נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
שינוי מועד הבחינה הסופית באוריינות - מועד מיוחד נתיב לאקדמיה09/03/2022
דיווח על בידוד02/01/2022
חדרי למידה 11/11/2021
נתיב לאקדמיה למתקבלים למכינה למדעי ההנדסה ומדעים מדוייקים תשפ-ב30/08/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
שינוי מועד הבחינה הסופית באוריינות - מועד מיוחד נתיב לאקדמיה09/03/2022
דיווח על בידוד02/01/2022
בדיקת מיקום בחינה/תאריך/שעה14/12/2021
חדרי למידה 11/11/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
הנחיות לבחינות מקוונות13/06/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הנחיות לבחינות מקוונות21/03/2022
שינוי מועד הבחינה הסופית באוריינות09/03/2022
כנס פתיחה מצגת והקלטת המפגש06/02/2022
מערכות השעות נתיב לאקדמיה סמסטר אביב06/01/2022
דיווח על בידוד02/01/2022
בדיקת מיקום בחינה/תאריך/שעה14/12/2021
חדרי למידה 11/11/2021
מבחני אמיר"ם למתקבלים לסמסטר אביב תשפ"ב04/11/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
כיתה 1 אוריינות עברית30/06/2022
כיתה 1 חשיבה מתמטית30/06/2022
כיתה 1 ביטול וההשלמת שיעור29/06/2022
אנגלית טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב29/06/2022
מתקדמים א' קבוצה 1 - ד"ר שלמה שרתוק - שינוי חדר לימוד27/06/2022
כיתה 3 26/06/2022
כיתה 126/06/2022
אנגלית טרום בסיסי א - שינוי חדר לימוד26/06/2022
אנגלית טרום בסיסי ב - שינוי חדר לימוד26/06/2022
כיתה 2 - שינוי חדר לימוד26/06/2022
כיתה 3 ביטול והשלמת שיעור26/06/2022
כיתה 2 שינוי חדר לימוד חשיבה מתמטית החל מ- 25.620/06/2022
כיתה 3 שינוי שעות שיעור חשיבה מתמטית החל מ- 25.620/06/2022
שינוי חדר לימוד החל מ- 26.6 - טרום בסיסי א+טרום בסיסי ב20/06/2022
כיתה 2 שינוי חדר לימוד16/06/2022
תאריכי מבדקים חשיבה מתמטית12/06/2022
שיעורי אנגלית ברמה 'בסיסי' - החלפת מורה08/06/2022
שיעורי אנגלית ברמה 'מתקדמים א'', קבוצה 2 - שינוי ימים ושעות08/06/2022
כנס פתיחה מצגת והקלטת המפגש06/06/2022
הנחיות לקראת הלימודים כולל רישום לכיתות לימוד14/04/2022
לוח בחינות וחופשות סמסטר קיץ13/04/2022
הנחיות לבחינות מקוונות21/03/2022
הסבר ודוגמה לבחינה באנגלית לבעלי סיווג "פטור"07/03/2022
לימודי אנגלית, בחינת אמיר"ם ובחינה לבעלי פטור07/03/2022
דיווח על בידוד02/01/2022
בדיקת מיקום בחינה/תאריך/שעה14/12/2021
חדרי למידה 11/11/2021
מבחני אמיר"ם למתקבלים לסמסטר קיץ תשפ"ב04/11/2021
עדכון הרכב הציון במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית17/10/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
הנחיות לבחינות מקוונות13/06/2021
נוהל רישום למועד מיוחד - עדכון להודעה מ 29.4.2109/06/2021
בדיקת מצב הרשמה29/04/2021
אפשרויות וקישורים לתשלום שכר-הלימוד29/04/2021
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים20/07/2020
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה20/07/2020
שיבוץ לבחינות27/06/2019
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015