נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
השלמת שיעור חשיבה מתמטית - כיתה של אלי ברג'ל14/05/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
עדכון הרכב הציון בחשיבה מתמטית - נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תש"ף12/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
נהלי התנהגות במסגרת הקמפוס23/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
מערכת שעות31/12/2019
לוח בחינות30/12/2019
כיתה 3 - מר ארז איזנשטיין - עדכונים29/12/2019
נתיב לאקדמיה - מדעים מדויקים - לימודי אנגלית - רמת פטור25/12/2019
כיתה 1 - גב' אלבינה חייטין22/12/2019
כיתות נתיב מכינה 1+509/12/2019
לומדים שלא שילמו את שכר הלימוד לתכנית02/12/2019
שינוי כיתת לימוד כיתה 4 מר א.ברג'ל26/11/2019
כיתות לימוד נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה18/11/2019
דף מידע נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - תש"פ14/08/2019

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
חישוב ציון סופי באנגלית05/02/2020
נהלי התנהגות במסגרת הקמפוס23/01/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
שכר לימוד23/12/2019
לוח בחינות וחופשות25/11/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
עדכון הרכב הציון בחשיבה מתמטית - נתיב לאקדמיה סמסטר אביב תש"ף12/05/2020
עדכון הרכב הציון הסופי באנגלית - נתיב לאקדמיה אביב תש"ף12/05/2020
עדכון הרכב הציון אוריינות אקדמית - נתיב לאקדמיה אביב תש"ף12/05/2020
בוחן באנגלית נדחה ל- 27.5.2007/05/2020
כיתה 11 השלמת שיעור אורינות אקדמית04/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
קו סיוע לתמיכה בשפה הערבית07/04/2020
כיתה 1209/03/2020
כיתה 13 שינוי מערכת שעות09/03/2020
כיתה 9 - חשיבה מתמטית שינוי חדר לימוד03/03/2020
כיתה 10 ביטול והשלמה שיעור16/02/2020
כיתה 11 ביטול והשלמת שיעור16/02/2020
תאריכי מבדקים בחשיבה מתמטית10/02/2020
שימוש בדואר אלקטרוני אוניברסיטאי post.bgu06/02/2020
חישוב ציון סופי באנגלית05/02/2020
נהלי התנהגות במסגרת הקמפוס23/01/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
מערכת שעות01/01/2020
לוח בחינות וחופשות30/12/2019
שכר לימוד23/12/2019
רישום לכיתות לימוד18/12/2019
הסבר על לימודי האנגלית ובחינת אמי"רם20/11/2019
רמת סיווג אקדמית באנגלית - מעודכן ל- 11.03.2020/11/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
מערכת שעות12/05/2020
רישום לקבוצת לימוד12/05/2020
היערכות בשל מגיפת הקורונה05/05/2020
תשלום שכר הלימוד לתכנית03/05/2020
קיום לימודים בסמסטר קיץ03/05/2020
רמת סיווג באנגלית של כל המתקבלים - נכון ל 13.05.2003/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
קו סיוע לתמיכה בשפה הערבית07/04/2020
שימוש בדואר אלקטרוני אוניברסיטאי post.bgu06/02/2020
חישוב ציון סופי באנגלית05/02/2020
לימודי אנגלית ובחינת אמי"רם05/02/2020
נהלי התנהגות במסגרת הקמפוס23/01/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
לוח בחינות וחופשות30/12/2019
שכר לימוד23/12/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015