נתיב לאקדמיה - מכינת מדעים מדוייקים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה - הרשמה מאוחרת10/10/2019
רישום מאוחר תכנית "נתיב לאקדמיה" ייעודית ללומדים במכינה07/10/2019
דף מידע נתיב לאקדמיה ללומדים במכינה - תש"פ14/08/2019

סמסטר סתיו

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
כיתה 3 - שינוי מורה ושעות באורינות אקדמית26/09/2019
כיתה 5 - שינוי מורה ושעות אורינות אקדמית26/09/2019
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
כיתה 1 - עדכון מערכת22/09/2019
כנס פתיחה - עדכון שעה ומיקום19/09/2019
כיתה 3 - 27.10.1919/09/2019
רישום לכיתות לימוד09/09/2019
רמת סיווג אקדמית באנגלית14/08/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
לימודי אנגלית ובחינת אמי"רם22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר אביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015

סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע אישי, בדיקת מערכת השעות ועוד24/09/2019
ערעורים אנגלית מבחן סופי04/09/2019
שינוי הרכב הציון אורינות אקדמית12/08/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה"22/07/2019
שיבוץ לבחינות27/06/2019
לזכאים להיבחן על מחשב באנגלית11/03/2019
הסבר על הקמפוסים באוניברסיטה27/06/2018
בדיקת מצב הרשמה27/06/2018
לימוד עצמי מושגי יסוד מתמטיקה27/06/2018
שיבוץ חדר מבחן / בוחן17/06/2018
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן27/12/2017
שעות וימי קבלת קהל משרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים01/08/2015
הנחה בדמי הרשמה לאוניברסיטה01/08/2015