נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
עדכון לוח הזמנים נתיב-מכינה17/11/2021
כיתה 1 ביטולים והשלמות שיעורים מר ארז איזנשטיין17/11/2021
כיתה 3 ביטול והשלמת שיעור חשיבה מתמטית11/11/2021
חדרי למידה 11/11/2021
בחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור" 8.11.2109/11/2021
כיתה 3 נתיב-מכינה (ד"ר א.גורן) -ביטול והשלמת שיעור08/11/2021
כיתה 1 נתיב-מכינה (מר א.איזנשטיין) -ביטול והשלמת שיעורים08/11/2021
מבחן באנגלית לבעלי סיווג "פטור" - מועד נוסף למי שלא ניגש ומועד חשיפת בחינות03/11/2021
לוח הזמנים "נתיב לאקדמיה" ללומדים במכינה25/10/2021
רישום מאוחר נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - 26.1007/10/2021
ציוני בחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור" 3.10.2107/10/2021
חשיפת בחינות ואפשרות לערער - בחינה באנגלית לבעלי פטור במסגרת "נתיב לאקדמיה"07/10/2021
הסבר ודוגמה לבחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור"09/09/2021
נתיב לאקדמיה למתקבלים למכינה למדעי ההנדסה ומדעים מדוייקים תשפ-ב30/08/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
הנחיות במסגרת התו הירוק25/03/2021

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
כיתה 624/11/2021
הנחיות לבחינות מקוונות22/11/2021
כיתה 3 ביטול והשלמת שיעור17/11/2021
כיתה 5 ביטול והשלמת שיעור ד"ר אבי גורן17/11/2021
כיתה 3 ביטול והשלמת שיעור17/11/2021
חדרי למידה 11/11/2021
בחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור" 8.11.2109/11/2021
כיתה 5 ביטול והשלמת שיעור08/11/2021
מתקדמים ב' - קבוצה של שעות 12-14 - גב' קרן נוסי07/11/2021
מתקדמים ב' - קבוצה של שעות 14-16 - גב' קרן נוסי07/11/2021
מבחן באנגלית לבעלי סיווג "פטור" - מועד נוסף למי שלא ניגש ומועד חשיפת בחינות03/11/2021
כיתה 5 ביטול והשלמת שיעור01/11/2021
כיתה 3 ביטול והשלמת שיעור01/11/2021
כיתה 331/10/2021
כיתה 3 שינוי חדר לימוד אוריינות עברית25/10/2021
כיתה 3 שינוי מערכת שעות חשיבה מתמטית25/10/2021
כיתה 7 חשיבה מתמטית - שינוי חדר לימוד19/10/2021
מתקדמים ב', שעות 12-14 עדכון חדר18/10/2021
מתקדמים ב', שעות 14-16 עדכון חדר18/10/2021
כיתה 3 אוריינות עברית עדוכן חדר לימוד18/10/2021
תאריכי מבדקים (מהבית) חשיבה מתמטית17/10/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
מפגש פתיחה - מצגת והקלטת המפגש12/10/2021
כיתה 2 העברת הלימודים בימי שלישי לקמפוס מרקוס07/10/2021
כיתה 4 ביטול והשלמת שיעור07/10/2021
ציוני בחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור" 3.10.2107/10/2021
חשיפת בחינות ואפשרות לערער - בחינה באנגלית לבעלי פטור במסגרת "נתיב לאקדמיה"07/10/2021
כיתה 4 שינוי במערכת השעות06/10/2021
כיתה 6 שינוי במערכת השעות06/10/2021
הסבר ודוגמה לבחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור"09/09/2021
עדכון בנושא שעות לימוד בכל רמה באנגלית09/09/2021
לוח בחינות וחופשות סתיו תשפ-ב05/08/2021
רישום לכיתות לימוד03/08/2021
מבחני אמיר"ם ומבחן לבעלי "פטור" למתקבלים לסמסטר סתיו תשפ"ב27/07/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
מידע על לימודי אנגלית ורישום לבחינת אמיר"ם24/06/2021
הנחיות לבחינות מקוונות13/06/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
תאריכי רישום לכיתות לימוד תשפ"ב29/04/2021
נספח להודעת הקבלה תשפ"ב29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
מבחני אמיר"ם למתקבלים לסמסטר סתיו תשפ"ב29/04/2021
הנחיות במסגרת התו הירוק25/03/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
חדרי למידה 11/11/2021
מבחני אמיר"ם למתקבלים לסמסטר אביב תשפ"ב04/11/2021
לימודי אנגלית, מבחני אמיר"ם ומבחן לבעלי "פטור" סמסטר אביב תשפ"ב31/10/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
הסבר ודוגמה לבחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור"09/09/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
נספח להודעת הקבלה תשפ"ב29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
הנחיות במסגרת התו הירוק25/03/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
חדרי למידה 11/11/2021
מבחני אמיר"ם למתקבלים לסמסטר קיץ תשפ"ב04/11/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
ציוני "נתיב לאקדמיה" סמסטר קיץ תשפ"א29/09/2021
הסבר ודוגמה לבחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור"09/09/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
הנחיות לבחינות מקוונות13/06/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
הנחיות במסגרת התו הירוק25/03/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015