/01/2021
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות13/12/2020
הדרכה לקראת בחינות מקוונות - הורדת דפדפן והתנהלות במהלך הבחינה09/12/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה02/12/2020
הנחיות ללמידה מקוונת12/10/2020
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד22/09/2020
נספח להודעת הקבלה תשפ"א08/09/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
תאריכי רישום לכיתות לימוד תשפ"א20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
ציונים וערעורים בוחן באוריינות עברית19/04/2021
עדכון שנתון המרכז לשנת הלימודים תשפ"א12/04/2021
ביטול לימודים 28.4.2108/04/2021
הנחיות התו הירוק - סמסטר ב' נתיב לאקדמיה04/04/2021
כניסה לקמפוסים החל מ- 4.4.21 תו ירוק או בדיקת קורונה25/03/2021
השלמת שיעור אוריינות כיתה 622/03/2021
השלמת שיעור אוריינות כיתה 922/03/2021
תאריכי מבחנים מעודכנים באנגלית03/03/2021
כיתה 8 - חשיבה מתמטית02/03/2021
חשיפת בחינות וערעורים לבחינה באנגלית לבעלי פטור01/03/2021
ציוני בחינה לבעלי פטור באנגלית28/02/2021
תאריכי מבדקים חשיבה מתמטית18/02/2021
לוח בחינות וחופשות מעודכן17/02/2021
שינוי מועד בוחן באוריינות אקדמית16/02/2021
לימודי אנגלית ודחיית הבחינה הסופית16/02/2021
מצגת מפגש פתיחה11/02/2021
לוח בחינות וחופשות אביב תשפ-א04/02/2021
נוהל היעדרות מבחינה, נתיב לאקדמיה, אביב תשפ"א04/02/2021
זכאות להארכת זמן בבחינות עברית, כתיבה ואנגלית במסגרת המרכז02/02/2021
לימודי האנגלית בתכנית יחלו בשבוע השני ללימודים20/01/2021
עדכוני מועדי בחינה - אמיר"ם ובחינה באנגלית לבעלי פטור17/01/2021
בעלי סיווג פטור באנגלית - עדכון תאריך11/01/2021
רמת סיווג באנגלית של המתקבלים לתכנית - מעודכן ל- 21.1.2111/01/2021
בחינות אמיר"ם ובחינה לבעלי סיווג "פטור" באנגלית11/01/2021
רישום לקורסי אנגלית - הבהרה10/01/2021
נוהל רישום למועד מיוחד05/01/2021
מערכת שעות סמסטר אביב תשפ"א05/01/2021
שימוש במילון בבחינה הסופית באוריינות אקדמית04/01/2021
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות13/12/2020
הדרכה לקראת בחינות מקוונות - הורדת דפדפן והתנהלות במהלך הבחינה09/12/2020
מתכונת הלימודים בסמסטר אביב תשפ"א נתיב לאקדמיה - עדכון07/12/2020
מתכונת הלימודים סמסטר אביב וקיץ תשפ"א נתיב לאקדמיה11/11/2020
לימודי אנגלית נתיב לאקדמיה אביב תשפ-א10/11/2020
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד22/09/2020
נספח להודעת הקבלה תשפ"א08/09/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הנחיות התו הירוק - סמסטר קיץ נתיב לאקדמיה13/04/2021
שינוי מועדי בחינת אמיר"ם ובחינת באנגלית לבעלי פטור12/04/2021
עדכון שנתון המרכז לשנת הלימודים תשפ"א12/04/2021
לוח בחינות וחופשות קיץ תשפ-א11/04/2021
כניסה לקמפוסים החל מ- 4.4.21 תו ירוק או בדיקת קורונה25/03/2021
מתכונת הלימודים בסמסטר קיץ18/03/2021
תאריכי רישום לכיתות לימוד 18/03/2021
זכאות להארכת זמן בבחינות עברית, כתיבה ואנגלית במסגרת המרכז02/02/2021
נוהל רישום למועד מיוחד05/01/2021
שימוש במילון בבחינה הסופית באוריינות אקדמית04/01/2021
נבחנים על מחשב באנגלית בבחינות פרונטאליות13/12/2020
בעלי סיווג פטור באנגלית15/11/2020
לימודי אנגלית נתיב לאקדמיה קיץ תשפ-א15/11/2020
מתכונת הלימודים סמסטר אביב וקיץ תשפ"א נתיב לאקדמיה11/11/2020
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד22/09/2020
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
בדיקת מצב הרשמה20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015