נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
דף מידע נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - תש"פ14/08/2019
אישורי סיום נתיב לאקדמיה22/07/2019
דף מידע נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה07/01/2019

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד14/08/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
אישורי סיום נתיב לאקדמיה22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
לוח בחינות וחופשות תשעט מעודכן01/01/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
סריקת בחינות וערעורים02/11/2016
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד14/08/2019
ציונים בוחן השלמה אנגלית14/08/2019
ערעורים אנגלית בוחן שני13/08/2019
שינוי הרכב הציון אורינות אקדמית12/08/2019
כיתה 3 שיעור לפני הבחינה01/08/2019
ערעורים אנגלית בוחן ראשון28/07/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
כיתה 2 - העברת השיעור בימי חמישי לקמפוס מרקוס01/07/2019
כיתה 6 חשיבה מתמטית30/06/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
תיקון רישום למבחן סופי באנגלית19/06/2019
רמות אקדמיות באנגלית של כלל הלומדים13/06/2019
תאריכי מבדקים בחשיבה מתמטית10/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
לימודי אנגלית ובחינת אמי"רם03/03/2019
לוח בחינות וחופשות תשעט מעודכן01/01/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
סריקת בחינות וערעורים02/11/2016
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד14/08/2019
רמת סיווג אקדמית באנגלית14/08/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
לימודי אנגלית ובחינת אמי"רם22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
סריקת בחינות וערעורים02/11/2016
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015